Mẫu Báo cáo tóm tắt (sáng kiến cấp huyện)

pdf 2 trang vanhoa 11870
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Báo cáo tóm tắt (sáng kiến cấp huyện)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfmau_bao_cao_tom_tat_sang_kien_cap_huyen.pdf

Nội dung tóm tắt: Mẫu Báo cáo tóm tắt (sáng kiến cấp huyện)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TÓM TẮT ( Sáng kiến cấp huyện) Tên sáng kiến . I. Sơ yếu lý lịch - Họ và tên: ; Năm sinh: - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Chức năng, nhiệm vụ được giao: - Chức vụ, đơn vị công tác: II. Nội dung 1. Sự cần thiết thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu ( phần này nêu thực trạng, những khó khăn, hạn chế khi chưa thực hiện sáng kiến) 2. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu ( Nêu ngắn gọn cách thực hiện những giải pháp của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu) 3. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến ( Nêu rõ được áp dụng ở phạm vi nào, đơn vị nào và khả năng áp dụng cho đơn vị, địa phương, lĩnh vực) 4. Hiệu quả mang lại ( Nêu hiệu quả mang lại đã khắc phục những khó khăn, hạn chế đã nêu ở phần 1) 5. Những đơn vị, cá nhân nào áp dụng sáng kiến ( nếu có) XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG ., ngày tháng năm SÁNG KIẾN CẤP CỞ SỞ NGƯỜI BÁO CÁO