Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ Mầm non 5 tuổi

pdf 17 trang binhlieuqn2 08/03/2022 520
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ Mầm non 5 tuổi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_lam_tot_cong_tac_pho.pdf

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp làm tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ Mầm non 5 tuổi

 1. 4 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non cập của nhà trường, tôi tiến hành đi tham mưu với lãnh đạo địa phương, để địa phương hiểu rõ nội dung đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi do các cấp ban hành và đề nghị lãnh đạo địa phương đưa vào nghị quyết thực hiện hằng năm. Đề nghị Uy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác Phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 5 tuổi trong đó Hiệu trưởng làm phó ban. Lập kế hoạch chỉ đạo phổ cập giáo dục trẻ mầm non cho trẻ 5 tuổi dựa trên cơ sở kế hoạch phổ cập giáo dục của Ủy Ban nhân dân huyện Đại Lộc. b. Đối với nhà trường: Đưa công tác phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi vào kế hoạch hoạt động của nhà trường. Tổ chức họp triển khai các quyết định phê duyệt đề án phổ cập giáo dục của các cấp đến cán bộ giáo viên. Thành lập các ban, tổ phổ cập, ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo trong nhà trường, quyết định thành lập tổ giúp việc trong công tác phổ cập. Lập kế hoạch chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Công bố rộng rái các quyết định, kế hoạch thực hiện công tác phổ cập trong năm học đến hội đồng sư phạm nhà trường. Tổ chức họp phụ huynh các thôn tuyên truyền rộng rãi nội dung công tác phổ cập để phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc đưa con em 5 tuổi ra lớp, để trẻ được lĩnh hội những kiến thức cơ bản làm nền tảng vững chắc để trẻ vào lớp một học đạt hiệu quả nhất, góp nhần thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của một công dân. c. Đối với giáo viên: Thường xuyên làm công tác tuyên truyền, giải thích đối với phụ huynh trong các cuộc họp, những thời gian phụ huynh đưa đón trẻ trong ngày, làm tốt công tác điều tra độ tuổi và vận động học sinh đúng độ tuổi ra lớp đạt tỉ lệ trường giao. 2. Điều tra phổ cập: Sau khi đội ngũ đã hiểu rõ tầm quan trọng của công tác phổ cập và các mốc thời gian hoàn thành phổ cập tôi tổ chức phân công cho giáo viên đi điều tra độ tuổi từ 0-5 tuổi theo từng hộ gia đình trên địa bàn xã vào tháng 5. Giáo viên cư trú ở thôn nào điều tra thôn đó, giáo viên hiểu rõ địa bàn và hộ gia đình trên địa bàn thôn sẽ giúp cho công việc điều tra được nhanh chóng và chính xác hơn .
 2. 5 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non Nhà trường cung cấp mẫu phiếu theo quy định, hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra, cung cấp mẫu tổng hợp trẻ theo từng độ tuổi, mẫu tổng hợp chung.Giáo viên điều tra căn cứ vào sổ hộ khẩu thường trú của mỗi hộ gia đinh, có chữ ký của chủ hộ, chữ ký của trưởng thôn, chữ ký điều tra viên trên mỗi phiếu và chữ ký xác nhận của lãnh đạo địa phương. Giáo viên điều tra độ tuổi trẻ 5 tuổi phải chính xác và chịu trách nhiệm trước hội đồng. Đưa công tác điều tra độ tuổi vào biểu điểm thi đua rừng đơt, từng năm. 3. Cập nhật phiếu điều tra độ tuổi theo hộ gia đình: Bộ phiếu điều tra độ tuổi phải được bảo quản, ghi chép, cập nhật cẩn thận, hàng năm bắt buộc phải điều tra độ tuổi vào tháng 5 và rà soát lại vào đầu tháng 9, bảo đảm không bỏ sót hộ nào hoặc thành viên nào trong hộ có đối tượng từ 0- 5 tuổi. Vì vậy người làm công tác phổ cập phải hướng dẫn giáo viên cách thức và quy trình đi điều tra độ tuổi từ 0-5 tuổi theo hộ gia đình gắn liền với tổ đoàn kết từ số nhỏ nhất đến số lớn nhất, căn cứ số thứ tự sổ hộ tịch của thôn. Sau đó, việc ghi chép vào phiếu phải tỉ mỉ, cẩn thận, tránh tẩy xóa, ghi chép tên chủ hộ, các thành viên từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi, ghi chú các cột nữ, dân tộc, quan hệ với chủ hộ, các cột năm sinh, tên trường trẻ đang học, tên nhóm lớp đã và đang học nhà trẻ, mẫu giáo, đang học trái tuyến, chưa đi học, đi học, bỏ học, trẻ khuyết tật, tránh trường hợp đánh dấu sai vào phiếu, chú ý cập nhật năm sinh của trẻ thật chính xác. Mỗi phiếu điều tra giáo viên phải điền đầy đủ số phiếu, mã hộ, số sổ hộ khẩu, sau khi điều tra phải có chữ ký của điều tra viên, của chủ hộ và của trưởng thôn, sau đó đóng thành tập theo số thứ tự từ nhỏ đến lớn. Thiết lập sổ tổng hợp điều tra độ tuổi theo từng đơn vị thôn và theo từng năm theo mẫu sau: PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘ TUỔI NĂM: 201 . ĐƠN VỊ: THÔN AN TÂN TT HỌ VÀ N.T NỮ KT HỌ VÀ ĐỊA SỐ SỔ CHỮ GHI TÊN TRẺ NĂM TÊN CHA CHỈ HỘ KÝ CHÚ SINH ( MẸ) KHẨU CHỦ HỘ 1 2 3 Căn cứ vào kết quả điều tra giáo viên thiết lập một bảng tổng hợp điều tra độ tuổi từ 0-5 tuổi, giáo viên điều tra cập nhật số liệu học sinh phải từ phiếu điều tra sang bảng tổng hợp phải chính xác, khớp số lượng trẻ từng năm, nam, nữ, trẻ, dân tộc, trẻ khuyết tật, chú trọng số lượng học sinh 5 tuổi, tuyệt đối phải chính
 3. 6 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non xác, cập nhật tên trẻ theo thứ tự a, b, c nhằm để thực hiện công tác phổ cập giáo dục trẻ mầm non cho trẻ 5 tuổi được thuận lợi và hiệu quả. PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI HƯNG BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU TRA ĐỘ TUỔI TỪ 0- 6 TUỔI GHI TT ĐỊA ĐIỂM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CHÚ 1 Thôn Yều 6/4 7/3 2/1 0 4/1 2/1 2 Thôn An 12/4 3/1 3/1 2/2 4/1 2/1 Điềm 3 Thôn Đại 16/10 16/8 11/7 12/3 12/7 3/1 Mỹ 4. Thiết lập bộ hồ sơ sổ sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: Để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả, bắt buộc người chuyên trách công tác phổ cập phải hệ thống được các loại hồ sơ sổ sách, cách thực hiện các loại hồ sơ sổ sách đó một cách khoa học. Đây là công việc hết sức quan trọng đối với người làm công tác phổ cập vì dựa vào hệ thống hồ sơ này sẽ có đầy đủ các số liệu, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn, giúp cho việc tham mưu với nhà trường, Ban chỉ đạo được cụ thể để xây dựng chỉ tiêu thực hiện làm cho công tác phổ cập chính xác và hiệu quả cao. * Hồ sơ gồm có: - Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. - Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giai đoạn, một năm. - Quyết thành thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc. - Sổ theo dõi phổ cập. + Danh sách học sinh chuyển đi học nơi khác. + Danh sách học sinh nơi khác đến học tại trường. + Danh sách trẻ khuyết tật. + Danh sách trẻ 5 tuổi; 4 tuổi. 3 tuổi thực học ở các lớp. - Biên bản họp ban chỉ đạo. (2 lần/năm) - Các báo cáo quá trình chỉ đạo thực hiện. - Biên bản tự kiểm tra và cấp trên kiểm tra. - Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận.
 4. 7 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non Hàng năm theo từng thời điểm, người làm công tác phổ cập đều phải cập nhật và thống kê số liệu vào bộ hồ sơ, việc cập nhật và thống kê các loại hồ sơ sổ sách này tương đối dễ dàng, tuy nhiên người làm công tác phổ cập không hệ thống, hình dung được cập nhật hồ sơ nào trước, hồ sơ nào sau thì rất mất thời gian và thống kê số liệu sẽ không chính xác. Để việc cập nhật hồ sơ sổ sách được thuận lợi cũng như thống kê số liệu chính xác, tôi áp dụng quy trình sau: 5. Thiết lập sổ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi: Sổ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi dùng để theo dõi các đối tượng trong độ tuổi từ 0-5 tuổi hàng năm nên việc cập nhật các đối tượng trong độ tuổi từ Phiếu điều tra vào sổ phổ cập phải được thực hiện chính xác, tránh thiếu hoặc dư các đối tượng, cập nhật độ tuổi 5 tuổi trước, sau đó là danh sách trẻ 4 tuổi trở về 0 tuổi, ở công đoạn này người làm công tác phổ cập cần nghiên cưu kỹ sổ phổ cập, rồi tiến hành cập nhật số liệu trẻ từ 0-5 tuổi vào sổ phổ cập theo quy định. Mỗi độ tuổi nên chừa trống vài trang để có thể điều chỉnh hoặc ghi bổ sung trẻ chuyển đến hàng năm khi cần thiết. Người làm công tác phổ cập nhật định phải chú ý ghi đầy đủ thông tin vào các cột, mục trong Sổ phổ cập, lưu ý cập nhật đầy đủ thông tin trong mẫu: Số thứ tự, họ và tên trẻ, ngày tháng năm sinh, nơi ở, học và tên chủ hộ, trương trình học của trẻ tương ứng với từng năm học,( chương trình nhà trẻ, chương trình mẫu giáo, trẻ khuyết tật cập nhật rõ khuyết tật gì, thời gian chuyển đến, chuyển đi, hoặc chết. Một số trường hợp nhầm lẫn năm sinh, họ tên cha, mẹ gây trở ngại đến việc thống kê. Để việc thống kê các số liệu được chính xác người làm công tác phổ cập phải cập nhật số liệu trẻ theo từng đơn vị thôn theo thứ tự a,b,c, danh sách trẻ từng độ tuổi ở mỗi thôn theo thứ tự a,b,c. Cập nhập số lượng học sinh 5 tuổi theo thôn có chữ cái a vào trước sau đó so sánh trẻ trong sổ tổng hợp các độ tuổi của giáo viên điều tra, số lượng trẻ, họ và tên, năm sinh, nam, nữ, họ và tên cha hoặc mẹ, trẻ khuyết tật khớp số liệu bảng tổng hợp của mỗi thôn điều tra, rà soát kỹ sau khi cập nhập xong một thôn mới cập nhật thôn có chữ cái tiếp theo. Làm như vậy giúp cho chúng ta năm rõ số lượng học sinh theo độ tuổi từng năm, từng đơn vị thôn. một cách chính xác và khoa học. 6. Tổng hợp các biểu mẫu thống kê, các loại danh sách: Sau khi cập nhật, hoàn chỉnh sổ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi là giai đoạn tôi tổng hợp các số liệu, lên các biểu mẫu thống kê, thiết lập các loại danh sách đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác, khoa học. Vì các loại danh sách, các biểu mẫu thống kê có sự liên quan chặt chẽ, bổ sung cho nhau nên việc thống kê cũng như tổng hợp số liệu phải tiến hành theo một trình tự nhất định.
 5. 8 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non a. Biểu mẫu thống kê: Theo tôi để việc thống kê cũng như số liệu giữa các biểu mẫu và các loại danh sách khớp với nhau thì điều đầu tiên tôi tiến hành thống kê biểu mẫu số 1 thống kê trẻ từ 0- 5 tuổi., tôi thực hiện đầy đủ các mục trong biểu mẫu một cách chính xác, so sánh với sổ phổ cập để có con số trùng khớp nhau. Tôi tiến hành làm biểu mẫu thống kê đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vào biểu số 2. Tiếp theo tôi cập nhật, thống kê tiêu chuẩn phòng học, cơ sở vật chất của nhà trường vào biểu mẫu số 3 theo mẫu chung. Qua thống kê cơ sở vật chất hiện có của nhà trường ban chỉ đạo công tác phổ cập thấy rõ những hạn mục còn thiếu và cần thiết đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định của Bộ để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới. Để việc thống kê các số liệu thật chính xác, theo tôi nên thiết lập các mẫu thống kê trên MS Excel sau đó dùng các hàm tính toán để thống kê các số liệu, việc này tương đối đơn giản nhưng đòi hỏi người làm công tác phổ cập trong nhà trường cần tiếp cận nhiều hơn với công nghệ thông tin, đặc biệt là các phần mềm ứng dụng phục vụ cho việc thống kê, tính toán. b. Thiết lập các loại danh sách: * Danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến: Từ cơ sở tổng hợp các số liệu học sinh theo độ tuổi, theo từng thôn và danh sách trẻ theo thứ tự a, b,c, tôi tổng hợp và thiết lập danh sách học sinh 5 tuổi trên địa bàn trường tôi chuyển đi học nơi khác, nơi khác chuyển đến học tại trường và đóng thành tập theo từng địa chỉ khác nhau. Ví dụ: Trẻ 5 tuổi của trường tôi đi học trường mẫu giáo xã Đại Lãnh tôi lập một danh sách riêng để ban giám hiệu trường đó xác nhận danh sách trẻ của trường tôi đang học ở trường bạn. * Danh sách học sinh theo từng độ tuổi: Tôi triển khai cho giáo viên thống kê, tổng hợp danh sách học sinh 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi thành 3 danh sách riêng biệt để nộp lên, tôi cập nhật và thiết lập danh sách học sinh 3 độ tuổi trong toàn trường để tiện việc theo dõi trẻ đang học và đã học trong sổ phổ cập. Danh sách này rất hữu ích trong công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. *Tổng hợp danh sách học sinh khuyết:
 6. 9 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non Tôi tổng hợp danh sách học sinh khuyết tật từ 0-5 tuổi ở từng đơn vị lớp, tên loại khuyết tật theo bảng tổng hợp điều tra độ tuổi của giáo viên, danh sách này giúp tôi năm rõ số lượng học sinh khuyết tật học hòa nhập cộng đồng và có hướng chỉ đạo thết lập hồ sơ khuyết tật và nội dung giáo dục trẻ khuyết tật một cách hiệu quả nhất. 7. Lập kế hoạch, báo cáo công tác của năm, giai đoạn: Dựa trên các số liệu đã thống kê tôi tham mưu với Lãnh đạo địa phương lập kế hoạch chỉ đạo công tác phổ cập chung cho giai đoạn 2010- 2014 theo đề án phê duyệt Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Nam, tham mưu với ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi trong nhà trường lập kế hoạch phổ cập cho từng năm cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của nhà trường, Qua quá trình thực hiện tôi tham mưu cho Ban chỉ đạo thành lập các báo cáo tổng kết, phương hướng từng năm, từng giai đoạn. Nội dung của báo cáo cần thể hiện rõ những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế (theo mẫu của cấp trên), đề ra phương hướng, kế hoạch cụ thể. Trong đó, phương hướng, kế hoạch không nên dài dòng mà cụ thể là những chỉ tiêu, số liệu. 8. Công tác tham mưu – phối kết hợp: Ngoài việc hoàn thành hệ thống hồ sơ công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi thì việc tham mưu, phối hợp rất quan trọng đối với người làm công tác phổ cập của đơn vị, bởi hiệu quả, chất lượng công việc không phải dựa trên giấy tờ, các số liệu mà là những kết quả đạt được từ kế hoạch đã đề ra qua việc thực hiện và tham mưu mang lại. * Công tác tham mưu: Công tác tham mưu của người làm công tác phổ cập là vô cùng cần thiết, tham mưu với nhà trường và cấp trên đầu tư cơ sở vật chất trang bị bộ thiết bị tối thiểu cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi, có biện pháp, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ. Việc mở và duy trì các lớp tập huấn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là hết sức quan trọng và cần thiết, góp phần đưa chỉ tiêu đạt chuẩn phổ cập ngày càng gần hơn, chính vì vậy vai trò tham mưu, tổ chức của người làm phổ cập là hết sức quan trọng. Người làm công tác phổ cập cần chủ động tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường để phân công đội ngũ giáo viên đứng lớp phù hợp, tham mưu với Ban chỉ đạo phân công giáo viên làm tốt công tác điều tra độ tuổi và công tác vận động học sinh ra lớp. * Công tác phối kết hợp:
 7. 10 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non Để làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong nhà trường cần phải có sự phối kết hợp của tất cả các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường một cách thật chặt chẽ, các ban ngành, đoàn thể trợ giúp cho ban chỉ đạo phổ cập giáo dục của nhà trường về công tác tuyên truyền, truyền thông, đẩy mạnh công tác vận động phụ huynh tạo mọi điều kiện cho trẻ trong độ tuổi học mẫu giáo ra lớp, riêng trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã ra lớp 100%. Làm tốt công tác tham mưu và phối kết hợp cho nên công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã Đại Hưng chúng tôi đạt kết quả tốt đẹp. VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Trong những năm trước chưa có chương trình phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi thì tỉ lệ học sinh 3-4 tuổi ra lớp thấp, học sinh 5 tuổi ra lớp không đạt chỉ tiêu giao. Được đánh giá là địa phương khó khăn nhất nhì Huyện Đại Lộc và đặc biệt trường Mẫu giáo Đại Hưng có Làng Yều là người dân tộc thiểu số đời sống kinh tế vô vàn khó khăn, trình độ nhận thức còn thấp, chưa coi trọng việc học hành của con cái. Từ khi có chương trình phổ cập này tỉ lệ học sinh 5 tuổi ra lớp đạt 100%, học sinh 3, 4 tuổi ra lớp đảm bảo chỉ tiêu giao. Nhờ áp dụng các biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả cao, trong 2 năm qua trường Mẫu giáo Đại Hưng đã đạt được các kết quả nhất định. ĐỘ TUỔI GHI CHÚ TT NĂM HỌC 5 TUỔI 4 TUỔI 3 TUỔI SL TL SL TL SL TL 1 2009-2010 113/118 95.7% 97/123 78.8% 28/104 27% 2 2010-2011 121/122 99.1% 118/122 96.7% 35/100 35% 3 2011-2012 124/124 100% 108/108 100% 43/100 43% Đạt được kết quả trên trong công tác phổ cập là nhờ sự nổ lực của các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường quan tâm, chung sức thực hiện công tác phổ cập nên đạt hiệu quả cao. Bộ hồ sơ sổ sách phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của nhà trường thực hiện đầy đủ, đảm bảo nội dung theo quy định Thực hiện công tác phổ cập đúng quy trình, đúng quy định chung, hằng năm có tổng kết, rút kinh nghiệm, và đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian đến.
 8. 11 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non Công tác xã hội hóa được vận dụng hiệu quả, kêu gọi các nhà hảo tâm đầu tư sân giao thông, tạo cảnh quang sư phạm trong sân trường, đầu tư được một ssos hạng mục đồ chơi ngoài trời như: Cầu tuột, xích đu để phục vụ cho trẻ vui chơi, giải trí. Cơ sở vật chất khang trang, có đủ phòng cho trẻ 5 tuổi, trang thiết bị các lớp 5 tuổi được đầu tư để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới, chất lượng đội ngũ được nâng lên, hầu hết giáo viên có bằng cấp đạt chuẩn và trên chuẩn. Trẻ mầm non 5 tuổi trên địa bàn ra lớp đạt 100%, trẻ trong độ tuổi 4, 3 tuổi ra lớp đạt chỉ tiêu giao, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được học chương trình 2 buổi trên ngày, đủ một năm học, 100% trẻ 5 tuổi được trang bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng việt và tâm lý sẵn sàng đi học, đảm bảo chất lượng để trẻ vững bước vào lớp một. VII. KẾT LUẬN: Để hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi cần phải phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. - Người làm công tác phổ cập giáo dục phải nhiệt tình, tích cực và có tâm huyết với công việc, nghiên cứu kỹ các biểu mẫu. Cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, đặc biệt là trong việc cập nhật, thống kê số liệu. - Nắm rõ tiến trình thực hiện hồ sơ sổ sách cũng như các phương pháp để thống kê số liệu một cách chính xác, khoa học. - Đội ngũ giáo viên trong nhà trường phải làm tốt công tác điều tra độ tuổi, năm rõ số lượng học sinh trên địa bàn theo từng độ tuổi, số lượng học sinh chuyển đi, chuyển đến thông qua việc điều tra chính xác từng hộ gia đình. - Tích cực tham mưu cho nhà trường, Ban chỉ đạo, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, các cấp lãnh đạo thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường. VIII. ĐỀ NGHỊ: Các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa trong công tác tổ chức các lớp tập huấn về công tác phổ cập giáo dục cấp mầm non. Tổ chức các buổi hội thảo về chuyên đề phổ cập để các trường trao đổi kinh nghiệm với nhau. Trên đây là một số biện pháp thực hiện trong công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong trường Mẫu giáo Đại Hưng áp dụng đạt hiệu quả
 9. 12 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non cao, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp, của hội đồng khoa học các cấp. Xin chân thành cảm ơn! Đại Hưng, ngày 10 tháng 2 năm 2012 Người nghiên cứu Trần Thị Thiện
 10. 13 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tham khảo: Quyết định 239/QĐ-TTg quyết định phê duyệt đề án giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015. Quyết định 1517/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2014. Công văn số 65/CV- PCGD của Phòng giáo dục Đào tạo Đại Lộc hướng dẫn thực hiện phổ cập Giáo dục mầm non. Thông tư 32/2010/TT-BGD-ĐT Thông tư ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. Tài liệu phục vụ lớp tập huấn công tác phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi.
 11. 14 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non X. MỤC LỤC Trang I. ĐỀ TÀI 1 II. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2.Giới hạn đề tài 1 III. CƠ SỞ LÝ LUẬN 2 IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN 2 V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương phổ cập Giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi 4 2. Điều tra phổ cập 4 3. Cập nhật phiếu điều tra độ tuổi theo hộ gia đình 5 4. Thiết lập bộ hồ sơ sổ sách phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi. 6 5. Thiết lập sổ phổ cập giáo dục cho trẻ mầm no 5 tuổi 7 6. Thiết lập các biểu mẫu thống kê 7 7.Lập kế hoạch, báo cáo công tác của năm, giai đoạn 9 8. Công tác tham mưu, phối hợp 9 VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 10 VII. KẾT LUẬN 11 VIII. ĐỀ NGHỊ 11 IX. TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 X. MỤC LỤC 14 XI. PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI SKKN 15 XII. PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SKKN 16
 12. 15 Mẫu SK1 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2010 - 2011 I. Đánh giá xếp loại của HĐKH trường: 1. Tên đề tài: 2. Họ và tên tác giả: 3. Chức vụ: Tổ: 4. Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài: a) Ưu điểm: b) Hạn chế: 5. Đánh giá, xếp loại: Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường : thống nhất xếp loại : Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) II. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Phòng GD&ĐT Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD&ĐT thống nhất xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) III. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống nhất xếp loại: Những người thẩm định: Chủ tịch HĐKH (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 13. 16 Mẫu SK3 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non PHIẾU CHẤM ĐIỂM, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2010 - 2011 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Trường : Mẫu giáo Đại Hưng - Đề tài: - Họ và tên tác giả: - Đơn vị: - Điểm cụ thể: Điểm Nhận xét Điểm Phần đạt của người đánh giá xếp loại đề tài tối đa được 1. Tên đề tài 1 2. Đặt vấn đề 3. Cơ sở lý luận 1 4. Cơ sở thực tiễn 2 5. Nội dung nghiên cứu 9 6. Kết quả nghiên cứu 3 7. Kết luận 1 8.Đề nghị 1 9.Phụ lục 10.Tài liệu tham khảo 11.Mục lục 1 12.Phiếu đánh giá xếp loại Thể thức văn bản, chính tả 1 Tổng cộng 20đ Căn cứ số điểm đạt được, đề tài trên được xếp loại : Người đánh giá xếp loại đề tài:
 14. 17 Sáng kiến kinh nghiệm Phổ cập giáo dục mầm non