Giải pháp Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

doc 17 trang trangle23 17/08/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Giải pháp Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docgiai_phap_chi_dao_kiem_tra_gio_day_tren_lop_nham_nang_cao_ch.doc

Nội dung tóm tắt: Giải pháp Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

 1. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 7 Trong bước Quan sát giờ dạy, đa số lực lượng kiểm tra có quan sát và có ghi chép cụ thể được tiến trình giờ dạy của giáo viên (theo yêu cầu phiếu dự giờ của cá nhân ) về nội dung, phương pháp, phương tiện sử dụng, thái độ học tập của học sinh (theo 10 tiêu chí đánh giá cũ), để trên cơ sở đó có cơ sở trao đổi, rút kinh nghiệm với giáo viên dạy sau đó. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít giáo viên dự giờ nhưng tâm lý vì nhiều việc chuyên môn khác mà “lơ là” trong quan sát, hay vẫn còn trao đổi riêng trong giờ dự. Dẫn đến khi trao đổi sau dự, những giáo viên này không có ý kiến gì hoặc chưa thể hiện sự nhiệt tình xây dựng cho nhau. Với bước Phân tích giờ dạy, sau khi kết thúc dự giờ, các thành viên tổ kiểm tra tiến hành họp tổ rút kinh nghiệm tiết dự cùng giáo viên mà chưa có sự hội ý trước giữa những thành viên kiểm tra để chuẩn bị cho cuộc trao đổi thẳng thắn mà chân tình, thoải mái. Chính vì vậy, trong bước phân tích giờ dạy mà giáo viên quen gọi là rút kinh nghiệm sau dự dạy đôi khi vẫn có xảy ra sự tranh luận, bất đồng ý kiến giữa lực lượng kiểm tra và đối tượng kiểm tra hay giữa những thành viên trong lực lượng kiểm tra với nhau về nhận xét, đánh giá. Điều đó là không nên có trong phân tích giờ dạy cũng như trong cuộc trao đổi giữa lực lượng kiểm tra và đối tượng kiểm tra vì như thế tính sư phạm trong hoạt động kiểm tra giờ dạy, trong phân tích sư phạm giờ dạy sẽ bị ảnh hưởng. Đây là hạn chế của trường vì ít khi có cuộc họp trao đổi riêng để hội ý khi tổ kiểm tra có nhiều thành viên dự. Tức là bước phân tích giờ dạy và trao đổi với giáo viên đã thực hiện ghép chung nên dễ gây khó khăn trong trao đổi. Hơn nữa, đa số thành viên kiểm tra chưa được bồi dưỡng nhận thức về chức năng kiểm tra, đánh giá. Cho nên dễ dẫn đến không khí hơi có phần “căng thẳng”. Và tâm lý nhiều giáo viên được dự kiểm tra không mong muốn mình đạt tiết dạy không phải là giỏi (theo 10 tiêu chí cũ). Đây là một hạn chế ở phần nhận thức và cũng là căn bệnh thành tích khá phổ biến. Để khắc phục được tình trạng này, đòi hỏi người quản lý chuyên môn phải làm tốt công tác bồi dưỡng để nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, đánh giá giờ dạy. Cuối cùng là Lập và lưu hồ sơ. Hồ sơ dự giờ giáo viên gồm tất cả những phiếu dự giờ. Phiếu dự giờ gồm hai loại: một dành cho cá nhân và một dành cho tổ chuyên môn. Trong phiếu cá nhân có hai phần. Đó là phần nhận xét tiến trình bài giảng và phần đánh giá. Trước nay, nhìn chung các nhà quản lý chưa thấy được giá trị thiết thực trong việc lưu giữ hồ sơ dự giờ. Chỉ biết rằng, đây là một loại hồ sơ chuyên môn cần được lưu giữ. Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 2. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 8 3. Nội dung cần giải quyết Đứng trước thực trạng trên, trách nhiệm của người quản lý chuyên môn nhà trường là chỉ đạo công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên sao cho đúng quy trình, phù hợp, nhẹ nhàng thoải mái nhằm đưa hoạt động kiểm tra tiến tới hiệu quả cao nhất. Do đó những giải pháp về công tác này là phải khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo công tác kiểm tra giờ dạy thời gian qua. Trong kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên phải thực hiện đảm bảo yêu cầu các bước: - Chuẩn bị dự giờ. - Quan sát giờ dạy. - Phân tích giờ dạy. - Lập và lưu hồ sơ. 4. Giải pháp thực hiện Để thực hiện tốt chỉ đạo công tác kiểm tra, - Quản lý phải ra các quyết định kiểm tra kịp thời. Quyết định được kèm theo sau kế hoạch với từng nội dung kiểm tra cụ thể, phương pháp kiểm tra cụ thể và hình thức, lực lượng, kiểm tra cụ thể. Có như thế thì hoạt động của nhà trường nói chung, hoạt động chuyên môn - hoạt động chính trong nhà trường nói riêng mới được tiến hành một cách thuận lợi, trôi chảy, có hiệu quả và nhất là mang tính pháp lý cao. - Quản lý chuyên môn phải là người hướng dẫn, động viên, giúp đỡ lực lượng kiểm tra hoàn thành các nhiệm vụ. Nhất là bồi dưỡng cho họ nghiệp vụ tối thiểu của người làm công tác kiểm tra, giới thiệu một số văn bản quy định chuyên môn kiểm tra của ngành để họ nghiên cứu như “Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục” thay thế Thông tư 43/2006/TT- BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006, những tài liệu về công tác kiểm tra để nắm rõ nhiệm vụ của kiểm tra và động viên tinh thần trách nhiệm lực lượng kiểm tra khi họ phải hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện không có kinh phí bồi dưỡng, dù rất ít. - Phải chỉ đạo lực lượng kiểm tra thực hiện đảm bảo quy trình dự giờ trong kiểm tra giờ dạy trên lớp. Cụ thể: Ở bước Chuẩn bị dự giờ, ngoài việc chỉ đạo phải chuẩn bị các yêu cầu về mục đích, nội dung, thời gian, lực lượng và thông báo cho giáo viên được kiểm tra biết thì lực lượng kiểm tra viên cần có sự nghiên cứu tiết kiểm tra lần trước gần nhất để đối chiếu và phác thảo được nội dung cần quan sát giờ dự. Vì theo tôi đây là những nội dung chuẩn bị cũng rất quan trọng trong Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 3. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 9 việc ghi nhận việc có hay không sự tiến bộ của giáo viên trong lần kiểm tra giờ dạy này; góp phần đánh giá đúng thực chất năng lực giảng dạy, trình độ nghiệp vụ của giáo viên từ nhiều yếu tố: Chuẩn bị hoạt động dạy của giáo viên, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh và các mối quan hệ giữa chúng. Có sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt thì các bước sau sẽ tiến hành khá thuận lợi. Đối với bước Quan sát giờ dạy, quản lý chuyên môn phải chỉ đạo cho kiểm tra viên thực sự tự khẳng định mình là những thành viên có năng lực, có uy tín, có trách nhiệm trước đối tượng được kiểm tra thông qua việc quan sát giờ dạy để cuộc trao đổi với giáo viên dạy về những gì mình quan sát được, mình ghi nhận được từ giờ dạy của giáo viên là có cơ sở. Trong quan sát giờ dạy, thành viên kiểm tra nhất thiết phải chú ý đến các cách tổ chức các hoạt động học cho học sinh, xem các em chiếm lĩnh nội dung bài học ở mức độ nào thông qua sự dẫn dắt của giáo viên đứng lớp; quan sát mối quan hệ thầy trò, quan sát việc xử lý tình huống trong giờ dạy, Tất cả những điều đó được thể hiện một cách đầy đủ và rõ nét trong cuộc trao đổi với giáo viên. Để có được điều này, người dự cần có sự quan sát một cách tỉ mỉ, rõ ràng, phải thấy được những điều làm được, thể hiện được và chưa làm được, chưa thể hiện được của giáo viên thông qua việc quan sát, đánh giá mức độ chiếm lĩnh bài học, thái độ học tập của học sinh. Hơn nữa, để quan sát đạt yêu cầu giờ dạy, người dự phải chọn vị trí ngồi phù hợp (tránh vị trí ngồi cuối lớp như trước đây) sao cho có thể bao quát được tất cả học sinh trong lớp, bao quát và kịp thời phát hiện thái độ học tập của từng đối tượng học sinh. Chính vì vậy, việc “lơ là” trong quan sát giờ dự, việc vẫn còn trao đổi riêng trong giờ dự, việc kiểm tra viên không có nội dung để trao đổi hoặc chưa thể hiện sự chân tình, thẳng thắn trong trao đổi với giáo viên là yêu cầu không thể có và không thể chấp nhận với bất kỳ một kiểm tra viên nào trong nhà trường của chúng ta hiện nay. Với bước Phân tích giờ dạy của giáo viên. Đây là bước chuẩn bị cho trao đổi với giáo viên nên rất quan trọng và bắt buộc phải có và phải được thực hiện một cách khách quan, chính xác, công bằng. Không được ghép chung hai bước phân tích giờ dạy và trao đổi với giáo viên làm một. Vì như thế sẽ dễ gây ý kiến bất đồng vì thiếu thống nhất, thiếu hội ý. Cần chỉ đạo rõ trong lực lượng kiểm tra phải thông suốt nhiệm vụ và yêu cầu của bước Trao đổi với giáo viên. Đó là phải có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp trao đổi. Mọi vấn đề muốn trao đổi phải được phân tích rõ nguyên nhân cả hai mặt đạt hay chưa đạt qua tiết dạy của giáo viên. Đồng thời phải chỉ ra được hiệu quả của tiết dạy đó. Để làm được điều đó, người dự cần đứng ở góc độ học sinh để chiếm lĩnh kiến thức thông qua các hoạt động được tổ chức, dẫn dắt của người thầy. Và mức độ đó là đến Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 4. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 10 đâu, bao nhiêu trong tổng số học sinh của lớp nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao một các có hiệu quả? Đây chính là tính cụ thể, tính sát thực, tính khả thi trong những lời đóng góp, những lời trao đổi, những lời khuyên đối với giáo viên qua những gì kiểm tra viên quan sát được, ghi nhận được và cảm nhận được. Nhưng, để cuộc trao đổi được thẳng thắn, chân tình, thoải mái, thì lực lượng kiểm tra phải tạo được một không khí trao đổi thuận lợi. Muốn thế thì trước khi bắt đầu cuộc trao đổi, kiểm tra viên đề nghị giáo viên dạy tự trình bày mục đích yêu cầu của bài, các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đã thực hiện so với dự kiến ban đầu đã đạt được đến đâu, có khó khăn, thuận lợi gì? Phải khuyến khích giáo viên thể hiện quan điểm, tự nhận xét đánh giá kết quả của giờ dạy Phải lưu ý, người quản lý chuyên môn cũng như từng thành viên trong lực lượng kiểm tra phải rất chú ý đến thái độ của mình khi trao đổi, đánh giá giờ dạy đối với giáo viên. Việc trao đổi ý kiến ở đây là sự thảo luận giữa hai người có năng lực cùng tiến đến một điều tốt đẹp, vì thế mà phải là sự trao đổi bình đẳng. Vấn đề càng được nghiên cứu kỹ bao nhiêu, các kết luận càng có cơ sở khoa học bao nhiêu thì việc trao đổi càng có ý nghĩa bấy nhiêu. Bản thân người quản lý chuyên môn phải là người trao đổi lý thú, biết nhận ra những dụng ý tốt, những cố gắng của giáo viên, biết cùng giáo viên tìm ra những điều chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu sư phạm, để tìm biện pháp đi đến hiệu quả cao hơn. Những lời khuyên của người làm công tác quản lý nhà trường trong cuộc trao đổi phải là những lời giúp giáo viên khắc phục những thiếu sót và phát huy những ưu điểm. Hiệu quả giờ dạy của giáo viên thể hiện ở việc giáo viên vận dụng những điều đề nghị của người quản lý trong các tiết dạy sau đó. Đây chính là nhiệm vụ thúc đẩy trong kiểm tra mà người quản lý cần khéo léo vận dụng. Vì thế, người quản lý chuyên môn cần theo dõi những cải tiến sau khi đã trao đổi với giáo viên trong những giờ kiểm tra sau đó. Lưu ý, người dự phải đứng trên cái nhìn từ học sinh để trao đổi. Tránh hoặc hạn chế trao đổi trên cái nhìn từ giáo viên dạy. Đây là điểm mới của Nghị quyết Trung ương 8, đổi mới về cách đánh giá giờ dạy giáo viên khi kiểm tra, dự giờ. Kết thúc cuộc trao đổi, đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên và lưu trữ hồ sơ. Bước Lập và lưu hồ sơ: Giá trị thiết thực của phiếu dự giờ được lưu giữ là sau một thời gian có thể đối chiếu với kết quả giờ dạy hiện tại để đánh giá mức độ tiến bộ, cố gắng của từng giáo viên. Giúp nhà quản lý có biện pháp khắc phục tình trạng “ dậm chân tại chỗ” trong dạy học của giáo viên mình (nếu có). Mặt Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 5. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 11 khác, việc ghi chép và lưu trữ phiếu này còn có tác dụng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm, trình độ quản lý của hiệu trưởng, của quản lý chuyên môn nhà trường trong quá trình cô đọng thông tin của giờ dự và xử lý các thông tin đó thành những kiến nghị cụ thể qua từng giờ dự. Chính vì vậy, cần chú ý đảm bảo các yêu cầu của hồ sơ kiểm tra giờ dạy như sau: - Tính chính xác, khách quan: Phiếu dự giờ phải phản ánh trung thực hoạt động giảng dạy của giáo viên trong giờ dự. - Tính toàn diện: Phiếu dự giờ phải phản ánh đầy đủ các nội dung của giờ dự. - Rõ ràng, cụ thể: Trong phiếu dự giờ phải sử dụng văn phong hành chính; ngôn ngữ phải đúng ngôn ngữ chính thức của cả nước. - Tính nhân văn: Kiểm tra giờ dạy là để giúp đỡ giáo viên có được kết quả giờ dạy hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, hiệu quả giáo dục trong nhà trường. Đó là tính nhân văn cao cả của hoạt động kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên . Quản lý nhà trường căn cứ vào nhận xét, đánh giá (xếp loại giờ dạy giáo viên khi cần thiết) để làm cơ sở cho việc ra các quyết định điều chỉnh nhằm hoàn thiện dần năng lực giảng dạy của giáo viên; cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy trong nhà trường góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. 5. Kết quả chuyển biến của đối tượng Sau thời gian nghiên cứu thực hiện việc chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên và có sự điều chỉnh theo tinh thần văn bản hướng dẫn 5555 của Bộ tại trường trong thời gian vừa qua của năm học, bản thân tôi nhận thấy tâm lý lên lớp của giáo viên càng có sự phấn khởi đáng khích lệ. Các tiết dạy có hiệu quả hơn và nhất là thái độ học tập của học sinh, chất lượng của từng môn có sự chuyển biến rõ rệt. Cũng như quy trình dự giờ đã thực hiện năm qua, khi dự thao giảng xong, tổ tiến hành rút kinh nghiệm. Đa số lực lượng kiểm tra có chuẩn bị, có quan sát, có phân tích và trao đổi một cách tích cực, có thúc đẩy trên tinh thần trao đổi bình đẳng. Điều đó để lại tâm lý rất thoải mái cho giáo viên được dự. Ngay từ những tuần đầu năm học, sau khi dự giờ một số giáo viên mới ra trường năm nay và cả giáo viên đã dạy các năm qua, qua trao đổi sau dự, tôi phát hiện được khả năng hiện tại và tiềm ẩn của họ mà khích lệ, thúc đẩy, bồi dưỡng thêm một số kinh nghiệm vốn có. Thế là những giáo viên này rất tự tin, phấn khởi trong giảng dạy. Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 6. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 12 Đó là những giáo viên vốn rất nhút nhát như: cô Lê Thị Cẩm Nhung, cô Nguyễn Thị Ngọc Yến; Nguyễn Thị Lên, Nguyễn Thị Hồng Sương; giáo viên mới về trường như thầy Nguyễn Đại Hoàng, cô Nguyễn Thị Thùy Linh, cô Lê Thị Đăng Khoa, cô Võ Đình Ngọc Hạnh. Những giáo viên trước nay vốn là nồng cốt của trường càng thêm có động lực đăng ký các hội thi như: Phổ biến kiến thức Pháp luật, Giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua và đều đạt những tiết dạy tốt, đạt những thứ hạng cao. Đó là những giáo viên: Cô Bùi Nguyên Vi, cô Nguyễn Thị Kim Nguyện, cô Phan Thị Thanh Thiên, thầy Nguyễn Đại Hoàng, cô Nguyễn Thị Thùy Linh, Riêng hai cô giáo Lê Thị Đăng Khoa môn Sinh học và cô Phan Thị Thanh Thiên môn Toán lại có thêm sự tự tin khi kịp thời nắm bắt phương pháp dạy học theo Mô hình Trường học mới. Hai cô rất nhiệt tình sẵn sàng nhận lời khi được BGH trường ngỏ ý nhờ dạy minh họa trong đợt sinh hoạt chuyên môn cụm trường (THCS Thị trấn Thạnh Hóa, THCS Thủy Đông và THCS Thạnh An ngày 3/12/2015) và sinh hoạt chuyên môn của toàn huyện (ngày 21/12/2015) với chủ đề: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học. Cả hai tiết, hai cô giáo đều thực hiện rất tốt phương pháp dạy học theo mô hình Trường học mới và được đánh giá rất cao. Lãnh đạo các trường và lãnh đạo ngành ghi nhận sự đóng góp của hai cô và nhân rộng tinh thần cũng như phương pháp giảng dạy hiệu quả của hai giáo viên này. Và đây chính là niềm vui và hạnh phúc của người làm công tác quản lý. Sự đóng góp đó được xem là hiệu quả làm việc bước đầu của lực lượng kiểm tra khi có sự chỉ đạo và thực hiện kiểm tra giờ dạy chu đáo, đúng mục đích, ý nghĩa. Tuy kết quả chưa thành những con số thống kê rõ ràng nhưng một điều tôi chắc chắn được rằng giáo viên tôi càng ngày càng có thêm niềm tin trong công tác quản lý của nhà trường nhất là khâu kiểm tra giờ dạy trên lớp. Giáo viên không căng thẳng như trước kia nữa mà như được tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin để lên lớp giảng dạy, tích cực, nhiệt tình trong chuẩn bị bài dạy; linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học cho học sinh theo từng đối tượng; truyền đạt đến học sinh những gì mà mình tích lũy được. Sự tự tin đó ắt hẳn sẽ là nguồn lực lớn để những người làm công tác quản lý nói chung và quản lý chuyên môn nói riêng yên tâm hơn, hài lòng hơn. Vì đó là kết quả. Đó là chất lượng đích thực. Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 7. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 13 III. KẾT LUẬN 1. Tóm lược giải pháp Qua việc nghiên cứu lý luận, phân tích thực trạng chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên tại đơn vị trong thời gian qua, bản thân tôi nhận thấy một số giải pháp trong việc chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên là rất quan trọng, góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Điều này xuất phát từ yêu cầu thực hiện chức năng quản lý của người làm công tác quản lý nhà trường, quản lý chuyên môn, trong đó có chức năng kiểm tra. Đặc biệt là người quản lý phải có nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của giờ dạy trên lớp của giáo viên đối với nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Việc kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên nếu được chỉ đạo tổ chức đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng trách nhiệm chắc chắn chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh sẽ được nâng cao hơn. Trong những năm học trước, việc chỉ đạo kiểm tra chuyên môn nói chung và kiểm tra giờ dạy trên lớp nói riêng ở trường tôi cũng có những cải tiến, điều chỉnh, sửa đổi theo hướng dẫn chung của Sở Giáo dục và đã có những kết quả nhất định về công tác này. Tuy nhiên do cán bộ quản lý chưa được bồi dưỡng, chưa được trang bị những cơ sở lý luận khoa học và nghiệp vụ về quản lý nhà trường nên công tác quản lý nói chung, kiểm tra giờ dạy trên lớp nói riêng ít nhiều có hạn chế. Bản thân rất yên tâm khi được trang bị, bồi dưỡng những cơ sở lý luận khoa học và nghiệp vụ về công tác quản lý, đặc biệt là tâm đắc nhất chuyên đề Kiểm tra nội bộ trường học. Vì kiểm tra, một chức năng cực kỳ quan trọng của người quản lý. Công tác kiểm tra và kiểm tra giờ dạy trên lớp nói chung đòi hỏi người quản lý phải xây dựng được một kế hoạch khoa học, một lực lượng uy tín, đủ điều kiện và tiến hành thường xuyên đảm bảo tính hệ thống các mục đích, hình thức và biện pháp kiểm tra. Đồng thời trong quá trình kiểm tra đánh giá phải thể hiện tính linh hoạt, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị cũng như năng lực, điều kiện của từng giáo viên. Người cán bộ quản lý phải luôn nhớ câu : “ Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần” (Bác Hồ); và tất cả chúng ta phải nhớ rằng “ Kiểm tra với mục đích giữ gìn kỷ cương, phát huy sự lớn mạnh của nhà nước, không phải là để “lật tẩy”, để “chộp”, để “bắt quả tang”, để “lên án”, mà là để “giúp đỡ” người được kiểm tra.” (Lê Nin). Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 8. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 14 Chính vì thế, để chỉ đạo tổ chức kiểm tra giờ dạy trên lớp thông qua việc dự giờ có hiệu quả, người quản lý chuyên môn: - Phải nắm bắt đầy đủ quy trình tổ chức kiểm tra, nắm vững nhiệm vụ của kiểm tra . - Phải vững vàng về lý luận và nghiệp vụ quản lý; giỏi về chuyên môn; đồng thời phải linh hoạt trong xây dựng kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tế nhà trường trong từng năm học. - Phải thực sự xây dựng được một lực lượng kiểm tra có năng lực,có phẩm chất , có tinh thần trách nhiệm cao, uy tín với tập thể và sáng suốt, linh hoạt trong công việc. - Phải thường xuyên bồi dưỡng nhận thức về tầm quan trọng cũng như chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra cho giáo viên trong đơn vị. - Phải biết cách biến quá trình kiểm tra của đơn vị thành quá trình tự kiểm tra của từng cá nhân, trong đó có cả bản thân của người làm công tác quản lý. 2. Phạm vi đối tượng áp dụng Giải pháp nâng cao công tác quản lý chuyên môn của tôi thiết nghĩ không có gì lớn lao để khó thực hiện được. Tuy nhiên để thực hiện được thì người quản lý phải thật sự có tâm huyết, có năng lực quản lý, có năng lực chuyên môn và nhất là phải tạo được một lực lượng kiểm tra trong nhà trường cũng tâm huyết và có năng lực. Giải pháp này có thể áp dụng cho bất cứ một nhà trường nào vì kiểm tra là khâu quan trọng, không thể thiếu được nhất là kiểm tra giờ dạy trên lớp của giáo viên. Chất lượng giờ dạy lại quyết định chất lượng giáo dục của bất kỳ một nhà trường nào. Điều đó cho thấy nếu “Quản lý mà không kiểm tra xem như không quản lý” (Lê-nin). 3. Kiến nghị, đề xuất * Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo - Khi bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng ) nên trước hoặc ngay sau đó đưa đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý để họ có đủ điều kiện về lý luận và nghiệp vụ trong quản lý thực tế tại các nhà trường. - Mở những lớp tập huấn rộng rãi về công tác thanh tra, kiểm tra cho giáo viên kiêm nhiệm thanh tra viên của phòng , kiểm tra viên của trường để trang bị cho họ phần nào về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra giúp cho lực lượng này có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 9. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 15 * Đối với giáo viên trong nhà trường - Cảm thông, hợp tác, chấp nhận việc làm của ban kiểm tra. - Luôn học hỏi, trau dồi để nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất; nghiên cứu tài liệu, văn bản liên quan để nắm được nhiệm vụ kiểm tra trong nhà trường./. Tôi chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và đồng nghiệp đã quan tâm. Thạnh Hóa, ngày 31 tháng 3 năm 2016 Người thực hiện Nguyễn Thị Kim Hoàng Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 10. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 16 PHỤ LỤC Bài viết có tham khảo tài liệu “ Giáo trình nghiệp vụ quản lý trường phổ thông – Tập 1” do tập thể tác giả Trường Cán bộ Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn . Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa
 11. “Chỉ đạo kiểm tra giờ dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” 17 Trang I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích đề tài .2 3. Lịch sử đề tài 3 4. Phạm vi đối tượng áp dụng 3 II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận 4 2. Thực trạng đề tài 5 3. Nội dung công việc cần giải quyết 8 4. Giải pháp thực hiện 8 5. Kết quả chuyển biến của đối tượng 11 III. KẾT LUẬN 1. Tóm lược giải pháp 13 2. Phạm vi đối tượng áp dụng 14 3. Đề xuất, kiến nghị .14 Nguyễn Thị Kim Hoàng - PHT Trường THCS Thị trấn Thạnh Hóa