Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua bài học Giáo dục công dân

doc 9 trang Giang Anh 21/03/2024 380
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua bài học Giáo dục công dân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_giao_duc_ky_nang_song_cho_hoc_sinh_thc.doc

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua bài học Giáo dục công dân

  1. Sáng kiến NỘI DUNG *Đánh giá của hội đồng chấm cấp trường: Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 1
  2. Sáng kiến MỤC LỤC Trang A.Đặt vấn đề .03 B.Giải quyết vấn đề 04 C.Kết luận 08 D.Kiến nghị, đề xuất 08 Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 2
  3. Sáng kiến ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS QUA BÀI HỌC GIÁO DỤC CƠNG DÂN A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I. Cơ sở lí luận: Giáo dục kĩ năng sống là một nội dung quan trọng được thực hiện một cách cĩ hệ thống trong các nhà trường. Giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh rèn luyện hành vi cĩ trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng, đối phĩ với những sức ép của cuộc sống, phịng ngừa những hành vi cĩ hại cho thể chất và tinh thần của các em. Giáo dục kỹ năng sống giúp tăng cường khả năng tâm lí, khả năng thích ứng, giúp các em cĩ cách thức ứng phĩ với những thách thức của cuộc sống. Mơn GDCD ở trường trung học cơ sở cĩ vai trị quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục, gĩp phần hình thành nhân cách tồn diện cho học sinh, là một mơn học cĩ nhiều khả năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, điều đĩ được thể hiện: - Nhiệm vụ và nội dung mơn GDCD chứa đựng những yếu tố của giáo dục kỹ năng sống, phù hợp với trọng tâm của giáo dục KNS là quá trình đối thoại, tương tác lẫn nhau, sử dụng vốn kinh nghiệm của người học để thực hành kĩ năng; phù hợp với cách tiếp cận làm thay đổi hành vi của người học trên cơ sở nhận thức về các vấn đề của cuộc sống. - Một trong những đặc điểm của mơn GDCD là sự tích hợp nhiều nội dung giáo dục, trong đĩ cĩ các nội dung giáo dục về các vấn đề xã hội. Vì vậy, việc tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống vào mơn GDCD là điều cĩ thể thực hiện và phù hợp với xu thế hiện nay. - Việc giáo dục các chuẩn mực xã hội khơng thể chỉ xuất phát từ yêu cầu nhà giáo mà phải xuất phát từ quyền lợi và nhu cầu phát triển của học sinh. Giáo dục kỹ năng sống giúp học sinh cĩ những kĩ năng thiết thực để sống an tồn, lành mạnh, cĩ hiệu quả, do đĩ học sinh hứng thú học tập và lĩnh hội các chuẩn mực một cách chủ động, tự giác. Từ khả năng giáo dục kỹ năng sống trong mơn GDCD được xác định là hết sức quan trọng và cần thiết, mục tiêu giáo dục kỹ năng sống trong mơn GDCD cũng được xác định rõ ràng. Giáo dục kỹ năng sống trong mơn GDCD ở trường trung học cơ sở nhằm giúp học sinh: + Hiểu được sự cần thiết của các kỹ năng sống giúp cho bản thân cĩ thể sống tự tin, lành mạnh, phịng tránh được các nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất và tinh thần. + Cĩ kĩ năng làm chủ bản thân, biết xử trí linh hoạt trong các tình huống giao tiếp hằng ngày; cĩ kĩ năng tự bảo vệ mình; rèn luyện lối sống cĩ trách nhiệm với bản thân, bè bạn, gia đình và cộng đồng. + Cĩ nhu cầu rèn luyện kỹ năng sống trong cuộc sống hằng ngày; ưa thích lối sống lành mạnh, cĩ thái độ phê phán đối với những biểu hiện thiếu lành mạnh; tích cực, tự tin tham gia các hoạt động, cĩ quyết định đúng đắn trong cuộc sống. II. Cơ sở thực tiễn: Việc giáo dục, rèn luyện là một phạm trù rộng, tất cả các bộ mơn, các tổ chức đồn thể: Đồn, Đội .tất cả giáo viên và học sinh đều phải bắt tay vào thực hiện. Trong đĩ mơn GDCD là mơn học cĩ nhiều khả năng để thực hiện nội dung này nhất. (Hầu hết tất cả các chủ đề và nội dung bài học đều cĩ thể lồng ghép các nội dung giáo dục kỹ năng sống) Trong những năm gần đây, việc giáo dục học sinh trong nhà trường đã khơng bĩ hẹp ở việc giảng dạy, cung cấp tri thức văn hĩa mà yêu cầu cần phải cung cấp cho các em những Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 3
  4. Sáng kiến kiến thức cần thiết về kĩ năng trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt từ năm học 2011- 2012, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các mơn học và đã tập huấn cho đội ngũ cán bộ cốt cán, cho đến giáo viên trực tiếp đứng lớp ở các cấp học và triển khai nội dung này một cách cĩ hệ thống. Và đây cũng là xu thế giáo dục chung của nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên khi triển khai và tổ chức thực hiện giáo dục kỹ năng sống nĩi chung và đối với mơn GDCD nĩi riêng nhiều lúc giáo viên cịn lúng túng khi lựa chọn kỹ năng sống thích hợp, việc điều tiết giữa nội dung bài học với các kỹ năng sống cần giáo dục trong áp lực thời gian 45 phút của một tiết học . Từ những vấn đề nêu trên, tơi đã lựa chọn đề tài “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua các bài học đạo đức ở mơn GDCD” B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 1.Thực trạng: 1.1 Thuận lợi: - Giáo viên giảng dạy bộ mơn nhiệt tình yêu nghề; được tham gia tập huấn về các nội dung giáo dục kỹ năng sống; được sự gĩp ý của đồng nghiệp, tổ bộ mơn trong suốt quá trình giảng dạy; - Ban giám hiệu, tổ chuyên mơn luơn quan tâm, giúp đỡ động viên kịp thời. - Học sinh cĩ truyền thống hiếu học, chăm ngoan, hứng thú với việc học tập và rèn luyện các kỹ năng sống. 1.2.Khĩ khăn: - Tài liệu phục vụ giảng dạy và giáo dục kỹ năng sống cịn thiếu, chỉ mang tính định hướng nên giáo viên phải tự nghiên cứu, tìm tịi các thơng tin, tài liệu khác để bổ trợ cho việc dạy - học. - Áp lực về thời gian (45 phút/ tiết) - Cơ sở vật chất tuy đã được đầu tư và cải tiến nhiều song nĩ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của việc sử dụng một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như thiếu khơng gian rộng để chia nhĩm, di chuyển học sinh trong lớp học khi sử dụng phương pháp phịng tranh, bản đồ tư duy hay kĩ thuật khăn phủ bàn . - Trong nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh vẫn xem nhẹ, coi thương mơn học này, chỉ xem đây là một mơn học phụ nên chưa thực sự chú tâm, đầu tư cho việc dạy - học. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 được học rất nhiều về những đức tính tốt, các điều luật của pháp luật .nhưng vẫn cịn nhiều hiện tượng học sinh vi phạm kỷ luật, điều này cho thấy sự vận dụng nội dung bài học vào thực tế của các em chưa cao, các em chưa cĩ các kỹ năng sống thích hợp. 2.Quá trình thực hiện: 2.1 Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: Để thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong bài học GDCD thì việc chuẩn bị của giáo viên và học sinh là hết sức cần thiết, là khâu quan trọng quyết định sự thành cơng. a.Đối với giáo viên: - Nghiên cứu sách giáo khoa, sách giáo viên, chuẩn kiến thức kĩ năng để xác định đúng mục tiêu bài học; - Tìm hiểu nội dung và địa chỉ giáo dục kỹ năng sống trong từng bài học để xác định các kỹ năng sống cơ bản cần được giáo dục qua bài học đĩ; - Hướng dẫn chu đáo, giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh về nội dung, phương tiện cho từng bài học Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 4
  5. Sáng kiến - Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của từng bài. Cụ thể như: + Sách giáo khoa, Sách giáo viên, chuẩn kiến thức kĩ năng; + Máy tính (phần mềm Powerpoint), Tivi, bút dạ, giấy khổ lớn, phiếu học tập . + Các tư liệu, thơng tin, tranh ảnh phục vụ cho nội dung bài học. b. Đối với học sinh: - Học sinh tìm hiểu thơng tin liên quan đến nội dung bài học, sưu tầm tư liệu, tranh ảnh (nếu cĩ), tìm hiểu trước nội dung bài học để tạo sự chủ động trong việc tìm kiếm, xử lí và tiếp nhận thơng tin, kiến thức cho các em trong mỗi bài học; - Học sinh luơn cĩ tâm lí sẵn sàng, tự tin khi tham gia hoạt động nhĩm, giải quyết tình huống hay tham gia vào các trị chơi đĩ là cách thức, là cơ hội để các em rèn luyện cho mình những kĩ năng cần thiết. 2.2 Các bước tiến hành bài dạy: a.Bước 1: Nghiên cứu tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng, xác định mục tiêu bài học. Sau đĩ nghiên cứu nội dung bài ở sách giáo khoa, kết hợp tham khảo hướng dẫn giảng dạy ở sách giáo viên để định hướng kiến thức cần đạt qua bài học. Ví dụ: Xác định mục tiêu cần đạt qua bài “Tự tin” (GDCD 7) 1. Về kiến thức: - Học sinh hiểu được thế nào là tự tin. - Nêu được một số biểu hiện của tính tự tin. - Nêu được ý nghĩa của tính tự tin. 2. Về kĩ năng: - Biết thể hiện sự tự tin trong những cơng việc cụ thể. 3. Về thái độ: - Tự tin ở bản thân mình khơng a dua, dao động trong hành động. - Học tập và làm theo tấm gương tự tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. b.Bước 2: Nghiên cứu tài liệu Giáo dục kỹ năng sống trong mơn GDCD ở trường trung học cơ sở để xác định những kỹ năng sống cơ bản cần được giáo dục. Tham khảo các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng tùy theo đối tượng và điều kiện dạy học cho phù hợp. Ví dụ: Qua bài học “Tự tin” giáo viên đã xác định được các kĩ năng sống cơ bản cần được giáo dục và các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng đĩ là: * Các kĩ năng sống cơ bản cần được giáo dục: - Kĩ năng xác định, phân tích, so sánh biểu hiện của tự tin, thiếu tự tin. - Kĩ năng xác định giá trị của sự tự tin, thể hiện sự tự tin. - Kĩ năng tự nhận thức của bản thân về lịng tự tin, tự trọng. * Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực cĩ thể sử dụng: - Thảo luận nhĩm. - Nghiên cứu trường hợp điển hình. - Xử lí tình huống. c.Bước 3: Tiến hành soạn bài trên giáo án Word theo bố cục gồm 4 phần: - Khám phá: Kích thích học sinh tự tìm hiểu xem các em đã biết những gì về bài học sắp tới; Ở bài học này chúng tơi cho học sinh tiếp xúc với một câu trong nhật ký Đặng Thùy Trâm giúp các em thể hiện được kỹ năng phân tích và trình bày. - Kết nối: Giới thiệu thơng tin, kiến thức và kĩ năng mới thơng qua việc tạo cầu nối liên kết giữa cái đã biết và cái chưa biết; Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 5
  6. Sáng kiến HS được xem một đoạn phim “Bài học về sự tự tin” qua đĩ rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, quan sát và tư duy phê phán HS cùng nhau tiếp sức qua trị chơi để rèn luyện kỹ năng hợp tác - Thực hành/ luyện tập: tạo cơ hội cho học sinh thực hành, vận dụng thức thức và kĩ năng vào tình huống cĩ ý nghĩa; điều chỉnh những hiểu biết, kĩ năng cịn sai lệch; - Vận dụng: Mở rộng và vận dụng kiến thức, kĩ năng cĩ được vào các tình huống, bối cảnh mới; Sau đĩ, tiến hành thiết kế bài giảng bằng giáo án điện tử (Ứng dụng cơng nghệ thơng tin và các phầm mềm dạy học thích hợp) d.Bước 4: Chuẩn bị đồ dùng dạy học đã được xác định trong phần chuẩn bị của giáo viên và học sinh. Với việc xác định mục tiêu bài học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, xác định những kỹ năng sống cần được giáo dục qua bài học, chúng tơi mạnh dạn tiến hành bài dạy theo các phương pháp dạy học tích cực để giúp học sinh phát huy tính tự giác, sáng tạo để tiếp thu bài học dễ dàng hơn, đồng thời giúp các em hình thành và rèn luyện các KNS cần thiết, phù hợp. 3. Một số vấn đề khi giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua bài học đạo đức ở mơn GDCD: -Việc lựa chọn và lồng ghép giáo dục kỹ năng sống phải tùy thuộc vào từng nội dung bài học cụ thể và tình hình học sinh ở từng địa phương khác nhau: +Khi dạy các phạm trù về đạo đức như Lễ độ, tiết kiệm, tơn sư trọng đạo, biết ơn .chúng ta cĩ thể hình thành và rèn luyện cho các em những kỹ năng sống như kỹ năng phê phán, thu thập và xử lý thơng tin, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng đánh giá, kỹ năng hợp tác , kỹ năng tự nhận thức . +Khi dạy các bài về chủ đề pháp luật thì chúng ta cĩ thể giáo dục cho các em các kỹ năng: phân tích so sánh, tư duy sáng tạo, tìm kiểm và xử lý thơng tin, kỹ năng kiên định, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng ứng phĩ -Khi dạy lồng ghép giáo dục kỹ năng sống giáo viên cần chú ý rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng liên quan đến nội dung bài học: +Rèn kỹ năng cho học sinh giải thích các khái niệm trước khi vào bài học: Giáo viên cần tìm hiểu kỹ các khái niệm liên quan đến nội dung bài học.Khi dặn dị học sinh cho tiết học sau, giáo viên yêu cầu học sinh chú ý soạn trước một số khái niệm của bài học sau. +Yêu cầu vận dụng khái niệm để giải quyết vấn đề:Sau khi hình thành khái niệm, giáo viên yêu cầu học sinh vận dụng để giải quyết các tình huống trong phần Đặt vấn đề của Sách giáo khoa ở mỗi bài học. +Rèn kỹ năng tư duy, phê phán những hành vi sai trái: Đây là một việc làm thường xuyên trong các bài học mơn GDCD. Tuy thuộc vào các nội dung cụ thể trong từng bài học, giáo viên đặt ra một số tình huống vi phạm các nội dung pháp luật hoặc trái với các chuẩn mực đạo đức đang học, cho học sinh trình bày những ý kiến đánh giá của mình đối với các hành vi đĩ, đặt học sinh vào tình huống đĩ và đề xuất hướng giải quyết. +Rèn kỹ năng vận dụng nội dung bài học để làm bài tập:Sau khi nghiên cứu tìm hiểu xong phần nội dung bài học, yêu cầu học sinh vận dụng ngay để làm các bài tập. Phần này giáo viên cĩ thể tách riêng làm một mục trong nội dung bài học, sau khi đã tìm hiểu xong nội dung lý thuyết hoặc cĩ thể kết hợp đan xen trong từng mục của nội dung bài học. +Rèn kỹ năng vận dụng nội dung bài học để giải quyết một số vấn đề thực tế: Giáo viên cĩ thể sưu tầm một số tình huống trong thực tế của trường mình để yêu cầu các em giải quyết. Giáo viên cĩ thể yêu cầu học sinh từ liên hệ và tìm các tình huống cĩ liên quan đến nội dung bài học để giải quyết. Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 6
  7. Sáng kiến +Kỹ năng liên hệ và vận dụng của bản thân: Yêu cầu học sinh tự nhận xét hoặc kiểm điểm bản thân. (Đặc biệt lưu ý đối với các em thường làm trái với các nội dung chuẩn mực hoặc các quy định cĩ trong nội dung bài học). 4. Kết quả: Việc chú trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh vào nội dung các mơn học trong đĩ cĩ mơn GDCD đã đem lại một số kết quả như sau: - Khả năng giao tiếp và trình bày trước tập thể của học sinh đã được tăng lên. Các em học sinh khá giỏi, thường tham gia các hoạt động tập thể thì đã đi vào độ chuyên nghiệp hơn, dám nhận một số cơng việc trong các hoạt động lớn của liên đội như dẫn chương trình, hùng biện, trình bày các vấn đề trước tập thể; đối với các học sinh cịn hạn chế về nhận thức thì nay các em cũng đã mạnh dạn hơn, dám đưa tay phát biểu và trình bày ý kiến của mình trước lớp - Tỷ lệ học sinh vi phạm về đạo đức đã giảm khá rõ nét, khơng cịn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật ở địa phương, việc chấp hành nội quy của học sinh cũng nghiêm túc hơn - Học sinh hứng thú, say mê với bộ mơn thích khám phá bày tỏ ý kiến của mình với từng tình huống dược đặt ra trong từng tiết học, nhờ vậy mà chất lượng bộ mơn cũng tăng lên. 5. Bài học kinh nghiệm: Qua quá trình thực hiện nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong mơn GDCD, tơi đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu như sau: - Việc giáo dục kỹ năng sống khơng chỉ dừng lại ở việc rèn luyện cho học sinh mà ngay cả với giáo viên thơng qua nội dung bài dạy, các thao tác tổ chức dạy học cho học sinh thì đồng thời giáo viên cũng phải tích cực rèn luyện kỹ năng sống cho bản thân để mỗi khi các em lúng túng thì các thầy cơ giáo cũng kịp thời giải quyết trên tinh thần thân thiện.Thành cong của một tiết dạy lồng ghép kỹ năng sống đĩ là sự chuẩn bị chu đáo, lựa chọn các kỹ năng sống đưa vào bài dạy sao cho phù hợp, giáo viên phải luơn đặt niềm tin vào học sinh + Tất cả giáo viên dạy GDCD cần phải nắm chắc khái quát nội dung chương trình, các nội dung cần tích hợp liên quan đến từng bài dạy cụ thể. + Sưu tầm các tình huống thực tế liên quan đến nội dung bài học và gần gũi thân thiết với các em, giúp các em dễ dàng liên hệ và vận dụng cho bản thân. + Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần chú ý liên hệ với nội dung tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi lẽ đây cũng là một nội dung tích hợp trong chương trình giáo dục của chúng ta hiện nay. - Trong những lần sinh hoạt tổ, giáo viên cần tập trung thảo luận, trao đổi những vướng mắc khi giảng dạy bộ mơn này. C. KẾT LUẬN: Dạy học gắn với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một việc làm cần thiết và cĩ vai trị hết sức quan trọng. Nĩ trang bị cho các em những kỹ năng khi nghiên cứu bài mới, vận dụng bài học vào thực tiễn, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, chủ động trong học tập để kết quả ngày càng cao hơn. Hơn nữa việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được xác định là một nội dung cơ bản trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường phổ thơng. kỹ năng sống thúc đẩy sự phát triển của cá nhân và xã hội. Giáo dục kỹ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ và là xu thế chung của các nước trên thế giới. Vì vậy, việc định hướng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường nĩi chung và qua mơn học nĩi riêng cần được xác định rõ về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung và phương pháp, kĩ thuật giáo dục kỹ năng sống. Để làm tốt việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua bài học mơn GDCD, giáo viên cần khơng ngừng tự học, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng các kĩ thuật Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 7
  8. Sáng kiến dạy học trong điều kiện cụ thể để nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Giáo viên cần tìm hiểu, xác định đối tượng học sinh của mình để cĩ những phương pháp giáo dục kỹ năng sống phù hợp và hình thành những kỹ năng sống cần thiết cho các em. Ngồi ra, giáo viên nên định hướng cho các em một số hoạt động chuẩn bị cho bài học mới sau khi học xong bài để cho các em chủ động tự tin khi học bài mới và tham gia các hoạt động. Việc rèn luyện và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một vấn đề rất phức tạp, cĩ quy mơ lớn. Nĩ được thể hiện thơng qua các tình huống cụ thể trong thực tế cuộc sống, gắn liền với 4 trụ cột của giáo dục: + Học để biết gồm các kỹ năng tư duy như tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, nhận thức được hiệu quả + Học làm người: gồm các kỹ năng cá nhân như ứng phĩ với căng thẳng, kiểm sốt cảm xúc, tự nhận thức, tự tin Học để sống với người khác gồm các kỹ năng xã hội như giao tiếp, thương lượng, tự khẳng định, hợp tác, làm việc theo nhĩm, thể hiện sự cảm thơng Học để làm: gồm các kỹ năng thực hiện cơng việc và nhiệm vụ như kỹ năng đặt ra mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm Từ đấy cĩ thể thấy rằng kỹ năng sống bao gồm một loạt các kỹ năng cụ thể, cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của con người. Bản chất của kỹ năng sống là kỹ năng tự quản lý bản thân và kỹ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả Nĩi cách khác, kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và xã hội, khả năng ứng phĩ trước các tình huống của cuộc sống. kỹ năng sống được hình thành thơng qua quá trình sống, rèn luyện, học tập trong gia đình, nhà trường và ngồi xã hội. Chính vì thế, kỹ năng sống vừa cĩ tính cá nhân, vừa cĩ tính xã hội, chịu ảnh hưởng của gia đình, cộng đồng và dân tộc. D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: - Đối với giáo viên giảng dạy bộ mơn, cần tích cực trau dồi và rèn luyện các kỹ năng sống cho bản thân, vì hơn ai hết chính sự tự tin và khả năng giải quyết khéo léo mọi tình huống xảy ra trong thực tế giảng dạy và cuộc sống của giáo viên chính là những bài học tự nhiên và cĩ hiệu quả nhất đối với học sinh. “Mỗi giáo viên phải thực sự là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” - Nhà trường cần đầu từ thêm các tài liệu về giáo dục kỹ năng sống như: Từ điển GDCD, các tình huống đạo đức và pháp luật - Cần cĩ những giải pháp để tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh về tầm quan trong của việc giáo dục KNS để từ đĩ nâng co hơn nữa chất lượng giáo dục. Trên đây là một số kinh nghiệm của tơi trong quá trình thực hiện chuyên đề: “Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở qua các bài học đạo đức ở mơn GDCD” nhằm gĩp phần nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học và đáp ứng mục tiêu dạy học chú trọng rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Do thời gian và điều kiện cịn nhiều hạn hẹp, nên sáng kiến kinh nghiệm chắc sẽ cịn nhiều thiếu sĩt, bản thân rất mong nhận được sự gĩp ý từ các đồng nghiệp. Qua đề tài nghiên cứu này, mong quí đồng nghiệp cùng tham khảo, chia sẻ và đĩng gĩp ý kiến để tìm ra nhiều phương pháp giáo dục cho học sinh ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Xin chân thành cảm ơn! Ngày 17 tháng 06 năm 2020 Người viết Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 8
  9. Sáng kiến Huỳnh Thảo Uyên Người thực hiện: Huỳnh Thảo Uyên Trang 9