SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn Chương IX: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường - Hóa học Lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa

pdf 29 trang binhlieuqn2 08/03/2022 10762
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn Chương IX: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường - Hóa học Lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfskkn_doi_moi_phuong_phap_day_hoc_theo_huong_tich_hop_va_van.pdf

Nội dung tóm tắt: SKKN Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn Chương IX: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường - Hóa học Lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa

 1. * Phần 3: Giao lưu giữa các đội. Giáo viên chia 4 đội chơi thành 2 cặp để giao lưu, thách đố với nhau về tri thức. Đội 1 với đội 2 làm một cặp, đội 3 và đội 4 làm một cặp. Các đội ra câu hỏi đổi xứng nhau, giáo viên theo dõi đóng vai trò cố vấn và đánh giá câu hỏi cũng như phần trả lời của các đội. Có 3 giám khảo chấm phẩn này d. Tổng kết nội dung buổi ngoại khóa: Thư kí tổng kết điểm, Ban tổ chức công bố điểm, trao giải cho các đội chơi I.5. Thu thâp, tổng hợp các sản phẩm của học sinh: 1. Đối với bài 43: “Hóa học và vấn đề phat triển kinh tế” * Một số hình ảnh và video về môi trường, ô nhiễm môi trường (Hình ảnh minh họa phần phụ lục) * Sản phẩm của 4 nhóm học sinh: + Sản phẩm thứ nhất: Nhóm 1 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài "Vấn đề vai trò của năng lượng và nguyên liệu đối với sự phát triển kinh tế ". Trong bài thuyết trình nhóm đã đưa ra được nhiều hình ảnh để minh chứng cho vai trò của năng lượng và nhiên liệu. Nhóm cũng đã liên hệ thực tế vấn đề năng lượng và nguyên liệu trên đia bàn huyện Yên Khánh: khai thác đá, than .liên hệ ô nhiễm môi trường. + Sản phẩm thứ hai: Nhóm 2 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài: “Vấn đề đang đặt ra về năng lượng và nhiên liệu”.Nhóm 2 đã dẫn dắt vào vấn này bằng một loạt những hình ảnh sống động từ đó rút ra những vấn đề cấp bách về năng lượng và nhiên liệu đang là sự quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới cũng như liên hệ với địa phương + Sản phẩm thứ ba: Nhóm 3 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài: “Vấn đề vai trò của vật liệu và vấn đề vật liệu đang đặt ra cho nhân loại”. Nhóm đã đưa ra các hình ảnh chứng minh đầy thuyết phục để dẫn dắt về vai trò của vật liệu và những vấn đề đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay, liên hệ với thực tế địa phương một cách khéo léo về tình trạng khai thác và sử dụng vật liệu trên địa bàn Yên Khánh - Ninh Bình do hoạt động sản xuất xây dựng Nhóm cũng đưa ra một số giải pháp khắc phục + Sản phẩm thứ tư: Nhóm 4 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài " Vai trò của hóa học với vấn đề vật liệu". Nhóm 4 đã trình bày vai trò quan trọng của hóa học kết hợp với các khoa học khác góp phần vô cùng to lớn vào giải quyết vấn đề vật liệu, tạo ra nhiều vật liệu mới thay thế những vật liệu có sãn trong tự nhiên. Nhóm 4 chủ yếu tập trung sưu tầm và trình bày các biện pháp sử dụng vật liệu hợp lý để góp phần bảo vệ môi trường. 2. Đối với bài 44:"Hóa học và vấn đề xã hội”: * Bài kiểm tra của học sinh (Hình ảnh minh họa phần phụ lục) * Một số hình ảnh và video về môi trường, ô nhiễm môi trường (Hình ảnh minh họa phần phụ lục) * Sản phẩm của 3 nhóm học sinh: + Sản phẩm thứ nhất: Nhóm 1: Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài "Vấn đề lương thực và thực phẩm". Trong bài thuyết trình nhóm đã đưa ra được nhiều 18
 2. hình ảnh để minh chứng cho vai trò của lương thực thực phẩm đối với cuộc sống, vấn đề lương thực thực phẩm đang đặt ra và vai trò của hóa học góp phần giải quyết vấn đề này Nhóm cũng đã liên hệ thực tế ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp trên đia bàn huyện Yên Khánh do do đốt rơm rạ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý và đưa giải pháp chống ô nhiễm môi trường. + Sản phẩm thứ hai: Nhóm 2 là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài: “Vấn đề may mặc”. Nhóm đã nêu lên vai trò của may mặc, vấn đề đặt ra và vai trò của hóa học góp phần giải quyết vấn đề may mặc, liên hệ với địa phương. + Sản phẩm thứ ba: Nhóm 3 là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài: “Vấn đề hóa học với việc bảo vệ sức khỏe con người”. Với cách thức khác với hai nhóm trước, nhóm 3 đưa ra các hình ảnh chứng minh đầy thuyết phục để dẫn dắt về vấn đề dược phẩm, về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, vai trò của hóa học góp phần để bảo vệ sức khỏe, liên hệ với thực tế về các tệ nạn xã hội mà học sinh trên địa bàn hay mắc phải, Nhóm cũng đưa ra một số giải pháp khắc phục để bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 3. Đối với bài 45:"Hóa học và vấn đề môi trường: * Bài kiểm tra của học sinh * Một số hình ảnh và video về môi trường, ô nhiễm môi trường * Sản phẩm của 4 nhóm học sinh: + Sản phẩm thứ nhất: Nhóm 1 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài "Vấn đề ô nhiễm môi trường không khí". Trong bài thuyết trình nhóm đã đưa ra được nhiều hình ảnh để minh chứng cho một số hiện tượng ô nhiễm không khí. Nhóm đã rút ra nhận xét về không khí sạch và không khí bị ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, tác hại của ô nhiễm môi trường khống khí tới đời sống của sinh vật. Nhóm cũng đã liên hệ thực tế ô nhiễm môi trường không khí trên đia bàn huyện Yên Khánh do nhà máy, do đốt rơm rạ và đưa giải pháp chống ô nhiễm môi trường không khí. + Sản phẩm thứ hai: Nhóm 2 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài: “Vấn đề ô nhiễm môi trường nước”.Nhóm 2 đã dẫn dắt vào vấn đề ô nhiễm môi trường nước bằng một loạt những hình ảnh sống động về ô nhiễm môi trường nước và một video về ô nhiễm môi trường biển từ đó rút ra nhận xét về nước sạch, nước bị ô nhiễm và tác hại của nó, nguồn gây ô nhiễm nước, tác hại của ô nhiễm môi trường nước, liên hệ với địa phương và đưa ra giải pháp chống ô nhiễm môi trường nước, liên hệ tới đại dịch cúm gia cầm H5N1 và H7N1 lây lan nhanh do ô nhiễm môi trường nước, Ô nhiễm MT nước ở một số khu du lịch ở Ninh Bình. + Sản phẩm thứ ba: Nhóm 3 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài: “Vấn đề ô nhiễm môi trường đất”. Với cách thức khác với hai nhóm trước, nhóm 3 nêu khái niệm ô nhiễm môi trường đất, phân biệt đất sạch với đất bị ô nhiễm từ đó đưa ra các hình ảnh chứng minh đầy thuyết phục để dẫn dắt đến nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất, tác hại (đại dịch cúm gia cầm ) và biện pháp chống ô nhiễm môi trường đất, liên hệ với 19
 3. thực tế địa phương một cách khéo léo về tình trạng ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn Yên Khánh - Ninh Bình do hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Nhóm cũng đưa ra một số giải pháp khắc phục và một số mô hình chăn nuôi sạch, sản xuất nông nghiệp sạch. + Sản phẩm thứ tư: Nhóm 4 Là bản thuyết trình sử dụng Powerpoint, đề tài " Vai trò của hóa học với vấn đề chống ô nhiễm môi trường". Nhóm 4 đã trình bày vai trò quan trọng của hóa học kết hợp với các khoa học khác góp phần vô cùng to lớn vào chống ô nhiễm môi trường. Nhóm 4 chủ yếu tập trung sưu tầm và trình bày các biện pháp xử lý khí thải, nước thải, rác thải, các mô hình xử lý các chất thải gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời nhóm cũng đã đưa ra cách xử lý chất thải trong quá trình học tập hóa học 4. Đối với hoạt động ngoại khóa: Hệ thống câu hỏi giao lưu của 4 đội Câu hỏi của đội 1 dành cho đội 2: Theo bạn, môn Hóa đem lại cho bạn những điều bổ ích gì? Câu hỏi của đội 2 dành cho đội 1: Bạn có mơ ước trở thành một Mendeleep thứ hai không? Nếu muốn trở thành con người như vậy, bạn sẽ phải chuẩn bị những gì? Câu hỏi của đội 3 dành cho đội 4: Tại sao vào vụ mùa (ở Bắc Bộ), người nông dân thường bón lượng đạm cho cây trồng ít hơn so với vụ chiêm? Câu hỏi của đội 4 dành cho đội 3: Nếu bạn học tốt môn Hóa, bạn sẽ lựa chọn thi đại học trường nào? Tại sao? Việc tổng hợp các sản phẩm của học sinh giúp giáo viên đánh giá chính xác hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm. BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 1: Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Như các bạn đã biết, không khí là yếu tố quan trọng giúp duy trì sự sống của sinh vật, nhưng đó phải là không khí sạch. Vậy không khí sạch là gì? Đó là không khí thường có tỉ lệ là: 87% N2 , 21%O2 và lượng nhỏ CO2, hơi nước. Cùng với sự phát triển của kinh tế, những nhu cầu đa dạng của con người, dân số tăng nhanh dẫn tới môi môi trường sống ngày càng ô nhiễm trong đó đặc biệt nghiêm trọng là ô nhiễm không khí. Vậy ô nhiễm không khí là gì? Đó là khi không khí chứa quá nhiều các khí CO2 , CH4, CO, NH3, và một số vi khuẩn gây bệnh. Không khí bị ô nhiễm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó quan trọng nhất là nguyên nhân chủ quan. Sự phát triển kinh tế quá nhanh, khai thác tài nguyên cạn kiệt, nhà máy, xí nghiệp thải ra môi trường lượng khí thải vô cùng lớn. Các phương tiện giao thông (ô tô, xe máy, tàu hỏa, tàu thuyền ) cũng đóng góp một lượng khí thải lớn, khiến môi trường ngày càng ô nhiễm. Bên cạnh đó những đồ dùng hàng ngày (tủ lạnh, máy khử mùi ) cũng tạo nên lượng khí thải đặc biệt nguy hiểm phá vỡ tầng ozon. Ngay cả trong lĩnh vực nông nghiệp, rác thải nông nghiệp chưa được tận dụng xử lí đúng cách cũng tạo ra lượng khí thải lớn. Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa các bạn! Từ lâu, các nhà hoạt động về môi trường đã cảnh báo mối nguy hại từ hiện tượng không khí bị ô nhiễm. Trái đất đang nóng lên từng ngày, làm băng ở Bắc cực và Nam cực tan chảy dẫn tới hiện tượng nước biển dâng, nguy cơ nhiều vùng đất thấp của thế giới sẽ biến mất. Khí độc mà 20
 4. con người và sinh vật hít phải gây ra nhiều bệnh nguy hiểm Trong môi trường ô nhiễm, nhiều sinh vật, vi khuẩn có hại có cơ hội phát triển mạnh tạo ra những căn bệnh mới vô cùng khó chữa đó là một thực tế vô cùng đáng lo ngại. Chúng ta đang sống ở một miền quê nhưng vấn đề ô nhiễm không khí đã và đang diễn ra hàng ngày. Sau mỗi mùa gặt, cha mẹ chúng tôi và các bạn đốt rơm rạ; sau những trận dịch bênh xảy ra ở gà, lợn hàng loạt các bao tải xác động vật được thả xuống sông, được vứt chềnh ềnh giữa lối đi lại. Khu công nghiệp Khánh Phú (Yên Khánh - Ninh Bình), hàng ngày xả khí thải khiến mùi khí NH3 nồng nặc, tức thì gây những bệnh về hô hấp; những lò ghạch dã chiến ở ven sông Mạc, khói nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, các khu công nghiệp mới mọc lên, rác thải y tế chưa được xử lí đúng quy trình tất cả đang tàn phá môi trường ghê gớm. Bên cạnh đó, người dân xã Khánh Thành, Khánh Công (Yên Khánh - Ninh Bình) đã biết tận dụng rơm rạ để trồng nấm; doanh nghiệp Thành Loan (Khánh Lợi - Yên Khánh - Ninh Bình) đã tận dụng vỏ trấu để tái chế thành củi để đun nấu trong sinh hoạt đó là những cách làm rất hay, đáng nhân rộng. BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 2: Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa các bạn! Xin kính mời các thầy cô giáo, các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh đáng sợ về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trên thế giới, ở Việt Nam và nơi chúng ta đang sinh sống. Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải y tế, khí thải từ các nhà máy đang tàn phá môi sinh môi trường sống. Trong các môi trường bị ô nhiễm, có lẽ ô nhiễm nguồn nước là đáng quan ngại nhất bở nước là khởi nguồn của sự sống. Vậy trước tiên, chúng ta phải phân biệt nước sạch và nước bẩn (nước ô nhiễm). Nước sạch là nước không chứa các chất nhiễm bẩn, các vi khuẩn gây bệnh và các chất hóa học. Trong nước, phải thỏa mãn các qui định về thành phần giới hạn của một số ion, nồng độ một số chất thải của tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nước sạch nhất là nước cất (thành phần chỉ chứa H2O). Nước ô nhiễm thường chứa các chất thải hữu cơ, các vi sinh vật gây bệnh, các chất dinh dưỡng thực vật, các hóa chất hữu cơ tổng hợp, các hóa chất vô cơ, các chất phóng xạ, chất độc hóa học Ô nhiễm nước Là hiện tượng làm thay đổi thành phần tính chất của nước gây bất lợi cho mội trường nước, phần lớn do các hoạt động khác nhau của con người gây nên. Tác nhân gây ô nhiễm có nhiều, bao gồm: Các ion kim loại nặng( , - 2- 3- As,Pb,Hg,Sb,Cu,Mn ), các anion(NO3 , SO4 , PO4 , ), thuốc bảo vệ thực vật,phân bón hóa học,thuốc kích thích sinh trưởng. Môi trường ô nhiễm gây ra những hậu quả khôn lường cho sinh vật cũng như cho con người., ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển hay bị hủy diệt của động thực vật. Tỉnh Ninh Bình chúng ta có tài nguyên nước tương đối dồi dào. Toàn tỉnh có 811,2 km chiều dài sông suối và 2.367,5 km kênh mương.Tuy nhiên, chất lượng nước đang có chiều hướng suy giảm, một số khu vực đã bị ô nhiễm, như sông Vân đoạn chảy qua thành phố Ninh Bình, các hồ ao, kênh mương gần, giáp khu dân cư, khu làng nghề Kết quả phân tích cho thấy nước ngầm địa bàn Ninh Bình chưa có biểu 21
 5. hiện ô nhiễm chì, ca đi mi, thủy ngân. Nhưng một số khu vực có biểu hiện bị nhiễm bẩn Asen ở mức độ nhẹ tại một số khu vực xã Thượng Kiệm, xã Định Hoá, huyện Kim Sơn; xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô; xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn Giải pháp bảo vệ nguồn nước - Có chế tài đủ mạnh xử phạt cá nhân, tổ chức gây ô nhiễm môi trường “Người gây ô nhiễm phải trả tiền" để khắc phục hậu quả. - Hạn chế khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp đến mức thấp nhất. - Xử lý triệt để các loại chất thải rắn y tế, chất thải rắn xây dựng, bùn thải, chất thải rắn sinh hoạt không thể tái sử dụng. - Coi trọng tuyên truyền bảo vệ môi trường BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 3: Ô NHIỄM ĐẤT Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa các bạn! Khi con người tách mình khỏi thế giới tự nhiên, loài người đã xác định tầm quan trọng đặc biệt của tài nguyên đất. Và trong suốt quá trình tồn tại, phát triển của mình, loài người đã biến tài nguyên đó thành một tài sản đặc biệt, tạo tiền đề phát triển nền văn minh rực rỡ như ngày nay. Tuy vậy, cùng với việc sử dụng tài nguyên đó, con người ngày càng lạm dụng, vắt kiệt tài nguyên này cũng như xả vào lòng đất mẹ biết bao chất bản tạo nên sự ô nhiễm tài nguyên đất. Vậy ô nhiễm đất là gì? Là tất cả các hiện tượng, các quá trình làm nhiễm bẩn đất, thay đổi tính chất lí, hóa tự nhiên của đất do các tác nhân gây ô nhiễm, dẫn đến làm giảm độ phì của đất. Từ khái niệm ô nhiễm đất ấy, chúng ta cũng cần phân biệt đất sạch và đất bị ô nhiễm. Đất sạch không chứa các chất nhiễm bẩn, một số chất hóa học, nếu có chỉ đạt nổng độ dưới mức quy định. Đất bị ô nhiễm có chứa một số độc tố, chất có hại cho cây trồng vượt quá nồng độ đã được quy định. Thực tế nguyên nhân gây ô nhiễm đất có nhiều: + Chất thải sinh hoạt + Chất thải do sản xuất công nghiệp, sản xuất hàng hóa, hoạt động kinh doanh, + Chất thải nông nghiệp:phân bón, chất bảo vệ thực vật, chất kích thích vật nuôi, cây trồng, + Chất thải do phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, bệnh viện, chợ, Đất bị ô nhiễm đã đang và sẽ tiếp tục gây ra những tác hại khó lường cho con người + Gây ra những tổn hại lớn về sản xuất, kinh tế và đời sống. + Dư lượng hóa chất, thuốc trừ sâu bị phân hủy rất chậm và bị lôi cuốn vào chu trình: đất-cây-động vật-người, gây ra những tác hại khó lường, ảnh hưởng tới đời sống của con người và sinh vật. Khi con người hấp thụ các nông sản được gieo trồng từ nguồn đất bị ô nhiễm có thể dẫn tới những đột biến gen. Tại địa bàn huyên Yên Khánh chúng ta đây, hiện tượng đất bị ô nhiễm cũng đã và đang diễn ra. Thói quen canh tác nông nghiệp dựa nhiều vào phân bón vô cơ, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đã làm cho độ phì nhiêu của đất giảm đi nhiều, đó là nguy cơ lớn ảnh hưởng tới nông nghiệp bền vững. 22
 6. Ý thức được vấn đề tài nguyên đất bị ô nhiễm, nhiều biện pháp kĩ thuật đã được đưa vào giúp cải tạo nguồn đất. Đó là các mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; tận dụng rơm rạ làm phân bón hữu cơ (dùng chế phẩm sinh học) những việc đó đang mang lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp, đem lại sức khỏe cho con người và sinh vật nói chung. Chúng ta là những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải góp sức giúp cho tài nguyên đất phì nhiêu, màu mỡ. BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 4: VAI TRÒ CỦA HÓA HỌC TRONG VIỆC XỬ LÍ Ô NHIỄM Kính thưa các thầy cô giáo! Thưa các bạn! Song hành với phát triển kinh tế, loài người đang đứng trước nguy cơ môi sinh, môi trường sống đang bị hủy hoại nghiêm trọng. Ở bất kì đâu trên thế giới, bằng trực quan, chúng ta đều nhận ra rằng không khí, đất đai, nguồn nước đang bị tàn phá nặng nề. Vậy giải pháp nào trả lại cho chúng ta môi trường sống trong sạch? Phương pháp chung: - Loại bỏ chất thải độc hại bằng cách sử dụng chất hóa học khác có phản ứng với chất độc hại, tạo thành chất ít độc hại hơn ở dạng rắn, khí hoặc dung dịch. - Hoặc cô lập chất độc hại trong những dụng cụ đặc biệt, ngăn chặn không cho chất độc hại thâm nhập vào môi trường đất, nước, không khí gây ô nhiễm môi trường. Tuy vậy ở mỗi môi trường bị ô nhiễm, chúng ta lại cần có những giải pháp cụ thể, dựa trên cơ sở khoa học. - Với nguồn nước: + Nước thải của các cơ sở y tế, nước thải công nghiệp: cần phải được xử lí đảm bảo độ an toàn cho sinh vật trước khi thải ra các sông hồ. + Nước sinh hoạt: cần phải được xử lí bằng các hóa chất an toàn, dùng các bể lắng trước khi cung cấp cho sinh hoạt. - Với khí thải: + Các nước công nghiệp phát triển cần cắt giảm khí thải, hỗ trợ tài chính, công nghệ cho các nước đang phát triển trong việc xử lí khí thải. + Các ngành sản xuất cần tăng cường nghiên cứu, sử dụng những công nghệ xanh, công nghệ tiêu tốn ít năng lượng. + Ngành nông nghiệp cần tận dụng rác thải nông nghiệp làm phân bón hữu cơ, làm các sản phẩm thủ công mĩ nghệ - Trong quá trình học tập môn Hóa, giáo viên cần tăng cường cho học sinh thực hành phân loại rác, phát hiện các hóa chất độc dại và cách thức xử lí các loại rác đó, qua đó giúp học sinh có niềm đam mê khoa học - Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi chúng ta cần biết phân loại và tận dụng, tái chế rác thải bởi rác là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với con người. Hy vọng những quan điểm trên của chúng em nhận được sự đồng thuận, những ý kiến đóng góp từ các thầy cô giáo, và các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ hành tinh thân yêu này! 23
 7. Ảnh bài kiểm tra của học sinh 24
 8. TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A TỔ LÝ- HÓA KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA MÔN HÓA HỌC I. Mục đích, ý nghĩa - Củng cố và nâng cao nhận thức cho học sinh về vấn đề Hóa học và vấn đề môi trường, tạo ra một hoạt động học đi đôi với hành - Qua hoạt động ngoại khóa, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh II. Thành phần tham gia 1. Học sinh - Đối tượng dành cho học sinh khối 12 - Số đội chơi: 04 đội, mỗi đội gồm 3 thành viên - mỗi tổ một đội chơi 2. Giáo viên a. Xây dựng kết cấu và nội dung chương trình b. Phụ trách tập chọn thành viên tham dự: lớp trưởng, tổ trưởng, cán sự bộ môn III. Hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm 1. Hình thức tổ chức: Chương trình được xây dựng theo hình thức các phần thi cụ thể a. Phần 1: Khởi động. Các câu hỏi được xây dựng theo hình thức trắc nghiệm. Các đội thi sẽ được suy nghĩ và trả lời trong vòng 15 giây; đáp án ghi vào bảng nhỏ rõ ràng. Nếu đội nào trả lời đúng sẽ được 5đ, không có đáp án hoặc trả lời sai sẽ không có điểm. b. Phần 2: Vượt chướng ngại vật (giải ô chữ hóa học). Giáo viên xây dựng ô chữ (gồm hàng ngang và ô chữ bí mật. Ô chữ hàng ngang có số ô chữ (chữ cái) khác nhau. Trong các ô chữ hàng ngang đó sẽ có các gợi ý để các đội trả lời. Mỗi đội sẽ lần lượt lựa chọn ô chữ hàng ngang để trả lời, các đội khác cũng có quyền tham gia trả lời cùng với đội được quyền lựa chọn ô chư. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi ô ngang là 20 giây. Sau 20 giây, đội nào trả lời đúng sẽ được 5đ/1 ô, riêng đội đang được quyền lựa chọn ô chữ mà trả lời đúng sẽ được 10đ. Nếu các đội đều không trả lời đúng, ô chữ sẽ không được mở ra và quyền trả lời sẽ thuộc về khán giả. Ô chữ bí mật chỉ được quyền trả lời khi đã có ít nhất 4 ô chữ hàng ngang được lựa 25
 9. chọn. Nếu đôi nào xin trả lời chữ bí mật mà trả lời đúng khi có 4 ô hàng ngang đã được lựa chọn thì sẽ được 30đ; nếu trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu đôi nào xin trả lời chữ bí mật mà trả lời đúng khi có5 ô hàng ngang đã được lựa chọn thì sẽ được 25đ; nếu trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu đôi nào xin trả lời chữ bí mật mà trả lời đúng khi có 6 ô hàng ngang đã được lựa chọn thì sẽ được 20đ; nếu trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu đôi nào xin trả lời chữ bí mật mà trả lời đúng khi có 7 ô hàng ngang đã được lựa chọn thì sẽ được 15đ; nếu trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu đôi nào xin trả lời chữ bí mật mà trả lời đúng khi có 8 ô hàng ngang đã được lựa chọn thì sẽ được 10đ; nếu trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Các đội xin trả lời ô hàng dọc phải giơ tay để báo hiệu với Ban giám khảo. Trường hợp có nhiều đội cùng lúc xin trả lời ô chữ bí mật, Ban giám khảo sẽ quan sát cụ thể và đưa ra quyết định việc cho đội nào trả lời. Khi cả 8 ô hàng ngang đã được lựa chọn, Ban tổ chức sẽ đưa ra gợi ý, đội nào xin trả lời nhanh nhất mà trả lời đúng sẽ được 10đ. Nếu sai, phần trả lời sẽ dành cho đội khác. Nếu cả 8 ô đã được lựa chọn mà không có đội nào trả lời ô chữ bí mật, phần trả lời sẽ thuộc về khán giả. c. Phần 3: giao lưu giữa các đội. Giáo viên chia 4 đội chơi thành 2 cặp để giao lưu, thách đố với nhau về tri thức. Đội 1 với đội 2 làm một cặp, đội 3 và đội 4 làm một cặp. Các đội ra câu hỏi đổi xứng nhau, giáo viên theo dõi đóng vai trò cố vấn và đánh giá câu hỏi cũng như phần trả lời của các đội: Ra câu hỏi đúng chủ đề 5 điểm, Đội trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không có điểm. Các giám khảo đánh giá độc lập 2. Địa điêm tổ chức: Hội trường II 3. Thời gian: 27/4/2014 4. Học sinh tham dự chương trình: nghiêm túc, chuẩn bị tốt về kiến thức. 26
 10. TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A TỔ LÝ - HÓA PHIẾU ĐÁNH GIÁ, TỔNG HỢP ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA: "HÓA HỌC VÀ CUỘC SỐNG" PHẦN THI THỨ NHẤT: KHỞI ĐỘNG Câu/điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Tổng Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ozon 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Khí Hiếm 5 5 5 5 5 5 5 35 Giờ Trái 5 5 5 5 5 5 5 5 40 Đất Rừng Xanh 5 5 5 5 5 5 30 PHẦN THI THỨ HAI: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Câu/điểm Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt Lượt Tổng Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 Ozon 10 5 5 20 Khí Hiếm 5 5 5 5 10 5 35 Giờ Trái 5 10 5 15 35 Đất Rừng Xanh 5 5 10 5 5 25 PHẦN THI THỨ BA: GIAO LƯU Điểm GK1 GK2 GK3 TỔNG Đội Ozon 12 12 13 37 Khí Hiếm 14 13 12 39 Giờ Trái Đất 13 13 13 39 Rừng Xanh 11 12 12 34 27
 11. PHẦN THỨ TƯ : TỔNG HỢP CHUNG Tên/điểm PHẦN 1 PHẦN 2 PHẦN 3 TỔNG Đội Ozon 40 20 37 97 Khí Hiếm 35 35 39 109 Giờ Trái Đất 40 35 39 114 Rừng Xanh 30 25 34 89 Kết quả: Giải nhất: Đội Giờ Trái Đất Giải nhì : Đội Khí Hiếm Giải ba : Đội Ozon Giải KK: Đội Rừng Xanh 28
 12. XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG 29