Mẫu Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm

doc 4 trang vanhoa 14891
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docmau_bao_cao_sang_kien_kinh_nghiem.doc

Nội dung tóm tắt: Mẫu Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm

  1. Phụ lục Ib (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN) (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN) BÁO CÁO SÁNG KIẾN (TÊN SÁNG KIẾN) Kon Tum, ngày tháng năm 20
  2. Phụ lục Ib I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 1. Tên sáng kiến: 2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: 3. Phạm vi áp dụng sáng kiến: 4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 5. Tác giả: Họ và tên: Năm sinh: Trình độ chuyên môn: Chức vụ công tác: Nơi là việc: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: 6. Đồng tác giả (Nếu có) Họ và tên: Năm sinh: Trình độ chuyên môn: Chức vụ công tác: Nơi là việc: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại:
  3. Phụ lục Ib II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN: 3.1. Tình trạng giải pháp đã biết ( Nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới; phân tích ưu nhược điểm của giải pháp cũ để cho thấy sự cần thiết của việc đề xuất giải pháp mới nhằm khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ): 3.2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: - Mục đích của giải pháp: (Nêu vấn đề cần giải quyết). - Nội dung giải pháp ( Chỉ ra tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể, rõ ràng cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp): 3.3. Khả năng áp dụng của giải pháp ( Nêu rõ ràng cụ thể khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp mới, có thể áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào và nhân rộng trên địa bàn huyện, tỉnh ) 3.4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp (Nêu hiệu quả, lợi ích cụ thể (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường tính toán số tiền làm lợi, phương pháp tính) đã thu, hoặc dự kiến thu được theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã được áp dụng sáng kiến (nếu có); và theo ý kiến của tác giả sáng kiến)
  4. Phụ lục Ib 3.5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có) ( là người tham gia áp dụng giải pháp mới cùng với tác giả, không phái là đồng tác giả) Nội dung STT Họ và tên Năm Nơi công tác Chức Trình độ công việc sinh ( hoặc nơi thường trú) danh chuyên môn hỗ trợ 3.6. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có yêu cầu bảo mất, VD: Quy trình, bản vẽ thiết kế ) 3.7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến (trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, ) 3.8. Tài liệu kèm: bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm (nếu có). 4. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền