SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng

pdf 16 trang vanhoa 10222
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfskkn_mot_so_bien_phap_quan_ly_chi_dao_nham_nang_cao_chat_luo.pdf

Nội dung tóm tắt: SKKN Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng

 1. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong công cuộc đổi mới của đất nước, giáo dục có một vị trí hết sức quan trọng đó là thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước. Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa và là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non là nơi có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Chính vì vậy mà sự nghiệp Giáo dục nói chung và Giáo dục Mầm non nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Đặc biệt năm học 2019-2020 là năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo nói chung, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân nói riêng tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và năm học được xác định với chủ đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý các trường học trong địa bàn quận”. Thực hiện về đích sớm các chỉ tiêu Đề án phát triển GD của quận Thanh Xuân. Đây cũng là năm học toàn ngành giáo dục đã phải đương đầu với những khó khăn, thách thức vô cùng to lớn do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Bên cạnh đó đầu năm học trường mầm non Thanh Xuân Trung có 03 giáo viên được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng tại các trường mầm non trong quận và có 01 giáo viên chuyển công tác. Do thiếu nhiều giáo viên nên trường được tiếp nhận số lượng đông giáo viên mới về trường qua đợt tuyển viên chức đầu năm học Do vậy với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, người Hiệu trưởng đứng đầu một nhà trường tôi luôn suy nghĩ trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng các hoạt động trong nhà trường để duy trì, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia và trường tiên tiến xuất sắc đã đạt được. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao trong mọi mặt nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non trong thời đại hiện nay. Chính vì vậy mà tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng”. 1 | 15
 2. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Tôi thực hiện đề tài này nhằm mục đích: - Xây dựng nhà trường ngày càng phát triển không ngừng, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của ngành học mầm non. Đồng thời thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm học và về đích sớm trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Đề án phát triển GD của quận Thanh Xuân giai đoạn (2016-2020). - Đề xuất tăng cường một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng ngày một đi vào chất lượng hiệu quả. Bên cạnh điều kiện thiết yếu về CSVC cần quan tâm đến chất lượng dạy và học. Trong đó đặc biệt chú ý quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ, đây là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định đến sự thành công trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của một nhà trường nhằm đáp ứng kịp thời với sự phát triển đi lên của toàn xã hội, ngành giáo dục nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ bậc học mầm non nói riêng. III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: - Đối tượng: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng. - Khách thể nghiên cứu: CBGVNV, phụ huynh và học sinh trường mầm non Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân. 2. Phạm vi và thời gian thực hiện - Phạm vi nghiên cứu và áp dụng: Do tính chất và điều kiện thực hiện của đề tài, nên tôi chỉ đi sâu nghiên cứu một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục ở trường mầm non của người Hiệu trưởng ở trường mầm non Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân - Hà Nội năm học 2019-2020. - Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 04 năm 2020. PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÍ LUẬN Trong những năm qua cùng với sự phát triển đi lên của các bậc học khác, bậc học mầm non cũng đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp giáo dục và thực sự ươm lên những hạt giống tốt tạo nền móng, tiền đề ở những bậc học tiếp theo. Chính vì tầm quan trọng của bậc học mầm non như vậy cho nên Bộ GDĐT luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu trong bậc học mầm non. Bởi chất lượng giáo dục quyết dịnh sự hình thành và phát triển nhân cách 2 | 15
 3. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng một con người. Cũng có thể nói nhân cách con người trong tương lai phát triển như thế nào phụ thuộc rất lớn vào chất lượng giáo dục trẻ ở ngay bậc học đầu tiên chính là các trường mầm non. Trong thực tế cho thấy Trường mầm non như là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Vì vậy cần phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về Đức – Trí – Thể – Mỹ và lao động cho trẻ. Với nhiệm vụ là người cán bộ quản lý, người Hiệu trưởng đứng đầu một nhà trường, việc xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động nhà trường , nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là vô cùng quan trọng trong tình hình hiện nay. Chất lượng giáo dục cũng như các hoạt động trong trường phụ thuộc vào 2 yếu tố cơ bản, đó là: Cơ sở vật chất và yếu tố con người. Trong đó yếu tố con người có liên quan đến đội ngũ CBGVNV nhà trường, liên quan đến công tác quản lý của người Hiệu trưởng ; công tác quản lý giữ vai trò quan trọng vì trong điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, đầu vào như nhau, nơi đâu quản lý tốt thì nơi đó có chất lượng tốt hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng, những năm vừa qua, tôi đã có rất nhiều cố gắng lãnh đạo chỉ đạo trường mầm non Thanh Xuân Trung từng bước phấn đấu thay đổi sao cho phù hợp và hiệu quả nhất, chính vì vậy mà chất lượng các mặt công tác, các phong trào, hội thi của nhà trường đã thu được nhiều kết quả cao đáng ghi nhận. II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 1. Thuận lợi: - Nhà trường thường xuyên nhận được sự quan tâm của Quận ủy, HĐND, UBND, phòng GDĐT quận và chính quyền địa phương trong các hoạt động của nhà trường. - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được bổ sung đầy đủ, đa số giáo viên trẻ, nhiệt tình, tận tụy, tâm huyết với nghề, yêu thương trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, tích cực tham gia các phong trào, hội thi trong năm học và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân. - Ban giám hiệu đoàn kết, năng động, tích cực, chủ động, sáng tạo chỉ đạo sâu sát, đều tay. Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Năm học vừa qua trường đã đạt nhiều danh hiệu cấp Thành phố như: Đạt tập thể lao động xuất 3 | 15
 4. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng sắc và được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng bằng khen; được tặng cờ đạt tiên tiến xuất sắc công tác TDTT; đạt đơn vị học tập xuất sắc; Giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi;Giải nhì hội thi tiếng hát cán bộ quản lý cấp Thành phố đây cũng là điều kiện thuận lợi để tôi có thêm động lực phát huy cao hơn nữa vai trò người lãnh đạo quản lý. - Cơ sở vật chất của trường khang trang sạch đẹp, đủ chỗ cho trẻ hoạt động, đa số trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hàng năm đều được rà soát bổ sung đảm bảo đáp ứng với yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay. - Đa số phụ huynh của trường luôn quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các con, tích cực tham gia và ủng hộ nhất trí cao với các phong trào, hoạt động của nhà trường. 2.Khó khăn: - Một số giáo viên mới được tuyển viên chức chưa mạnh dạn, chủ động học hỏi trong chuyên môn, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo định hướng đổi mới và xử lý các tình huống sư phạm còn nhiều hạn chế, chưa linh hoạt. - CSVC đầy đủ cho các lớp nhưng trong xã hội hiện đại thì cần phải bổ sung, thay thế CSVC, trang bị thêm thiết bị theo hướng hiện đại thay thế cái đã cũ kém hiệu quả. 3. Khảo sát thực trạng trước khi thực hiện giải pháp - Bảng 1: Khảo sát CSVC trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi hiện đại trước khi áp dụng SKKN TT Nội dung khảo sát ĐDĐC Tổng số Đầu năm trang TB hiện đại nhóm lớp, Tốt Khá TB khu vực, (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ phòng lệ%) 1 Đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi 9 7 16 trang thiết bị lớp học 56.2% 43.8% 2 Nhà vệ sinh 17 17 100% 3 Bếp ăn bán trú 01 01 100% 4 Khu vui chơi thể chất 02 02 100% 5 Vườn hoa, giàn hoa, cây cảnh 01 01 100% - Bảng 2. Khảo sát khả năng CM và ứng dụng CNTT của đội ngũ trước khi áp dụng SKKN TT GV Khối lớp TS Đầu năm 4 | 15
 5. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng Giáo viên Tốt Khá TB (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) I. Tổ chức các HĐ theo định 16 19 35 hướng đổi mới 45.7% 54.3% 1 Nhà trẻ-MGB 6 8 14 17% 22.8% 2 MGN 4 5 9 11.4% 14.3% 3 MGL 6 6 12 17% 17% II Khả năng ứng dụng CNTT 10 25 35 28.6% 71.4% 1 Nhà trẻ-MGB 4 10 14 11.4% 28.6% 2 MGN 2 7 9 5.7% 20% 3 MGL 4 8 12 11.4% 22.8% - Bảng 3. Khảo sát chất lượng học sinh trước khi áp dụng SKKN TT Đầu năm TS Nội dung khảo sát Tốt Khá TB học sinh (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) 1 Trẻ khỏe mạnh hứng thú, thích 431 167 đi học, mạnh dạn, tích cực trong 598 72.1% 27.9% các hoạt động 2 Nề nếp thói quen 370 228 598 61.8% 38.2% 3 Kỹ năng tự phục vụ 317 281 598 53% 47% 4 Kiến thức kỹ năng theo độ tuổi 437 161 598 73.1% 22.9% III. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Từ thực trạng tình hình thực tế của nhà trường, tôi mạnh dạn đưa ra một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng như sau: 1. Đổi mới công tác xây dựng kế hoạchcủa nhà trường: - Kế hoạch nhà trường có vị trí và hết sức quan trọng, nếu kế hoạch khoa học, có tính khả thi thì sẽ thúc đẩy phong trào nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng ngược lại, nếu kế hoạch thiếu tính khoa học và thực tiễn, thiếu tính khả thi mà chỉ mang tính hình thức, thì không thể góp phần nâng cao 5 | 15
 6. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng chất lượng giáo dục. Hiểu được điều đó cho nên với điều kiện thực tế khó khăn về chất lượng đội ngũ của trường nhiều giáo viên mới thì kế hoạch phải mang tính chiến lược, để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Do vậy năm học này tôi đã tiến hành như sau: Sau khi nghiên cứu các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp gửi đầu năm học, kết hợp với ý kiến của cấp trên đã rút kinh nghiệm cho năm học trước, ý kiến đóng góp xây dựng của tập thể và nhiệm vụ trong tâm năm học mới và thực tế của trường về các vấn đề cấp bách, cần ưu tiên để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục đối với nhà trường tôi đã xây dựng dự thảo kế hoạch, tham khảo ý kiến các thành viên trong trường và thực hiện theo 3 bước: Bước 1: In ấn Gửi thư điện tử (email) bản dự thảo gửi các thành viên BGH, cốt cán nghiên cứu trước cùng với các văn bản chỉ đạo của cấp trên để mọi thành viên chủ chốt đọc nghiên cứu văn bản chỉ đạo kết hợp với thực tế trường để góp ý cho bản dự thảo kế hoạch sát thực, hiệu quả trong năm học. Hiệu trưởng tập hợp trình bày ở hội nghị cốt cán những ý sẽ bổ sung thay đổi, những ý kiến góp ý không thay đổi cũng phân tích để người góp ý hiểu và hài lòng, vui vẻ chấp nhận ý kiến. Bước 2: Sau khi đã được chỉnh sửa lần thứ nhất, gửi email tới các thành viên xem lại để có ý kiến thảo luận trực tiếp với Hiệu trưởng trong cuộc họp liên tịch, họp chuyên môn, từ đó rút ra được tính khả thi, khoa học của bản dự thảo thấy được chỗ đúng, chưa đúng của bản thảo để điều chỉnh. Bước 3: Sau khi được cấp trên phê duyệt góp ý, BGH chỉnh sửa phù hợp và triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên và được coi là nghị quyết của hội đồng nhà trường phải thực hiện theo quy định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học bám sát kế hoạch, mọi vấn đề tranh luận phải lấy kế hoạch làm kim chỉ nam. Có như vậy thì khi xây dựng kế hoạch mọi người mới tham gia góp ý một cách tự giác, tích cực, có trách nhiệm, tránh được những tư tưởng góp ý không tích cực, tránh làm việc tuỳ hứng không có nguyên tắc. - Việc xây dựng kế hoạch liên quan đến tất cả các thành viên từ chỉ tiêu, cách đánh giá xếp loại và coi đây là nghị quyết, do đó đã thu hút và khai thác được trí tuệ của cả tập thể. Với biện pháp này các thành viên trong trường đã nắm chắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ cụ thể để cùng phối hợp với nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra và như vậy là đã đổi mới được công tác quản lý từ việc xây dựng kế hoạch đơn phương của lãnh đạo, các thành viên tiếp nhận thụ động không cần quan tâm, như trước chỉ biết thực hiện 6 | 15
 7. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng nhiệm vụ chăm sóc nuôi dạy trẻ của lớp mà chưa nắm chắc được kế hoạch năm học của cả một trường, nay thành người trực tiếp góp phần xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch. - Triển khai kế hoạch bằng nhiều hình thức khác nhau như: Đăng tải kế hoạch trên trang thông tin điện tử (website) của trường hoặc gửi kế hoạch trên hộp thư nội bộ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên để mọi người cùng nghiên cứu. Từng tổ chuyên môn góp ý, đề xuất ý kiến của từng tổ gửi về hộp thư của nhà trường. Sau đó, tổ chức họp toàn trường thống nhất kế hoạch và triển khai thực hiện. Từ cách làm trên, kế hoạch đã có tính khả thi, hiệu quả, khoa học khách quan mọi thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao chủ động, tự giác bám sát vào chỉ tiêu, lộ trình để cùng nhau phối hợp với trường thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra. Từ đó chất lượng các hoạt động trong nhà trường đã đựơc nâng lên rõ rệt. (Xem minh họa ảnh tổ chức hội nghị CBVC thông qua dự thảo bổ sung hoàn thiện kế hoạch) 2. Đổi mới công tác phân công nhiệm vụ và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ Tôi lựa chọn biện pháp này bởi vì liên quan đến con người. Chính con người là điều kiện thiết yếu quan trọng cùng với CSVC quyết định đến thành công hay thất bại của một đơn vị hay một nhà trường. Do vậy với số lượng lớn giáo viên mới về trường (17 giáo viên), đây cũng là điểm khó khăn của trường trong năm học này cần phải quan tâm ưu tiên công tác phân công và đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ. Chính vì vậy tôi đã thực hiện như sau: - Phân công và giao nhiệm vụ: Đầu năm học tôi tổ chức khảo sát cán bộ, giáo viên để đánh giá, phân loại năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, lấy đó làm căn cứ để bố trí phân công lực lượng đồng đều về chất lượng giữa các khối lớp và cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch đưa ra các biện pháp bồi dưỡng đội ngũ phù hợp hiệu quả. +Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo nguyên tắc đúng người đúng việc, rõ người, rõ việc mỗi người đều có điểm mạnh, điểm yếu, cần phát huy tối đa ưu điểm, hạn chế được những tồn tại của từng cá thể để tạo ra sức mạnh tổng hợp. Có như vậy mới nâng cao được chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. +Phân công mang tính ổn định nhưng lại phải vừa đảm bảo trước mắt vừa phải bảo đảm cho sự phát triển. Do đó khi phân công tôi mạnh dạn giao việc cho cán bộ giáo viên trẻ, phân công giáo viên trẻ dạy cặp với giáo viên có kinh 7 | 15
 8. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng nghiệm để học tập chuyên môn chuẩn bị lực lượng cho những năm sau. Bên cạnh đó giao nhiệm vụ cho Đảng viên tiên phong, đi đầu gương mẫu có chuyên môn, kinh nghiệm có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, kèm cặp giáo viên mới kể từ khi bắt đầu về trường được phân công vào lớp cho đến hết năm học, bằng mọi biện pháp giúp đỡ phải mang lại chất lượng, hiệu quả. Cũng đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể đối với giáo viên mới để đáp ứng với chương trình giáo dục mầm non hiện nay và những yêu cầu thách thức đối với một trường chuẩn Quốc gia, trường đã đạt tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố, mỗi đồng chí cần phải cố gắng phấn đấu nỗ lực rất nhiều, chủ động, tích cực nắm bắt, cập nhật, đẩy mạnh các biện pháp học tập, bồi dưỡng thông qua nhiều hình thức, nhiều con đường miễn là đạt yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao cho. Kết quả phải được thể hiện rõ nét trong công tác chuyên môn, công tác thi đua từng tháng, học kỳ và năm học . - Bổi dưỡng đội ngũ: Trong chương trình giáo dục mầm non, mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ. Trường mầm non đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng nhà trường. Khi chất lượng đội ngũ được nâng cao thì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường ngày càng tốt hơn, uy tín của cán bộ quản lý, giáo viên được nâng lên. Do vậy tôi tiến hành như sau: +Nâng cao nhận thức, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo và lối sống lành mạnh cho đội ngũ để làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. + Hình thức tiến hành: Thường xuyên bồi dưỡng cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành cho giáo viên về thực hiện chương trình giáo dục mầm non, thông qua các đợt bồi dưỡng chuyên môn tập trung, sinh hoạt chuyên môn hàng tháng, thao giảng chuyên đề + Động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn trên chuẩn (Hiện trường có 17 giáo viên đang đi học nâng trình độ trên chuẩn). Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá viên chức cuối năm để giáo viên biết được năng lực, kết quả thực chất của mình để phấn đấu tốt hơn. + Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học giúp giáo viên biết sử dụng thành thạo máy vi tính và khai thác thông tin trên mạng intenet để vận dụng vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy. 8 | 15
 9. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng + Bồi dưỡng giáo viên thông qua các hội thi: Việc tổ chức hội thi cho giáo viên là hình thức có tác dụng rất lớn cho việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, qua đó giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm. Trong những năm học vừa qua nhà trường đã chỉ đạo tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường và tuyển chọn giáo viên dự hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận và cấp Thành phố đạt giải cao đáng ghi nhận. Năm học 2019-2020 nhà trường đã tổ chức tốt hội thi: 100% GV tham gia dự thi đã rất cố gắng và đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường. + Bồi dưỡng đội ngũ thông qua việc tăng cường công tác thăm lớp dự giờ: BGH tăng cường dự giờ với giáo viên mới, giáo viên khả năng còn hạn chế, chỉ đạo các khối lớp dự giờ chéo nhau cùng với khối trưởng, tổ trưởng dự đóng góp ý kiến xây dựng cho nhau.Trong đó chú trọng đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục và lấy trẻ làm trung tâm Với biện pháp này tôi đã kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng tại chỗ cho giáo viên trong việc chăm sóc tổ chức các hoạt động ăn ngủ, ứng dụng CNTT phù hợp với hoạt động và độ tuổi. Từ đó tạo được sự đồng đều về chất lượng chuyên môn giữa các khối lớp trong nhà trường. *Kết quả: Đến nay có thể nói chất lượng đội ngũ đã được cải thiện nâng lên rất nhiều, được thể hiện qua ý thức phấn đấu trong chuyên môn, kết quả đóng góp cùng nhà trường, các đoàn thể tham gia tích cực các phong trào, hội thi trong năm đã đạt giải cao cấp Quận và Thành phố, qua tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, sự tín nhiệm khen ngợi của cha mẹ trẻ đối với trường, lớp; kết quả thăm lớp dự giờ tỷ lệ giáo viên được đánh giá xếp loại tốt cao và tỷ lệ trẻ hứng thú tích cực đi học đều tỷ lệ chuyên cần cao, tham gia tích cực các hoạt động trường lớp hiệu quả, chất lượng đã được nâng lên rõ rệt. Số giáo viên được kết nạp Đảng trong năm học 03 giáo viên, góp phần tích cực trong việc thực hiện chỉ tiêu về đích sớm Đề án phát triển GD của quận giai đoạn (2016-2020), nâng tỷ lệ phát triển Đảng viên của chi bộ là cán bộ giáo viên lên 50% (Xem minh họa ảnh phần phụ lục đính kèm) 3. Đẩy mạnh đổi mới công tác đầu tư CSVC trang thiết bị theo hướng hiện đại Tôi chọn biện pháp này bởi vì: Hiện nay xã hội ngày một phát triển. Bên cạnh cùng với điều kiện thiết yếu về chất lượng đội ngũ thì điều kiện thứ hai vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện đó là điều kiện CSVC. Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, để cập nhật kịp thời các phương pháp giáo dục tiên tiến tôi nhận thấy CSVC cần phải có sự đổi 9 | 15
 10. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng mới để thay thế cái cũ lạc hậu, kém hiệu quả. Do vậy trong điều kiện kinh phí trường còn hạn hẹp, khó khăn nhưng tôi đã bằng mọi biện pháp, chỉ đạo bộ phận kế toán tham mưu cân đối nguồn lực tại chỗ với tổng số kinh phí 280.649.000đ, đầu tư trang thiết bị hiện đại theo hướng hiện đại hóa đảm bảo đẹp, hấp dẫn, an toàn, vệ sinh, hiệu quả sử dụng cao để xây dựng CSVC môi trường bên ngoài lấy trẻ làm trung tâm (trải thảm cỏ khu vui chơi thể chất, đầu tư đồ dùng chơi tập ghim cho trẻ, làm giàn hoa, bổ sung cây cảnh, bồn rửa tay vệ sinh phòng dịch COVID ) và bổ sung thiết bị mới hiện đại cũng như thay thế một số đồ dùng, thiết bị cũ, kém hiệu quả trong các nhà vệ sinh (máy xấy khô tay sau khi đi vệ sinh rửa tay, hộp đựng giấy vệ sinh, bảng quy trình rửa tay, hệ thống giàn phơi khăn mặt cho trẻ ) cho các lớp học và bếp ăn bán trú (Tủ xấy bát, thìa; Tủ cơm; Bổ sung trang thiết bị Inox cho bếp ăn ) . *Kết quả nổi bật: Với việc thực hiện biện pháp nêu trên, trong năm học công tác đầu tư thay thế bổ sung CSVC trang thiết bị hiện đại mang lại hiệu quả nổi bật, rõ nét trong năm học này. Qua đó đã góp phần đắc lực trong công tác quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động của trường trong năm học (xem minh họa ảnh phụ lục đính kèm). 4.Chỉ đạo đội ngũ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học Công nghệ thông tin (CNTT) là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập, đổi mới quản lý giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nói chung và ngành học mầm non nói riêng. Trong nhà trường, việc ứng dụng CNTT là nhiệm vụ quan trọng quyết định sự phát triển CNTT của nhà trường. Do vậy trong những năm học vừa qua công tác chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học đã được tôi luôn quan tâm đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học. Do vậy đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp tôi quản lý chỉ đạo tốt qua đợt học sinh nghỉ học dài ngày do dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của cấp trên với các hình thức dạy học trên Intenet qua các phương tiện ứng dụng CNTT như Website của trường, Zalo nhóm phối hợp tương tác với phụ huynh cùng giáo dục trẻ kiến thức, kỹ năng theo từng độ tuổi ở tại gia đình trẻ, công tác chỉ đạo ứng dụng CNTT của trường đã gặp nhiều thuận lợi, qua đó càng được thể hiện rõ nét công tác quản lý chỉ đạo phát huy hiệu quả công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Kết quả công tác đẩy mạnh chỉ đạo ứng dụng CNTT trong năm học vừa qua tôi đã thực hiện như sau: 10 | 15
 11. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng - Nhà trường đã khai thác sử dụng hiệu quả các loại phần mềm như phần mềm: Quản lý chất lượng học sinh , phần mềm tính khẩu phần ăn, phần mềm cung cấp cho giáo viên soạn bài trên máy tính, không phải kẻ, viết giảm thời gian vô ích đầu tư vào nghiên cứu chuyên môn, xây dựng phần mềm quản lý các danh hiệu thi đua hàng năm phục vụ cho công tác thi đua khen thưởng - Xây dựng trang Website giúp cho công tác quản lý, tuyên truyền và lưu trữ tư liệu của nhà trường góp phần vào việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao hiệu quả công tác cũng như chất lượng giáo dục một cách toàn diện. - Chỉ đạo đội ngũ nòng cốt CNTT phát huy vai trò trách nhiệm, khả năng, kinh nghiệm tích cực triển khai hình thức bồi dưỡng nhóm, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau về kỹ thuật xử lý thiết bị máy móc, nâng cao kỹ năng CNTT, đẩy mạnh hình thức dạy học qua Intenet trong thời gian học sinh nghỉ học dài ngày do dịch bệnh COVID019, đã được giáo viên phát huy khả năng ứng dụng CNTT trong soạn giảng. Nhiều video, clip dạy học trên Intenet của giáo viên đã được BGH duyệt đăng tải trên trang báo mạng nguồn tin TTXVN. * Kết quả: Việc sử dụng biện pháp chỉ đạo đội ngũ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học đã mang lại hiệu quả thiết thực đảm bảo khoa học, mọi thông tin đều nhanh chóng chuyển tải tới học sinh và tương tác với phụ huynh phối hợp dạy trẻ, hình ảnh đẹp, hấp dẫn trẻ, không tốn nhiều kinh phí, thời gian sức lực mà hiệu quả, chất lượng ứng dụng cao kể cả khi trẻ đi học bình thường cũng như những ngày trẻ phải nghỉ học ở nhà phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Xem hình ảnh minh họa phụ lục đính kèm) 5. Tăng cường sự phối kết hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để tạo ra sự đồng nhất và sức mạnh tổng hợp. - Trong nhà trường mỗi tổ chức đều hoạt động theo điều lệ và những quy định riêng của tổ chức đó, nhưng lại cùng chung mục đích, lãnh đạo nhà trường phải biết cách tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phát huy sức mạnh của họ, nhưng nếu chỉ tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động thì chưa đủ, mà lãnh đạo còn phải biết cách tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể liên kết và phối kết hợp với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, từ thiện nhân đạo, các hội thi trong năm, thực hiện các chỉ tiêu thi đua nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nhà trường Như vậy : Thực hiện biện pháp nêu trên các tổ chức đoàn thể đã làm tốt nhiệm vụ chức năng, vai trò của mình, luôn phối kết hợp cùng với chính quyền tổ chức 11 | 15
 12. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng tốt các phong trào thi đua, các hội thi, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ, tham gia tích cực các phong trào như hiến máu nhân đạo luôn đảm bảo chỉ tiêu. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 các đoàn thể phối hợp cùng nhà trường vận động ủng hộ với tổng số kinh phí đóng góp lên các cấp và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn là 12 triệu đồng. Các đoàn thể đã góp phần mang lại thành tích cao đối với nhà trường qua hội thi văn nghệ « tiếng hát cán bộ quản lý và giáo viên » do ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân tổ chức đạt giải nhất cấp quận và giải nhì tham gia liên cấp hội thi văn nghệ cấp Thành phố. Năm học đã qua Công đoàn trường mầm non Thanh Xuân Trung được tặng bằng khen do Liên đoàn Lao động Thành phố tặng đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2018-2019 ; Đạt danh hiệu Đơn vị học tập xuất sắc năm 2019 và nhiều thành tích khác. IV. KẾT QUẢ Qua quá áp dụng một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng với những biện pháp và cách làm nêu trên đơn vị tôi đã thu được một số kết quả sau: Các loại kế hoạch của nhà trường được xây dựng hợp lí, bàn bạc dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, kế hoạch có tính khả thi và thống nhất cao trong tập thể, đạt hiệu quả cao. CSVC hiện đại được đầu tư đẹp, hấp dẫn, hiệu quả sử dụng cao. Chất lượng chuyên môn của đa số giáo viên biết vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo. Đặc biêt trong mùa dịch COVID-19 đứng trước các phương tiện máy quay đăng tải lên các phương tiện thông tin trong giáo viên rất mạnh dạn, tự tin, cùng cộng đồng trách nhiệm tham gia cùng với toàn ngành học, phối hợp tương tác phụ huynh chuyển tải kiến thức cho các con trong thời gian nghỉ học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động trong nhà trường. Bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động có nền nếp và hiệu quả, luôn phối kết hợp chặt chẽ cùng chính quyền tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hội thi đều đạt giải cao cấp quận và Thành phố, luôn xứng đáng và duy trì danh hiệu trường Chuẩn Quốc Gia, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đã đạt được. Đây cũng là niềm tự hào của bản thân tôi, nhà trường, tập thể CBGVNV và phụ huynh học sinh vui vẻ phấn khởi, tin yêu mong muốn được gửi con đến trường, trẻ thích đi học mỗi ngày. Từ đó đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp giúp nhà trường phát triển vững chắc, đáp ứng với yêu cầu của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trong năm học và những năm tiếp theo. 12 | 15
 13. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng * Kết quả khảo sát đầu năm (trước khi áp dụng SKKN), đối chứng so sánh cuối năm học (sau khi áp dụng SKKN) năm học 2019-2020 - Bảng 1: Khảo sát CSVC trang thiết bị dạy học, đồ dùng sinh hoạt, đồ chơi hiện đại (Trước) và (sau) khi áp dụng SKKN TT Tổng số Đầu năm Cuối năm Nội dung khảo nhóm sát ĐDĐC Tốt Khá TB TB lớp, khu Tốt Khá trang TB hiện (Tỷ (Tỷ (Tỷ (Tỷ vực, (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) đại lệ%) lệ%) lệ%) lệ%) phòng 1 Đồ dùng sinh 9 7 16 hoạt, ĐC trang 16 0 56.2% 43.8% 100% thiết bị lớp học 2 Nhà vệ sinh 17 17 17 0 100% 100% 3 Bếp ăn bán trú 01 01 01 0 100% 100% 4 Khu vui chơi thể 02 02 02 0 chất 100% 100% 5 Vườn hoa, giàn 01 01 01 0 hoa, cây cảnh 100% 100% - Bảng 2. Khảo sát khả năng CM và ứng dụng CNTT của đội ngũ (Trước) và (sau) khi áp dụng SKKN Đầu năm Cuối năm TS TB TB TT GV Khối lớp Giáo Tốt Khá Tốt Khá (Tỷ (Tỷ viên (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) lệ%) lệ%) I. Tổ chức các HĐ theo định 16 19 30 5 35 hướng đổi 45.7% 54.3% 85.7% 14.3% mới 1 Nhà trẻ-MGB 6 8 12 2 14 17% 22.8% 34.3% 5.7% 2 MGN 4 5 8 1 9 11.4% 14.3% 22.8% 2.8% 3 MGL 6 6 10 2 12 17% 17% 28.6% 5.7% II Khả năng ứng 10 25 24 11 35 dụng CNTT 28.6% 71.4% 68.6% 31.4% 1 Nhà trẻ-MGB 4 10 8 6 14 11.4% 28.6% 22.8% 17.1% 2 MGN 2 7 7 2 9 5.7% 20% 20% 5.7% 13 | 15
 14. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng Đầu năm Cuối năm TS TB TB TT GV Khối lớp Giáo Tốt Khá Tốt Khá (Tỷ (Tỷ viên (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) lệ%) lệ%) 3 MGL 4 8 9 3 12 11.4% 22.8% 25.7% 8.6% - Bảng 3. Khảo sát chất lượng học sinh (Trước) và (sau) khi áp dụng SKKN TT Đầu năm Cuối năm TS Nội dung Tốt Khá TB TB học Tốt Khá khảo sát (Tỷ (Tỷ (Tỷ (Tỷ sinh (Tỷ lệ%) (Tỷ lệ%) lệ%) lệ%) lệ%) lệ%) 1 Trẻ khỏe mạnh hứng thú, thích đi học, mạnh 431 167 580 18 598 dạn, tích cực 72.1% 27.9% 97% 3% trong các hoạt động 2 Nề nếp thói 370 228 594 4 598 quen 61.8% 38.2% 99.3% 0.7% 3 Kỹ năng tự 317 281 547 51 598 phục vụ 53% 47% 96% 4% 4 Trẻ có kiến 437 161 590 8 thức kỹ năng 598 73.1% 22.9% 98.7% 1.3% theo độ tuổi PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I. KẾT LUẬN Quản lý chỉ đạo của người lãnh đạo đứng đầu một nhà trường không chỉ quản lý con người mà quan trọng là quản lý công việc, quản lý kế hoạch và phải là người có tâm và tầm nhìn chiến lược, tích cực cập nhật nắm bắt thông tin và đẩy mạnh chỉ đạo ứng dụng CNTT phù hợp với sự phát triển của xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nắm vững văn bản, các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Địa phương, các vấn đề chỉ đạo trọng tâm, mới trong từng năm học của ngành học để vận dụng một cách hiệu quả, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo phù hợp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo một đơn vị, nhà trường. Đồng thời phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các bậc phụ huynh trong nhà trường. Ngoài ra Hiệu trưởng phải là người biết tôn trọng ý kiến quần chúng và luôn tin tưởng đồng nghiệp biết động viên, khích lệ đội ngũ cùng cộng đồng trách nhiệm xây dựng được khối đoàn kết nhất trí thống nhất cao, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau khi phân công giao nhiệm vụ. Luôn luôn lắng nghe để hoàn thiện bản thân, trong điều kiện khó khăn về kinh phí không trông chờ ỷ lại 14 | 15
 15. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng nhà nước, biết huy động mọi nguồn lực, cân đối kinh phí tại chỗ quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất về CSVC, hỗ trợ đội ngũ có thêm điều kiện tốt nhất để phát huy khả năng chuyên môn, học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và ngành học. Người lãnh đạo biết chia sẻ, động viên, giúp đỡ kịp thời và làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên về mặt tinh thần cho CB-GV-NV. Tuy đó chỉ là những quan tâm nhỏ, nhưng giám hiệu chăm lo và quan tâm thì sẽ tạo được động lực cho CB-GV-NV trong nhà trường cống hiến nhiều hơn. Luôn có tham vọng để phát triển nhà trường chứ không chỉ bằng lòng với những gì mình đã làm hoặc thành tích đã có. Người lãnh đạo quản lý đứng đầu một nhà trường làm được tất cả những điều đó tôi tin tưởng rằng ngôi trường của mình sẽ luôn luôn phát triển vững chắc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. II. KHUYẾN NGHỊ Để công tác quản lý một nhà trường ngày một nâng cao chất lượng toàn diện tôi rất mong các cấp lãnh đạo xem xét tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ quản lý , giáo viên cốt cán đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình trường mầm non ứng dụng phương pháp điển hình tiên tiến trong và ngoài thành phố. Trên đây là một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện sẽ không tránh khỏi những hạn chế, tôi hy vọng, sẽ nhận được sự góp ý của các đồng chí lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp để bản sáng kiến được hoàn thiện hơn, góp phần cùng với toàn ngành nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ngày một phát triển, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, cũng như cùng với bậc học mầm non của quận thực hiện về đích sớm các chỉ tiêu Đề án phát triển GD của quận giai đoạn (2016- 2020) ./. Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thanh Xuân, ngày 20 tháng 4 năm 2020 Xin cam đoan đây là SKKN của tôi, không sao chép của người khác. NGƯỜI THỰC HIỆN Hoàng Thị Hằng 15 | 15
 16. SKKN: Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động ở trường mầm non của người Hiệu trưởng 16 | 15