SKKN Một số giải pháp kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời

doc 5 trang vanhoa 10476
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số giải pháp kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docskkn_mot_so_giai_phap_kinh_nghiem_ve_cong_tac_quan_ly_chung.doc

Nội dung tóm tắt: SKKN Một số giải pháp kinh nghiệm về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời

  1. Một số giải pháp kinh nghiệm về quản lý chứng từ, sổ sách kế toán. Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN A.ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Qua nhiều năm thực tế làm công tác kế toán Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời việc bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán ở đơn vị tôi nhận thấy chứng từ, sổ sách kế toán là một vấn đề mà bản thân tôi hết sức quan tâm tìm hiểu và nghiên cứu đề ra những giải pháp thúc đẩy để công việc được hoàn thành tốt và phát huy hiệu quả của nó. Đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế của sự việc nhằm tạo điều kiện tốt cho việc quản lý chứng từ, sổ sách kế toán có hiệu quả cao nhất. Từ những suy nghỉ trên bản thân tôi quyết định chọn đề tài quản lý chứng từ, sổ sách kế toán ở Phòng Giáo dục & Đào tạo, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. II, CƠ SỞ THỰC TIỄN: Chứng từ sổ sách kế toán là thành phần không thể thiếu được trong quá trình thanh toán, quyết toán, làm cơ sở để chứng minh cho việc thu - Chi tài chính của đơn vị, chúng ta chỉ nhìn vào chứng từ, sổ sách kế toán ta sẽ biết được thực trạng hoạt động của đơn vị là yếu tố tác động đến quá trình thu – Chi của đơn vị, nó góp phần quyết định hiệu quả khách quan và trung thực của một đơn vị, là điều kiện thiết yếu của một người làm công tác kế toán của một đơn vị, đó là phương tiện, là điều kiện làm cơ sở để tính tiền lương và các khoản phụ cấp, các khoản thanh toán cho cá nhân tập thể và các hoạt động mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn được đầy đủ và kịp thời đúng qui định. Chứng từ sổ sách kế toán là một bằng chứng để chứng minh cho việc thu - Chi tài chính của đơn vị. Đồng thời nó còn góp phần thúc đẩy cho mọi hoạt động của đơn vị quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương. Từ thực tiền trên cho chúng ta thấy việc quản lý chứng từ, sổ sách kế toán là lâu dài và rất quan trọng . Là chứng từ minh bạch cho việc thu - Chi tài chính ở đơn vị và cho chính bản thân kế toán. Do đó việc bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán là phải được bảo quản lâu dài từ 15 năm trở lên, Đồng thời góp phần nâng cao phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương theo yêu cầu của nhà nước đã đề ra. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I. CÁC KHÁI NIỆM 1.1. Khái niệm quản lý: Người thực hiện: Võ Quang Đạo. trang: 1
  2. Một số giải pháp kinh nghiệm về quản lý chứng từ, sổ sách kế toán. “Quản lý là tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến đối tượng quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức đó vận hành và đạt được mục đích của tổ chức”. 1.2. Khái niệm về chứng từ sổ sách kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán là một loại giấy có giá trị như tiền, nó phản ánh tình hình thu - Chi của đơn vị. Đồng thời nó còn là điều kiện, là phương tiện để lưu trữ, làm cơ sở thanh toán, quyết toán với cơ quan tài chính. Chứng từ, sổ sách kế toán là thành phần không thể thiếu được trong một cơ quan đơn vị. Là yếu tố cần thiết để làm cơ sở thanh quyết toán với cơ quan tài chính, là điều kiện thiết yếu của quá trình thu - Chi tài chính. Đồng thời còn tác động đến mọi hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, là yếu tố tác động đến chất lượng giáo dục và đào tạo ở địa phương. Từ những khái niệm trên cho thấy sự quan trọng của việc quản lý chứng từ, sổ sách kế toán ở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, nó đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng ở một đơn vị quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Với điều kiện kinh tế của nước ta hiện nay thì việc bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán ở các cơ quan đơn vị, nhất là các huyện vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Nhưng việc quản lý và sử dụng bảo quản tốt chứng từ, sổ sách kế toán của đơn vị có ý nghĩa to lớn và thiết thực vừa thực hiện được tốt công việc của người kế toán, vừa giúp cho lãnh đạo được yên tâm trong quản lý và điều hành. 1.3. Tầm quan trọng và những yếu tố tổ chức quản lý chứng từ, sổ sách kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán là một trong các yếu tố quan trọng trong một cơ quan, đơn vị. Từ đó làm cơ sở thu - Chi tài chính, thanh quyết toán, là căn cứ để theo dõi những phát sinh về tiền lương và các khoản chi hoạt động và đầu tư mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy của địa phương. Qua đó nhằm thúc đẩy cho quá trình hoạt động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giáo dục ở địa phương hoạt động có hiệu quả và liên tục hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. II. THỰC TRẠNG, PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG: 1.1.Thực trạng vài nét về chứng từ, sổ sách kế toán của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời: Chứng từ, sổ sách kế toán là những loại giấy có giá trị như tiền, là các số liệu được phản ánh ghi lại trong quá trình thu - Chi của đơn vị, là những chứng cứ để lưu trữ hàng chục năm sau nó phản ánh toàn bộ các hoạt động của đơn vị như: Tiền lương cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, chi mua sắm tài sản cố định và trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi sửa chữa nâng cấp Người thực hiện: Võ Quang Đạo. trang: 2
  3. Một số giải pháp kinh nghiệm về quản lý chứng từ, sổ sách kế toán. cơ sở vật chất, chi mua văn phòng phẩm, chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành và các khoản công tác phí để thanh quyết toán với cơ quan tài chính. Chứng từ sổ, sách kế toán còn là bằng chứng lưu trữ để các cơ quan chức năng các cấp thanh tra, kiểm tra, kiểm toán khi cần thiết. Chính vì vậy việc bảo quản và lưu trữ phải thật tốt không cho thất thoát và hư hỏng để lưu trữ lâu dài. a. Thuận lợi: Được sự quan tâm của cấp Ủy,Ủy ban và Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Trần Văn Thời, đã trang bị cho kế toán máy móc, thiết bị và tủ đựng chứng từ, sổ sách kế toán riêng. Đồng thời cũng có trang bị một số đồ dùng phụ kiện cho việc quản lý và sử dụng chứng từ, sổ sách kế toán đạt được hiệu quả cao. Qua đó giúp cho kế toán có điều kiện và thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán có khoa học hơn, đem lại hiệu quả cao hơn. b. Khó khăn: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời quản lý và quyêt toán hàng quí cho 86 đơn vị trực thuộc. Nhưng hiện nay chưa có kho lưu trữ chứng từ riêng cho bộ phận kế toán mà lưu trữ chung với phòng làm việc của kế toán, phòng làm việc thì nhỏ hẹp, cơ sở vật chất thiết bị để phục vụ cho lưu trữ hồ sơ chứng từ, sổ sách còn thô sơ, nên việc quản lý lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán gặp khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu phát triển cao hơn trong quản lý chứng từ, sổ sách kế toán. Từ đó còn nhiều mặt chưa được hiện đại và đạt hiệu quả cao. 1.2. Một số biện pháp: Với thực trạng trên vấn đề nâng cao chất lượng bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán của Phòng Giáo dục & Đào tạo thực hiện một số nội dung và phương pháp như sau: Trước hết là phải làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chuyên viên, nhân viên biết, làm tốt công tác phối hợp với các bộ phận có liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận kế toán trong việc quản lý chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp và hiệu quả. Kế toán phải xây dựng kế hoạch bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán ở đơn vị để mọi người cùng phối hợp thực hiện. Đồng thời kế toán phải là người năng động, sáng tạo có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần kỹ luật cao, có lề lối làm việc khoa học là người cẩn trọng trong mọi vấn đề để đáp ứng được nhu cầu đặt ra, luôn ý thức trước được công việc của mình. Muốn làm tốt được công tác bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán thì trước hết kế toán phải sắp xếp chứng từ, cho nó khoa học gọn gàn, ngay thẳng, ngăn nắp, đánh số thứ tự, kí hiệu, danh mục logic đóng lại thành tập theo hệ thống danh mục, mục lục ngân sách Nhà nước và cho vào sơ mi niêm phong theo thứ tự từng tháng, từng quí, từng năm và ngoài bìa sơ mi, ghi mã nguồn, chương, loại, khoản, hạng để dể phân biệt và tiện lợi khi ta cần thiết đến chứng từ nào đó ta dể dàng lấy ra nhanh Người thực hiện: Võ Quang Đạo. trang: 3
  4. Một số giải pháp kinh nghiệm về quản lý chứng từ, sổ sách kế toán. chóng và chính xác và kịp thời không mất thời gian. Đồng thời ta cũng lưu trữ những danh mục, và ký hiệu theo dõi trong hệ thống máy tính. Hàng tháng, quí, năm kế toán phải kiểm tra lại một lần xem có mất mát chứng từ, có hư hỏng hay mối mọt. Nếu có thì báo cáo với Lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu không thì niêm phong lại bỏ vào tủ cất lại như cũ. Hàng quí kế toán phải thường xuyên dùng thuốc mối xịt vào trong tủ đựng chứng từ, sổ sách kế toán của mình không để mối mọt vào và khóa cửa tủ cẩn thận. Nếu chúng ta làm tốt việc bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán như trên thì đem lại hiệu quả cao nhất và lưu trữ được lâu dài, đồng thời tạo được niềm tin cho các cấp Lãnh đạo. III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ QUẢN LÝ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRONG NĂM HỌC: Đầu năm bản thân tôi xây dựng kế hoạch sắp xếp và bảo quản chứng từ, sổ sách kế toán trình Lãnh đạo phê duyệt. Để từ đó thực theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời phối hợp với các bộ phận có liên quan làm tốt các mặt công việc không để tồn đọng và kéo dài thời gian. Qua nhiều năm làm làm kế toán chứng từ được sắp xếp gọn gàn, ngăn nắp, sạch đẹp, có khoa học, không bị mối mọt, không bị rách, dơ, không bị thất lạc, từ đó đến nay luôn bảo quản tốt. Chứng từ được sắp xếp theo từng tháng, từng quí và từng năm không bị thất thoát, mất mát, không bị hư hỏng rất an toàn trong mấy năm qua. Qua quá trình làm công tác kế toán bản thân tôi đã thực hiện đầy đủ các chứng từ, sổ sách kế toán và thanh quyết toán kịp thời đúng thời gian qui định của cấp trên, cho nên năm học 2010 – 2011; 2011- 2012 được Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành giáo dục đánh giá và xếp loại xuất sắc, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trần văn Thời tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua kết quả trên đạt được là nhờ: Được sự quan tâm của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Trần văn Thời và được sự phối hợp tốt với các bộ phận có liên quan nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó giúp cho tôi bảo quản tốt chứng từ, sổ sách kế toán được hoàn thiện hơn và khoa học hơn. Từ thực tiễn công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán mà bản thân tôi qua nhiều năm làm công tác kế toán tôi rút ra được những kinh nghiệm sau: Một là: kế toán phải nắm rõ thực trạng của đơn vị, xác định tầm quan trọng của chứng từ, sổ sách kế toán từ đó đề ra chương trình hoạt động bảo quản cho phù hợp và đề ra biện pháp quản lý chứng từ, sổ sách kế toán mang tính khả thi. Người thực hiện: Võ Quang Đạo. trang: 4
  5. Một số giải pháp kinh nghiệm về quản lý chứng từ, sổ sách kế toán. Hai là: Kế toán phải nắm vững các văn bản pháp qui của nhà nước, của ngành xem đó là cẩm nang cho mọi hoạt động của mình. Ba là: kế toán phải phối hợp tốt với các bộ phận của Phòng Giáo dục & Đào tạo nhằm thúc đẩy cho công việc được hoàn thành xóm nhất và có hiệu quả cao nhất. Bốn là: Kế toán phải có kế hoạch hoạt đồng từ đầu năm, qua đó nắm được lộ trình hoạt động của mình mà thực thi công việc được tốt nhất của nhiệm vụ được giao. Tóm lại: Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán ở một cơ quan đơn vị rất quan trọng của người kế toán nhằm tạo điều kiện thiết yếu cho việc lập kế hoạch thu - Chi tài chính có hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, và tạo điều kiện cho cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Trên đây là một số biện pháp mà bản thân tôi đã rút ra và áp dụng tại Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trần Văn Thời, đạt được những thành công như đã nêu, Tôi tin chắc rằng còn nhiều biện pháp hay hơn mà tôi chưa làm được, rất mong Hội đồng khoa học các cấp góp ý, để sáng kiến kinh nghiêm này được áp dụng rộng rãi trong ngành giáo dục & đào tạo của huyện thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn rất hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng công việc./. Chân thành cảm ơn. Người thực hiện Võ Quang Đạo Người thực hiện: Võ Quang Đạo. trang: 5