Mẫu Biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

doc 5 trang vanhoa 14230
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docmau_bien_ban_cham_va_xet_duyet_sang_kien_kinh_nghiem.doc

Nội dung tóm tắt: Mẫu Biên bản chấm và xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

  1. Phân công chấm SKKN Tác giả Lĩnh vực Giám khảo 1 GK 2 Hiền Toán Hùng Chiến Huyền Lý Hoa Tĩnh Luyến Hóa Hằng Hiếu Hương Q lý Tuyến Nghị Yến Văn Hải Lộc Nga GDNGLL Tuyến Tĩnh Yêu cầu +Giám khảo đến gặp đ/c Tuyến nhận mẫu phiếu chấm và gửi lại trước 10:00 thứ Sáu 25/5/2018 +Tác giải liên hệ với giám khảo nghe góp ý nội dung, gặp đ/c Tuyến để chỉnh sửa lại trình bày và in lại cho đẹp đảm bảo gửi đi có giải (xong trước 10:00 Thứ Sáu 25/5/2018) Chiều 25/5 nộp Sở Vì thời gian gấp mong đ/c cảm thông và thực hiện Cam on
  2. PHỤ LỤC 3 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tác giả : Đơn vị : Tên SKKN : Môn (hoặc Lĩnh vực): TT Nội dung Điểm Nhận xét I Điểm hình thức (2 điểm) I.1 Trình bày đúng quy định (Văn bản SKKN được in (font unicode, cỡ chữ 14, dãn dòng 1.2, đóng quyển (đóng bìa, dán gáy, ) (1 điểm). I.2 Kết cấu hợp lý: Gồm 3 phần chính (đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết luận và khuyến nghị) (1 điểm). II Điểm nội dung (18 điểm)
  3. TT Nội dung Điểm Nhận xét II.1 Đặt vấn đề (2 điểm) Nêu lý do chọn vấn đề mang tính cấp thiết (1 điểm); Nói rõ thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng (0,5 điểm); Có số liệu khảo sát trước khi thực hiện giải pháp (0,5 điểm). II.2 Giải quyết vấn đề (14 điểm) Nêu tên SKKN, tên các giải pháp phù hợp với nội hàm (2 điểm). Nói rõ tác dụng của từng giải pháp ( 2 điểm). Cách làm của mỗi giải pháp thể hiện tính mới, tính sáng tạo và hiệu quả (4,5 điểm). Nội dung phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị và đối tượng nghiên cứu, áp dụng (1 điểm). Đảm bảo tính khoa học, chính xác (2 điểm). Có thể áp dụng được ở nhiều đơn vị (0,5 điểm). Có nội dung khảo sát tính hiệu quả (1điểm); có bảng so sánh kết quả trước và sau khi ứng dụng giải pháp mới (1điểm). II.3 Kết luận và khuyến nghị (2 điểm) Khẳng định được hiệu quả mà SKKN mang lại (1 điểm). Khuyến nghị và đề xuất với các cấp quản lý về các vấn đề có liên quan đến áp dụng và phổ biến SKKN (1 điểm).
  4. TT Nội dung Điểm Nhận xét TỔNG ĐIỂM Đánh giá của Ban chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính): Xếp loại : (Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm Không xếp loại: < 10 điểm) Ngày tháng năm 201 Người chấm 1 Người chấm 2 Trưởng Ban chấm (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  5. MẪU BÌA BẢN SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐƠN VỊ: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM (Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập, độ dài không quá 30 từ) Tác giả: . Lĩnh vực/ Môn: (Ghi lĩnh vực/ môn học theo bảng phân loại SKKN) Cấp học: NĂM HỌC: