Sáng kiến Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh Lớp 7

doc 27 trang Giang Anh 21/03/2024 600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh Lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docsang_kien_luyen_ky_nang_noi_tieng_anh_cho_hoc_sinh_lop_7.doc

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến Luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh Lớp 7

 1. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 10 1) They are playing blindman’s buff 2) They are playing marbles 3) They are playing games 4) They are skipping rope 5) They are eating and drinking 6) They are reading comics 7) They are playing catch 8) They are studying and reading in the library 9) They are playing soccer *Find someone who . Tiếng Anh 7 Unit 6 lesson 1 A 1-2a Find someone who after school Name Watches TV Plays soccer SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 2. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 11 Goes swimming in the pool Reads books in the library Example exchanges : S1 : Do you [watch TV] after school ? S2 : Yes, I do / No, I don’t Luyện nói ở phần Pre & Post của tiết dạy kỹ năng: Kỹ năng nói được phối hợp với ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng ngôn ngữ và với các kỹ năng khác thông qua các chủ điểm , chủ đề. Trong tiết dạy kỹ năng ngôn ngữ, tôi đã phối hợp kỹ năng nói (sub skill) ở phần Pre-stage và Post-stage. * Tiếng Anh 7 Unit 1 Lesson 3 : A 2 - Pre-reading : What do you know about Hoa ? - Post-reading : Có thể chọn một trong 2 hoạt động sau : + Interview : Students work in pair : S1 : Hoa S2 : Interviewer + Roleplay : Students work in pair : SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 3. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 12 S1 : Hoa S2 : Hoa’s new friend Suggested dialogue : S2 : Hello S1 : Hi S2 : What’s your name ? S1 : My name is Pham Thi Hoa S2 : Where are you from ? S1 : I’m from Hue S2 : Do you have many friends in Hanoi ? S1 : No. I don’t have any friends in Hanoi. But I have a lot of friends in Hue. S2 : Is your old school big ? S1 : No. It’s small. S2 : Why are you unhappy ? S1 : I miss my parents and my friend in Hue very much. * Tiếng Anh 7 Unit 3 Lesson 4 B1-3 Post- reading : Chain game : Students work in group of 5 - Talk about Hoa’s family There / 4 people / Hoa’s family Father / farmer He / work / farm / countryside SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 4. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 13 He / grow vegetables / raise cattle Mother / housewife She / do / housework / help / farm Younger sister / 8 / student S1 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer. S2 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer. S3 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer.He works on the farm in the countryside S4 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer.He works on the farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle. S5 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer.He works on the farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.Her mother is a housewife. S1 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer.He works on the farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.Her mother is a housewife. She does the housework and helps on the farm. S2 : There are four people in Hoa’s family. Her father is a farmer.He works on the farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.Her mother is a housewife. She does the housework and helps on the farm. Her younger sister is 8 and she is a student. - Talk about Lan’s family There / 4 people / Lan’s family SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 5. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 14 Father / doctor He / work / hospital He / take care / sick children Mother / teacher She / teach / primary school Lan / have / elder brother He / journalist He / write / Hanoi newspaper S1 : There are four people in Lan’s family. S2 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. S3 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. S4 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. S5 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. Her mother is a teacher. S1 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. Her mother is a teacher. She teaches in a primary school. S2 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. Her mother is a teacher. She teaches in a primary school. Lan has an elder brother. S3 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. Her mother is a teacher. She teaches in a primary school. Lan has an elder brother. He is a journalist. S4 : There are four people in Lan’s family. Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children. Her mother is a teacher. She teaches in a SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 6. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 15 primary school. Lan has an elder brother. He is a journalist.He writes for a Hanoi newspaper. 3. LUYỆN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA (CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH) Lịch sử đã chỉ ra và chứng minh cho chúng ta thấy rằng loài người đã biết tổ chức sinh hoạt cộng đồng theo nhóm, theo tộc họ đã từ lâu đời. Điều đó đã mang lại nhiều hiệu quả và phát huy cho đến tận ngày nay. Trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc qua thực tế địa phương, hiện nay ở đâu chúng ta cũng thấy xuất hiện các hình thức câu lạc bộ như: Câu lạc bộ nhà nông, Câu lạc bộ Thanh niên, . Như vậy có nghĩa là hình thức câu lạc bộ đã có từ lâu và đã có nhiều hiệu quả thiết thực trong đời sống và phát triển của con người. Ở một số trường đã có tổ chức các câu lạc bộ như: Câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ văn học, câu lạc bộ sử học, câu lạc bộ cờ vua, . Các tổ chức câu lạc bộ này đã đẩy mạnh phong trào học tập trong học sinh. Với ý tưởng chơi để học, học trong chơi ở câu lạc bộ tiếng Anh đã hình thành Năm học 2012-2013, được sự cho phép của lãnh đạo và Ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ và cộng tác của đồng nghiệp đã tổ chức câu lạc bộ tiếng Anh đầu tiên trong trường. Học sinh đăng kí tham gia làm thành viên khá nhiều, chủ yếu là những học sinh có năng lực và yêu thích bộ môn tiếng Anh. Bản thân tôi là giáo viên tiếng Anh phụ trách cho các em luyện nghe, nói về các chủ điểm đã định trước, tập một số bài hát tiếng Anh. Để tạo thên nhiều hứng thú cho học sinh tham gia vào câu lạc bộ, để giúp học sinh nhận thức rằng loại hình tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nói tiếng Anh giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện và phát triển các khả năng ngôn ngữ, đặc biệt là khẩu ngữ. Bên cạnh đó còn tạo điều kiện môi trường tiếng Anh cho học sinh được thực hành và áp dụng những kiến thức ngôn ngữ cũng như các mẫu lời nói được đưa vào thực tế giao tiếp. SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 7. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 16 - Nhằm mở rộng, bổ sung một số ngữ liệu mới nhất định, khắc sâu kiến thức cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh thực hành tốt các kiến thức đã học. - Gây hứng thú học tiếng Anh, đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong toàn trường, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. - Giáo dục ý thức, tinh thần học tập cho học sinh, bồi dưỡng thế giới quan và nhân sinh quan cho học sinh. - Giúp cho học sinh trong toàn trường có cơ hội giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, hiểu nhau hơn, tạo được sự thân thiện với nhau, nhằm thực hiện tốt cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”của Bộ trưởng BGD & ĐT. Câu lạc bộ phải kết hợp 3 phân môn (Tiếng Anh, Âm nhạc và Mĩ thuật), để cụ thể hóa thành các hoạt động, lồng ghép vào các chương trình của câu lạc bộ, giáo viên tiếng Anh kết hợp với giáo viên Âm nhạc tập các bài hát tiếng Anh hoặc các tiết mục văn nghệ khác cho học sinh. Kết hợp với giáo viên Mĩ thuật phụ trách phần trang trí, tổ chức thi vẽ hoặc giúp học sinh vẽ các tranh ảnh theo chủ đề yêu cầu của đợt sinh hoạt. Nội dung hình thức các hoạt động phải có sự thay đổi hoặc làm mới liên tục để ngày càng được phong phú hơn như: - Hái hoa dân chủ (Picking flowers) - Đố chữ (Vocabulary games) - Đóng kịch (Role playing) - Nói chuyện theo chủ đề (Topics) - Thảo luận tự nhiên (Natural discusion) Giáo án minh họa: Tiếng Anh 7 - Unit 8 section A1,2 Unit 8: PlACES A: ASKING THE WAY (A1,2,3) I. OBJECTIVES Asking and showing the way SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 8. THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH NĂM HỌC:2019-2020 17 Developing listening, speaking and reading skills II. LANGUAGE CONTENTS Vocabulary: • To go straight ahead (v) • To turn left (v), on the left (pre) • To turn right (v), on the right (pre) • Opposite (pre) Structure : • Asking: Could you tell me how to get .? Could you show me the way to ? • Answering: III.TECHNIQUES: Gap – filling Question – answer Listening Speaking Reading Writing IV. TEACHING – AIDS: books board CD and CD player Flashcards Model V. PROCEDURE 1. Warm up : All the students sing a song 2. Previous lesson: T divides the class into 2 teams, then asks students to play the crossword game ( work in groups) SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 9. Page 18 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 GROUP 1 GROUP 2 4306521 6543210 ?1 P o s t o F f i c e 1 ?2 h o s p i t a l 2 ?3 m o v i e t h e a t e r 3 ?4 s c h o o l 4 ?5 m a r k e t 5 ?6 b u s s t o p 6 1. This word has 10 letters. We send a letter at a . 2. This word has 8 letters. When we are sick, we have to go to 3. This word has 12 letters. We go to a to see a movie 4. This word has 6 letters. We study at 5. This word has 6 letters.We buy food and other things at a 6. This word has 7 letters. We go to a to catch a bus. Answer keys: 1/ post office 2/ hospital 3/movie theater 4/school 5/ market 6/ bus stop - T leads to the new unit by a matching game a/ Ben Thanh market c/ Sai Gon station e/ Caravelle hotel b/ Go Vap hospital d/ Dong A bank f/ The post office 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 3. NEW LESSON: SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 10. Page 19 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 Steps Activities and content Presentation - T explains new words - T explains new structures Vocabulary: • To go straight ahead (v) • To turn left (v), on the left (pre) • To turn right (v), on the right (pre) • Opposite (pre) - T asks the whole class to repeat the new words ( chorally then individually) - T checks students’pronunciation - T asks students to write new words and structures in their notebooks Practice ❖ Controlled practice: ❖ Activity 1: - T asks students to listen once section A2 (the whole class) and answers the question “Where does the tourist want to come ?” - T corrects the ss’ answers ❖ Activity 2: - T asks students to listen section A2 again (the whole class) - T asks students to work in pair to practice the dialogue - T asks some pairs to say in front of class SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 11. Page 20 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 a/ Tourist: Excuse me. Is there a souvenir shop near here ? Nga: Yes, there is one on Hang Bai street Tourist : Could you tell me how to get there ? Nga: Go straight ahead. Take the second street on the left The souvenir shop is on the right, opposite the post office Tourist: Thank you Nga: You’re welcome b/ Tourist : Excuse me. Could you show me the way to the supermarket, please ? Nga: The supermarket ? Ok, Go straight ahead. Take the first street on the right. The supermarket is in front of you Tourist: Thanks a lot Nga: You’re welcome - T leads to the new structure by highlighting two sentences in the dialogue Could you tell me how to get there ? Could you show me the way to supermarket, please Structure : • Asking: Could you tell me how to get .? Could you show me the way to ? • Answering: ❖ Activity 3: Lucky number 1 2 3 4 5 6 7 a/ The tourist wants to go to the souvenir shop b/ The souvenir shop is ino pfrpoonstit oef the post office c/ The souvenir shop is on HHaanngg LBuaoi c street d/ The tourist wants to go to the psuopset romffaicreket e/ The supermarket is on the first street on the right. SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 12. Page 21 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 - T asks students to play a lucky number game to choose True or False - T corrects the answers if possible ❖ Activity 4: - T asks students to ask and give directions to some places (work in pair) - T corrects ss’s mistakes Nga: Could you tell me how to get the market ? Nam: Go straight ahead. Take the second street and turn left. The market is on the left, opposite the park - bank - souvenir shop -restaurant Post office Market Drugstore Bakery - supermarket Bookstore Souvenir shop Hospital School Bank Restaurant Supermarket Stadium Hotel You are here ❖ Activity 5: - T asks students to find out the places by some clues (the whole class) - T corrects ss’s mistakes SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 13. Page 22 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 -Place 1: Go straight ahead. Take the second street and turn right. This place is Post on the right, next to the drugstore Drugstore office Market Bakery - Place 2: Go straight ahead. Take the first street. This place is on the left, opposite the Bookstore Souvenir shop Hospital souvenir shop and next to the restaurant - Place 3: Go straight ahead. This place is on School Bank the right, opposite the school and next to Supermarket Restaurant the hotel Stadium Hotel - Place 4: Go straight ahead. Take the first You are street and turn left. This place is on the here right, next to the souvenir shop 1. The 2. The 3. The bank 4. The bookstore bakery school Consolidation T asks students to close all the books and watch a play Dong Khoi street Tourist Vietnamese L e L o i s Nguyen Hue street t r e e t They are here 4. New lesson: ❖ HOMEWORK: - Learn by heart all new words - Do section A3 in the book SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 14. Page 23 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 4. Kết quả thu được sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Sau khi thực nghiệm đề tài tôi thấy kết quả của việc nói Tiếng Anh có phần biến chuyển rõ rệt, chất lượng đạt kết quả cao hơn so với mặt bằng của đầu năm. Số học sinh giao tiếp đối thoại được tăng lên, đặc biệt số học sinh yếu kém cũng có phần nào hiểu và sử dụng được một số câu lệnh của giáo viên, bập bẹ trao đổi với bạn một số câu thông dụng hàng ngày nhưng đó cũng là dấu hiệu đáng mừng đối với các em. Hầu hết các bài tập thực hành ở lớp, ở nhà các em đã xây dựng và hoàn thiện khá tốt và thu được một lượng kiến thức nhất định. 5. Khả năng áp dụng của sáng kiến Để hình thành và phát triển bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong quá trình dạy học ngoại ngữ. Giáo viên phải là người giữ vai trò hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Học sinh đóng vai trò chủ đạo có nghĩa là phải phát huy cao độ tính tích cực của các em trong luyện tập, thực hành. Muốn thực hiện được, cá nhân học sinh phải tích cực và tự giác tham gia thực hành không sợ mắc lỗi, dần dần đạt được độ lưu loát (fluency). Ngoài ra giáo viên phải giảm tối đa thời gian nói trên lớp, tăng thời gian sử dụng ngôn ngữ cho học sinh. Giáo viên cần có thái độ tích cực đối với lỗi ngôn ngữ của học sinh, chấp nhận lỗi như một phần tất yếu trong quá trình học ngoại ngữ, giúp học sinh học tập được từ chính lỗi của bản thân và bạn bè. Sự chuẩn bị của học sinh cũng rất cần thiết như: học thuộc từ, soạn từ mới, đọc trước những gợi ý trong sách giáo khoa, làm bài tập về nhà. Thêm vào đó, sự tận tâm và lòng nhiệt tình trong giảng dạy của người giáo viên rất là cần thiết, nó góp phần không nhỏ trong kết quả dạy học. 6. Hiệu quả của sáng kiến: Học là một công việc lâu dài vất vả, khó nhọc đối với học sinh. Do vậy giáo viên ngoài nhiệm vụ truyền đạt kiến thức còn phải tìm cách làm cho giờ học có hiệu quả, thu hút sự tập trung của các em. Hướng dẫn cho các em phương pháp học tập là rất quan trọng, đặc biệt cần khuyến khích các em sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống. Học ngoại ngữ mà không thực hành giao tiếp thì ngày một phai mờ một ngôn ngữ mình SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 15. Page 24 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 đang học. Vì vậy tôi đưa ra một số ý kiến nhỏ trên nhằm giúp bản thân tìm ra được một phương pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh THCS nói chung và học sinh lớp 7 nói riêng đạt hiệu quả, giúp học sinh học tập đạt chất lượng cao. Với việc áp dụng phương pháp này giáo viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian trên lớp, vì vậy trong 45 phút việc dạy tiết ghép SPEAK + LISTEN không còn quá khó khăn với giáo viên và việc tiếp thu của học sinh cũng có hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để thực hiện được tiết dạy tốt yêu cầu giáo viên phải đầu tư nghiên cứu nhiều nội dung, ý đồ SGK, tham khảo nhiều tài liệu để thiết kế lại bài giảng sao cho phù hợp với đối tượng học sinh của mình từ 45 phút xuống chỉ còn từ 22 đến 25 phút mà các em vẫn hiểu, thực hành được. Tuy nỗ lực rất nhiều, nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Tác giả đón nhận và đánh giá cao sự góp ý quí báu của đồng nghiệp để phương pháp này có thể hoàn thiện hơn nữa. C. KẾT LUẬN Để dạy tiếng Anh nói chung, rèn kĩ năng nói tiếng Anh cho HS đạt hiệu quả cao thì chính mỗi giáo viên tiếng Anh phải cố gắng tìm tòi, học hỏi để tìm ra những phương pháp giảng dạy phù hợp nhất, hiệu quả nhất đối với đối tượng HS của mình. Giáo viên cần phát hiện ra những thiếu sót cơ bản của học sinh để có hướng khắc phục. Quan tâm nhiều đến học sinh yếu kém giúp chúng quen dần với ngôn ngữ này và sử dụng trong cuộc sống. Giáo viên cần biết lựa chọn các thủ thuật phù hợp với từng đối tượng học sinh. Tạo mọi điều kiện gây hứng thú cho học sinh học bộ môn này nói chung rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh nói riêng. Trong các tiết dạy giáo viên cần tận dụng thời gian hướng dẫn cụ thể để học sinh hoạt động, chú trọng việc sửa cho HS lỗi phát âm, ngữ điệu SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 16. Page 25 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 Cần nghiên cứu các hạn chế trong việc giảng dạy: thời gian, sĩ số lớp, đồ dùng dạy học các yếu tố vật chất như diện tích lớp học, giáo cụ trực quan. Vận dụng những phương tiện giảng hiện đại như máy tính, máy chiếu, Kết hợp linh hoạt giữa phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại. Giáo viên cần khuyến khích động viên các em luyện tập thêm nhiều kĩ năng nói. Đặc biệt là giao tiếp với người nước ngoài. Giáo viên phải thường xuyên trau dồi trình độ chuyên môn của bản thân bằng cách tự học, tự rèn, thường xuyên đọc báo, nghe đài, xem truyền hình bằng tiếng Anh.Giáo viên phải luôn tạo cho HS niềm say mê với môn học và thấy được yêu cầu cấp thiết của việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. MỤC LỤC 1. A. ĐẶT VẤN ĐỀ TRANG 1 2. B. NỘI DUNG ❖ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN TRANG 2 ❖ II. THỰC TRẠNG ✓ 1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRANG 3 ✓ 2. CÁC BƯỚC LUYỆN .TRANG 4 →23 ✓ 4. KẾT QUẢ THU ĐƯỢC TRANG 23 ✓ 5. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TRANG 24 ✓ 6. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN .TRANG 24 SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 17. Page 26 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 3. C. KẾT LUẬN .TRANG 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 6 2. SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 7 3. SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 8 4. SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 5. SÁCH HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY SÁCH GIÁO KHOA 6 6. SÁCH HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY SÁCH GIÁO KHOA 7 7. SÁCH HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY SÁCH GIÁO KHOA 8 8. SÁCH HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY SÁCH GIÁO KHOA 9 9. WEBSIDE GIAOAN.VIOLET.VN SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7
 18. Page 27 THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH Năm học: 2019-2020 10. WEBSIDE YOUTUBE.COM SÁNG KIẾN: LUYỆN KỸ NĂNG NÓI TIÊNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 7