Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế đề kiểm tra tự luận môn Sinh học Lớp 12 theo khung ma trận

pdf 52 trang binhlieuqn2 08/03/2022 12051
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế đề kiểm tra tự luận môn Sinh học Lớp 12 theo khung ma trận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfsang_kien_kinh_nghiem_thiet_ke_de_kiem_tra_tu_luan_mon_sinh.pdf

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế đề kiểm tra tự luận môn Sinh học Lớp 12 theo khung ma trận

 1. truyền học tạo giống thực vật tạo giống bằng nguyên nhân bằng công nghệ gây đột biến có không dùng con gen hiệu quả nhất với lai F1 để nhân dạng sinh vật giống nào. Vì sao 7. Trình bày kĩ thuật tạo giống thực vật đồng hợp tử tuyệt đối về tất cả các cặp gen 40% tổng 25% hàng = 1 đ 50% hàng = 2 đ 25% hàng = 1 đ điểm = 4 đ Tổng = 50% tổng điểm = 30% tổng điểm = 20% tổng điểm = 100% = 10 đ 5 đ 3 đ 2 đ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC LỚP12 Câu 1. Dấu hiệu để nhận biết ra hiện tượng di truyền của tính trạng do gen ngoài nhân quy định là gì? Câu 2. Nêu 2 thành tựu tạo giống thực vật bằng công nghệ gen Câu 3. Nêu các bước nghiên cứu di truyền của Menden Câu 4. Mức phản ứng là gì? Câu 5. Nêu cơ chế hình thành thể dị đa bội? Vai trò của quá trình này? Câu 6. Trình bày kĩ thuật tạo giống thực vật đồng hợp tử tuyệt đối về tất cả các cặp gen Câu 7. Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến có hiệu quả nhất với dạng sinh vật nào? Vì sao? Câu 8. Cơ thể lai F1 có nhiều ưu điểm hơn so với các dạng bố mẹ thuần chủng như sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt, năng suất cao nhưng không được sử dụng để nhân giống, vì sao? Câu 9. Ở người bệnh máu khó động do 1 gen lặn nằm trên X quy định. Trong một gia đình có người chồng bị bệnh, người vợ bình thường nhưng cha vợ bị bệnh. Tính xác 30
 2. suất để cặp vợ chồng này sinh được hai con đều bình thường trong đó có 1 con trai và 1 con gái Câu 10. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền về gen quy định tính trạng hệ nhóm máu ABO có 10000 người. Kết quả thống kê cho thấy số người có nhóm máu O là 2500, người có nhóm máu AB là 1200. Hãy tính tần số các alen IA, IB, IO 2. Thiết kế đề kiểm tra học kì II a. Xác định mục đích kiểm tra + Đánh giá được kết quả học tập của học sinh sau khi học xong toàn bộ chương trình sinh học lớp 12 b. Xác định hình thức kiểm tra + Kiểm tra tự luận dưới dạng 10 câu hỏi ngắn c. Xây dựng bảng mô tả câu hỏi kiểm tra + Nhóm chúng tôi đã xây dựng bảng mô tả cho đề kiểm tra học kì II theo từng chủ đề và theo từng mức độ nhận thức như sau: BẢNG MÔ TẢ CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – MÔN SINH HỌC Chủ đề Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng mức Vận dụng mức độ thấp độ cao Học thuyết - Đacuyn định - Phân biệt - Dựa vào học Đacuyn nghĩa biến dị cá chọn lạc tự thuyết Đacuyn thể là gì? nhiên và chọn em hãy giải - Hãy nêu đơn lọc nhân tạo? thích vì sao nói vị, thực chất, sinh giới đa kết quả, vai trò dạng trong của chọn lọc tự thống nhất? nhiên, theo Đacuyn? - Nêu đóng góp của Đacuyn? - Thực chất, kết quả của chọn 31
 3. lọc nhân tạo là gì? Học thuyết tiến - Theo quan - Phân biệt tiến 22. Áp lực của hóa tổng hợp, niệm hiện đại, hóa nhỏ và tiến chọn lọc tự hiện đại trong quần thể hóa lớn? nhiên phụ cớ những - Cho biết thuộc vào yếu nguồn biến dị nguồn gốc của tố nào di truyền nào? các nguồn biến Giải thích tại - Thế nào là dị di truyền sao chọn lọc tự nhân tố tiến trong quần thể? nhiên làm biến hóa? Liệt kê - Tại sao tần số đổi tần số alen các nhân tố tiến đột biến gen là ở quần thể vi hóa? rất thấp nhưng khuẩn nhanh - Nêu đặc trưng đột biến gen hơn so với của đột biến vẫn được xem quần thể sinh đối với tiến là nguyên liệu vật lưỡng bội hóa? của tiến hóa? - Thế nào là di - Tại sao đột nhập gen? Cho biến gen ví dụ? thường có hại? - Nêu đặc trưng - Tại sao đột của di nhập gen biến gen đối với tiến thường có hại hóa? nhưng vẫn - Theo quan được xem là niệm hiện đại, nguyên liệu đơn vị, thực của tiến hóa? chất, kết quả, - Tại sao đột vai trò của biến gen được chọn lọc tự coi là nguyên nhiên là gì? liệu sơ cấp chủ - Nêu đặc trưng yếu của tiến 32
 4. của các yếu tố hóa? ngẫu nhiên đối - Bằng cách với tiến hóa? nào chọn lọc tự - Liệt kê các nhiên có thể hình thức giao thay đổi cấu phối không trúc di truyền ngẫu nhiên? của quần thể? - Nêu đặc trưng - Cho ví dụ về của giao phối các yếu tố ngẫu không ngẫu nhiên làm thay nhiên đối với đổi cấu trúc di tiến hóa? truyền của quần thể - Trong các nhân tố tiến hóa, nhân tố nào làm phong phú vốn gen của quần thể, nhân tố nào làm nghèo vốn gen của quần thể? Loài và các cơ - Loài sinh học - Vì sao lừa và chế cách li sinh là gì? Các tiêu ngựa thuộc hai sản chuẩn để phân loài khác nhau? biệt hai loài thân thuộc - Bản chất của cách li trước hợp tử là gì? Nêu các cơ chế 33
 5. cách li trước hợp tử? - Bản chất của cách li sau hợp tử là gì? - Vai trò của các cơ chế cách li với tiến hóa? Các con đường - Cách li địa lí - Tại sao hình - Nếu chỉ có lai hình thành loài là gì? Vai trò thành loài bằng xa hoặc chỉ có mới của cách li địa cách li địa lí đa bội hóa có lí? thường hay xảy thể hình thành - Nêu đặc điểm ra với động loài mới được của con đường vật? không? Tại sao hình thành loài - Giải thích vì bằng cách li địa sao con đường lí? hình thành loài - Trình bày cơ bằng lai xa chế hình thành kèm theo đa loài bằng cách bội hóa hay li tập tính, cách xảy ra với thực li sinh thái? vật, ít khi xảy - Nêu cơ chế ra với động vật hình thành loài bằng lai xa kém theo đa bội hóa - Đặc điểm của quá trình hình thành loài bằng lai xa kèm theo đa bội hóa Nguồn gốc sự - Quá trình tiến - Các nhà khoa 34
 6. sống hóa của sự học cho rằng sống trên Trái trong quá trình đất gồm những tiến hóa dạng giai đoạn nào? vật chất di - Nêu giả truyền nào có thuyết của trước? Tại sao Oparin và Handan - Trình bày thí nghiệm của Milơ và Urây - Trình bày thí nghiệm của Fox - Đặc điểm của bầu khí quyển nguyên thủy? - Trong quá trình tiến hóa, thì cơ chế nhân đôi và dịch mã được hình thành như thế nào? Sự phát triển - Hóa thạch là của sinh giới gì? Nêu các qua các đại địa cách hình thành chất hóa thạch - Hóa thạch có vai trò như thế nào trong nghiên cứu lịch 35
 7. sử phát triển của sinh giới - Tuổi của hóa thạch có thể được xác định nhờ phương pháp nào? - Thế nào là hiện tượng trôi dạt lục địa? Ý nghĩa của việc nghiên cứu hiện tượng này? Sự phát sinh - Loài H.spiens - Đi bằng hai loài người đã trải qua các chân đã đem giai đoạn tiến lại cho loài hóa trung gian người các ưu nào? thế tiến hóa gì? - Nêu 2 bằng - Phân biệt tiến chứng chứng hóa văn hóa và minh nguồn tiến hóa sinh gốc động vật học? của loài người? - Nhờ có các biến đổi nào về mặt sinh học mà con người có khả năng tiến hóa văn hóa - Tại sao con người là nhân 36
 8. tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tiến hóa của nhiều loài sinh vật khác Môi trường - Môi trường - Phân biệt giới sống và các sống là gì? hạn sinh thái, nhân tố sinh Phân loại môi khoảng chống thái trường sống? chịu, khoảng - Liệt kê và cho thuận lợi, ổ ví dụ về các sinh thái? Cho nhóm nhân tố ví dụ sinh thái? Quần thể và - Quần thể là - Khi nào các mối quan hệ gì? Quần thể cá thể cùng giữa các cá thể được hình loài có sự cạnh trong quần thể thành như thế tranh? Cho ví nào? dụ - Quan hệ hỗ - Mối liên hệ trợ giữa các cá quan trọng nhất thể cùng loài giữa các cá thể thể hiện qua cùng loài là gì? các hoạt động nào? Cho biết ý nghĩa của hỗ trợ cùng loài. - Hậu quả của sự cạnh tranh gay gắt cùng loài là gì?Ý nghĩa của sự cạnh tranh 37
 9. cùng loài Các đặc trưng - Liệt kê các cơ bản của đặc trưng cơ quần thể bản của quần thể - Tỉ lệ giới tính là gì? Vai trò của tỉ lệ giới tính? Tỉ lệ giới tính chịu ảnh hưởng của các nhân tố nào? - Thế nào là tuổi sinh lí, tuổi sinh thái, tuổi quần thể - Cấu trúc tuổi phụ thuộc vào nhân tố nào? Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc tuổi - Có những dạng tháp tuổi nào? Đặc điểm của mỗi dạng - Trong tự nhiên, các cá thể trong quần thể có những kiểu phân bố nào? 38
 10. - Đặc điểm và ý nghĩa sinh thái của mỗi kiểu phân bố - Mật độ cá thể là gì? Tại sao mật độ được coi là một đặc trưng cơ bản của quần thể - Kích thước của quần thể là gì? Thế nào là kích thước tối thiểu, kích thước tối đa - Khi số lượng cá thể của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì quần thể rơi vào những nguy cơ nào? - Khi số lượng cá thể của quần thể tăng trên mức tối đa thì dẫn đến hậu quả gì? - Những nhân tố nào chi phối kích thước 39
 11. quần thể - Quần thể sinh vật có thể tăng trưởng theo những dạng nào - Thực trạng của sự tăng trưởng quần thể người và hậu quả Biến động số - Có những - Cho ví dụ về Tại sao nói lượng cá thể nguyên nhân các kiểu biến nhân tố vô sinh của quần thể nào gây ra sự động theo chu là nhân tố biến động số kỳ và không không phụ lượng cá thể theo chu kỳ thuộc mật độ của quần thể? - Cơ chế của sự quần thể, nhân Thế nào là tự điều chỉnh tố hữu sinh là nhân tố phụ số lượng cá thể nhân tố phụ thuộc mật độ, của quần thể là thuộc mật độ? và nhân tố gì? không phụ thuộc mật độ? - Thế nào là trạng thái cân bằng của quần thể? Quần xã và - Quần xã là - Mối quan hệ một số đặc gì? Liệt kê các vật kí sinh - vật trưng cơ bản đặc trưng cơ chủ và mối của quần xã bản của quần quan hệ vật dữ xã? - con mồi 40
 12. - Thế nào là giống nhau ở loài ưu thế, loài đặc điểm nào đặc trưng? - Cho ví dụ về - Sự phân bố cá mối quan hệ hỗ thể trong không trợ khác loài gian của quần - Cho ví dụ về xã phụ thuộc mối quan hệ vào yếu tố nào? đối kháng khác Ý nghĩa của sự loài phân bố? -Liệt kê các kiểu phân bố loài trong không gian của quần xã - Nêu đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ khác loài? - Nêu đặc điểm của các mối quan hệ đối kháng khác loài? - Thế nào là hiện tượng khống chế sinh học? Nêu ý nghĩa của hiện tượng đó Diễn thế sinh - Thế nào là - Phân biệt - Dự đoán quá thái diễn thế sinh diễn thế trình diễn thế thái nguyên sinh và xảy ra trên một 41
 13. - Nêu các diễn thế thứ thân cây vừa bị nguyên nhân sinh đổ trong rừng? của diễn thế sinh thái Hệ sinh thái - Hệ sinh thái - Phân biệt hệ - Giải thích vì là gì? Nêu đặc sinh thái tự sao muốn tăng điểm của hệ nhiên và hệ năng suất cá sinh thái? sinh thái nhân cho hệ sinh thái - Liệt kê các tạo về độ đa ao, người ta thành phần cấu dạng, năng thường bón trúc của hệ sinh suất, hiệu quả phân cho ao, thái sử dụng năng nhưng nếu bón lượng, tính ổn quá nhiều phân định thì ao không cho năng suất nữa? Trao đổi vật -Chuỗi thức ăn - Dạng tháp Giải thích vì chất trong hệ là gì? sinh thái nào sao chuỗi thức sinh thái - Lưới thức ăn hoàn thiện ăn ở trên cạn là gì? nhất? Vì sao? thường ngắn - Thế nào là - Cho ví dụ và hơn chuỗi thức bậc dinh dưỡng phân biệt hai ăn ở dưới nước - Tháp sinh thái loại chuỗi thức là gì? Có mấy ăn? loại tháp sinh thái? Chu trình sinh - Chu trình sinh địa hóa và sinh địa hóa là gì? Ý quyển nghĩa của chu trình sinh địa hóa - Mô tả chu 42
 14. trình cácbon? Thực trạng của nồng độ CO2 hiện nay và hậu quả của nó - Mô tả chu trình nước - Sinh quyển là gì? Nêu các khu sinh học trên Trái đất? Dòng năng - Quần xã sử - Phân biệt lượng trong hệ dụng năng chuyển hóa sinh thái và lượng của năng lượng và hiệu suất sinh thành phần nào chuyển hóa vật thái trong quang chất? phổ mặt trời? - Tại sao chuỗi - Hiệu suất sinh thức ăn không thái là gì? thể kéo dài vô - Liệt kê các tận cách thất thoát năng lượng qua các bậc dinh dưỡng d. Chiết rút đề kiểm tra từ bảng mô tả câu hỏi (Thiết kế khung ma trận đề kiểm tra) + Giáo viên lựa chọn các chủ đề kiểm tra, sau đó lựa chọn các câu hỏi của mỗi mức độ nhận thức thuộc từng chủ đề, để chiết rút được một đề kiểm tra theo cấu trúc 5 – 3- 2 (50% nhận biết – 30% thông hiểu – 20% vận dụng). + Sau đây là ví dụ về cách chiết rút đề kiểm tra học kì II – môn sinh lớp 12 VD: Giáo viên lựa chọn 6 chủ đề để kiểm tra là học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại – quá trình hình thành loài mới – nguồn gốc sự sống – quần thể sinh 43
 15. vật – quần xã sinh vật – hệ sinh thái, sau đó lựa chọn các câu hỏi tương ứng với các chủ đề theo khung ma trận dưới đây: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II– MÔN SINH HỌC LỚP 12 Chủ đề Mức độ nhận thức kiểm tra Nhận biết Thông hiểu Vận dụng mức Vận dụng độ thấp mức độ cao Học thuyết 1. Thế nào là nhân 6. Giải thích tại tiến hóa tố tiến hóa? Liệt kê sao chọn lọc tự tổng hợp các nhân tố tiến nhiên làm biến hiện đại hóa? đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội 7. Tại sao tần số đột biến gen là rất thấp nhưng đột biến gen vẫn được xem là nguyên liệu của tiến hóa? 30% tổng 33,3% hàng = 1 đ 66,7% hàng = 2 điểm = 3đ đ Quá trình 2. Nêu vai trò của 8. Tại sao lai xa hình thành cách li địa lí trong và đa bội hóa loài mới quá trình hình nhanh chóng tạo thành loài mới nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật 20% tổng 50% hàng = 1 đ 50% hàng = 1 đ 44
 16. điểm = 2 đ Nguồn gốc 3. Trình bày thí sự sống nghiệm của Milơ và Urây về sự hình thành các hợp chất hữu cơ 10% tổng 100% hàng = 1 đ điểm = 1 đ Quần thể 4. Nêu điều kiện 9. Tại sao nói sinh vật xuất hiện quan hệ nhân tố vô cạnh tranh giữa các sinh là nhân tố cá thể trong quần không phụ thể và hệ quả của thuộc mật độ sự cạnh tranh gay quần thể, nhân gắt tố hữu sinh là nhân tố phụ thuộc mật độ 20% tổng 50% hàng = 1 đ 50 % hàng =1 điểm = 2 đ đ Quần xã 5. Sự phân bố cá sinh vật thể trong không gian của quần xã phụ thuộc vào yếu tố nào? Ý nghĩa của sự phân bố? 10% tổng 100% hàng = 1 đ điểm = 1 đ Hệ sinh thái 10. Giải thích vì sao chuỗi thức ăn ở trên cạn thường 45
 17. ngắn hơn chuỗi thức ăn ở dưới nước 10% tổng 1000% điểm = 2 đ hàng = 1 đ Tổng = 50% tổng điểm = 30% tổng điểm = 10% tổng 10% tổng 100% = 10 đ 5 đ 3 đ điểm = 1 đ điểm = 1 đ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II– MÔN SINH HỌC LỚP12 Câu 1. Thế nào là nhân tố tiến hóa? Liệt kê các nhân tố tiến hóa? Câu 2. Cách li địa lí có vai trò như thế nào trong quá trình hình thành loài mới? Câu 3. Milơ và Urây đã làm thí nghiệm như thế nào để chứng minh giả thuyết của Oparin và Handan về sự hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ Câu 4. Trong điều kiện nào thì xuất hiện quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể? Hệ quả của sự cạnh tranh gay gắt là gì? Câu 5. Hệ sinh thái gồm những thành phần hữu sinh nào? Câu 5. Sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã phụ thuộc vào yếu tố nào? Ý nghĩa của sự phân bố? Câu 6. Giải thích tại sao chọn lọc tự nhiên làm biến đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội Câu 7. Tại sao tần số đột biến gen là rất thấp nhưng đột biến gen vẫn được xem là nguyên liệu của tiến hóa? Câu 8. Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật? Câu 9. Tại sao nói nhân tố vô sinh là nhân tố không phụ thuộc mật độ quần thể, nhân tố hữu sinh là nhân tố phụ thuộc mật độ? Câu 10. Giải thích vì sao chuỗi thức ăn ở trên cạn thường ngắn hơn chuỗi thức ăn ở dưới nước 46
 18. Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC THỰC NGHIỆM Chúng tôi tiến hành kiểm tra cho khối 12 – Trường THPT Yên Mô B bằng 1 đề kiểm tra học kì I như sau: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN SINH HỌC LỚP12 Câu 1. Dấu hiệu để nhận biết ra hiện tượng di truyền của tính trạng do gen ngoài nhân quy định là gì? Câu 2. Nêu 2 thành tựu tạo giống thực vật bằng công nghệ gen Câu 3. Nêu các bước nghiên cứu di truyền của Menden Câu 4. Mức phản ứng là gì? Câu 5. Nêu cơ chế hình thành thể dị đa bội? Vai trò của quá trình này? Câu 6. Trình bày kĩ thuật tạo giống thực vật đồng hợp tử tuyệt đối về tất cả các cặp gen Câu 7. Phương pháp tạo giống bằng gây đột biến có hiệu quả nhất với dạng sinh vật nào? Vì sao? Câu 8. Cơ thể lai F1 có nhiều ưu điểm hơn so với các dạng bố mẹ thuần chủng như sinh trưởng nhanh, chống chịu tốt, năng suất cao nhưng không được sử dụng để nhân giống, vì sao? Câu 9. Ở người bệnh máu khó động do 1 gen lặn nằm trên X quy định. Trong một gia đình có người chồng bị bệnh, người vợ bình thường nhưng cha vợ bị bệnh. Tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh được hai con đều bình thường trong đó có 1 con trai và một con gái Câu 10. Một quần thể người đang ở trạng thái cân bằng di truyền về gen quy định tính trạng hệ nhóm máu ABO có 10000 người. Kết quả thống kê cho thấy số người có nhóm máu O là 2500, người có nhóm máu AB là 1200. Hãy tính tần số các alen IA, IB, IO HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN SINH HỌC LỚP 12 Câu Đáp án Điểm 1(1 đ) - Kết quả lại thuận khác lai nghịch 0,5 đ - Con luôn có kiểu hình giống mẹ 0,5 đ 2 (1 đ) - Tạo giống gạo có gen quy định tiền chất vitamin A từ cà rốt 0,5 đ - Tạo giống bông có gen kháng sâu bệnh 0,5 đ 47
 19. 3 (1 đ) - Tạo các dòng thuần chủng về từng tính trạng - Lai các dòng thuần chủng với nhau, rồi phân tích kết quả lai ở F1, 0,5 đ F2, F3 - Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai và đưa giả thuyết khoa học - Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết 0,5 đ 4 (1 đ) - Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các 1,0 đ môi trường khác nhau 5 (1 đ) - Cơ chế: Lai xa kèm theo đa bội hóa hoặc dung hợp tế bào trần 0,5 đ - Vai trò: Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống 0,5 đ Tạo ra cơ thể có đặc điểm của hai loài khác nhau 6 (1 đ) - Nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh rồi xử lí bằng cônsixin, 1,0 đ sau đó tạo điều kiện cho phát triển thành cây con 7 (1 đ) - Hiệu quả nhất với vi sinh vật vì vi sinh vật có khả năng sinh sản 1,0 đ nhanh 8 (1 đ) - Vì F1 có kiểu gen dị hợp 1,0 đ 9 (1 đ) - Chồng bị bệnh có kiểu gen: XaY - Bố vợ bị bệnh có kiểu gen: XaY - Vợ bình thường (XAX- ) nhận Xa từ bố cô ta nên vợ có kiểu gen là 0,5 đ XAXa 0,5 đ - Xác suất họ sinh 1 con trai bình thường, một con gái bình thường là 1/4 x 1/4 x 2 = 1/8 10 (1 r2IoIo = 2500/10000 = 0,25, nên r (Io) = 0,5 0,5 đ đ) 2 pq IAIB = 1200/10000 = 0,12 , p (IA) + q (IB) = 1 – r = 0,5, nên p 0,5 đ (IA) = 0,2, q (IB) = 0,3 48
 20. Sau khi tiến hành kiểm tra cho khối 12 trường THPT Yên Mô B bằng đề kiểm tra – học kì I ở trên, thống kê tại 3 lớp 12A1, 12A6, 12A10 kết quả thu được như sau: Lớp/ sĩ số Điểm Giỏi Khá Trung bình Dưới trung bình 12A1 – 46 hs 11hs = 23,9 % 9 hs = 19,6 % 25 hs = 54,3% 1 hs = 2,2% 12A6 – 43 hs 1 hs = 2,3 % 5hs = 11,6 % 30 hs = 69,8 % 7 hs = 16,3 % 12A10 – 41 hs 3 hs = 7,3 % 11 hs = 26,7 % 20 hs = 48,8 % 6 hs = 14,6 % Qua bảng số liệu có thể nhận thấy học lực của các học sinh trong cùng 1 lớp có sự khác biệt, chứng tỏ đề kiểm tra đã thiết kế có khả năng phân hóa học sinh. Các số liệu trong bảng cũng cho phép so sánh học lực về môn sinh học giữa các lớp với nhau, trong 3 lớp 12A1 học tốt nhất, tiếp theo là 12A10, cuối cùng là 12A6 (điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế vì lớp 12A1 là lớp có nhiều học sinh ôn đại học theo khối A, B), chứng tỏ đề kiểm tra đã thiết kế đảm bảo được sự đánh giá công bằng mức độ nhận thức của học sinh. 49
 21. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận: - Trong khuân khổ của sáng kiến, chúng tôi đã thiết kế được các đề kiểm tra môn sinh học lớp 12 theo khung ma trận - Chúng tôi đã triển khai kiểm tra khảo sát 1 đề và thống kê kết quả, qua đó có thể khẳng đề kiểm tra đã thiết kế có chất lượng khá tốt. 2. Khuyến nghị: - Việc ra đề kiểm tra theo khung ma trận là bắt buộc và cần thực hiện đúng quy trình - Cần xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra theo khung ma trận trên trang mạng của nhà trường làm tài liệu cho giáo viên và học sinh Yên Mô, tháng 05 năm 2014 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ Nhóm tác giả thực hiện 1- Nguyễn Thị Thắm 2- Tống Thị Thu Hà 50
 22. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Nguyễn Thành Đạt (Chủ biên) (2007), Sinh học 12, NXB Giáo dục 2. Tài liệu bồi dưỡngcán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn sinh học cấp THPT, Bộ giáo dục và đào tạo 3. Đề thi tốt nghiệp, đại học môn sinh học các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 4. Sách giáo viên sinh học 12, Bộ giáo dục và đào tạo 51
 23. MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do lựa chọn sáng kiến 1 2. Mục đích nghiên cứu 1 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 1 4. Phương pháp nghiên cứu 1 5. Đối tượng nghiên cứu 1 6. Phạm vi nghiên cứu 2 7. Cấu trúc của sáng kiến 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 3 Chương I. Cơ sở lý luận 3 Chương II. Thiết kế đề kiểm tra môn sinh học lớp 12 theo khung ma trận 7 Chương III. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm 47 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 52