Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học trong năm học 2015-2016

doc 15 trang trangle23 17/08/2023 350
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học trong năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docsang_kien_kinh_nghiem_giai_phap_nang_cao_ket_qua_dat_chuan_p.doc

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến kinh nghiệm Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học trong năm học 2015-2016

 1. - Phối kết hợp vận động học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bỏ học trở lại lớp phổ thông hoặc ra lớp phổ cập. * Từ tháng 07 đến tháng 09 - Cập nhật trình độ học vấn cuối năm học 2015-2016: như lên lớp, tốt nghiệp các cấp. - Thống kê tổng hợp, hoàn thành báo cáo tình hình triển khai thực hiện và kết quả đạt được, thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách, cập nhật dữ liệu hệ thống thông tin điện tử. - Hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, thực hiện tốt “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2016-2017. - Thanh quyết toán hợp đồng giảng dạy PCGD-XMC, xét tốt nghiệp bổ túc Trung học cơ sở. Hoàn thành hồ sơ tự kiểm tra công nhận ở xã, thị trấn về công tác PCGD, XMC, huyện kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC. - Trình UBND tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi. - Phối kết hợp vận động học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bỏ học trở lại lớp phổ thông hoặc ra lớp phổ cập. * Từ tháng 10 đến tháng 12 - Hoàn chỉnh các loại hồ sơ sổ sách Phổ cập giáo dục - Xoá mù chữ. - Thống kê tổng hợp, báo cáo, thiết lập đầy đủ, chính xác các loại hồ sơ sổ sách theo đúng qui định. - Đón các đoàn tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn PCGD, XMC. - Phối kết hợp vận động học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bỏ học trở lại lớp phổ thông hoặc ra lớp phổ cập. Xét tốt nghiệp Bổ túc cuối năm (nếu có). Ngoài ra, còn Ban chỉ đạo xã, thị trấn tham mưu thực hiện công tác vận động, huy động và duy trì sỉ số học sinh trong nhà trường, học viên theo hợp đồng đã ký kết. Làm tốt công tác này sẽ giúp cho lãnh đạo nắm rõ chương trình, kế hoạch thời gian cụ thể cho từng nội dung công việc để kịp thời tổ chức, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. b. Công tác tuyên truyền vận động, huy động, duy trì sỉ số học sinh, học viên Để đạt được các mục tiêu về Phổ cập giáo dục Trung học, ngoài việc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cần phải thực hiện tốt công tác tuyên “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 6
 2. truyền thường xuyên, sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân xem đây là điều kiện tất yếu. Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, đường lối chính sách, mục tiêu Phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, Phổ cập giáo dục Trung học cho các thành viên trong Ban chỉ đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể, các ấp, cộng đồng dân cư, hiểu rõ và cùng chung sức, chung tay với ngành chuyên môn tuyên truyền thường xuyên, từng thành viên của tổ chức mình nhận thức rõ nghĩa vụ và quyền lợi của tổ chức và cá nhân đối với công việc chung. Từ đó, chuyển nhận thức thành hành động bằng những việc làm thiết thực là vận động, huy động và duy trì sỉ số học sinh, học viên. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC, Hiệu trưởng các trường cụ thể hoá danh sách đối tượng cần vận động, huy động theo từng ấp, khu phố, tổ tự quản. Thường xuyên theo dõi diễn biến sỉ số học sinh theo hàng tuần, tháng và quý. Phối kết hợp chặt chẽ cùng các ấp, khu phố, chi bộ ấp, khu phố và các đoàn thể phụ trách địa bàn để thực hiện tốt công tác vận động, huy động và duy trì sỉ số. Lực lượng nồng cốt là giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác chủ nhiệm như: điều tra, kịp thời nắm bắt các thông tin của học sinh về: cá nhân học sinh, cha mẹ học sinh, hoàn cảnh gia đình, năng lực học tập của học sinh, để kịp thời đưa ra giải pháp giúp đỡ cho phù hợp. Khi lớp có học sinh bỏ học thì thực hiện theo quy trình của hội nghị viên chức đầu năm học như: Từ 01 - 02 ngày: GVCN vận động, từ 02 - 04 ngày: Hiệu trưởng nhà trường vận động, từ 04 - 05 ngày: Ban chỉ đạo, UBND xã, thị trấn vận động, và báo cáo cụ thể kết quả vận động về Thường trực BCĐ huyện, UBND huyện để có chỉ đạo kịp thời. Quá trình vận động, huy động phải có thể hiện bằng văn bản nêu rõ nguyên nhân: Lý do, ý kiến của học sinh và phụ huynh học sinh, phương hướng tới của phụ huynh. Đối với các học viên Phổ cập giáo dục Trung học, Ban Chỉ đạo PCGD- XMC xã, thị trấn kết hợp với trung tâm GDTX&KTTH-HN, Trường THPT huyện tổ chức huy động ra lớp, duy trì sỉ số đảm bảo theo hợp đồng, thực hiện ký kết hợp đồng giảng dạy theo đúng qui định. Bên cạnh đó, các trường tổ chức thực hiện theo hợp đồng giảng dạy, quán triệt tốt việc thực hiện theo chủ trương “Một hội đồng hai nhiệm vụ” giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, linh hoạt trong phân công, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ học viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản của chương trình, nhằm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung. Tóm lại: Để duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục thì việc duy trì sỉ số học sinh trong nhà trường phổ thông là yếu tố quyết định. “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 7
 3. c. Phối kết hợp “ ba môi trường giáo dục” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội, trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn” ( trang 157 tài liệu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh ). Do vậy, sự phối kết hợp tốt giữa gia đình, nhà trường và xã hội sẽ có tác dụng trực tiếp đến việc duy trì sỉ số, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo trong nhà trường phổ thông. * Nhà trường Nhà trường luôn giữ vai trò chủ đạo, quan trọng nhất và là lực lượng nồng cốt trong các hoạt động giáo dục tại địa phương, cũng như việc thực hiện công tác Phổ cập giáo dục tại địa phương. Trong thời gian vừa qua chất lượng giáo dục nhìn chung có biểu hiện giảm sút do nhiều nguyên nhân như: giao chỉ tiêu, chạy theo chỉ tiêu, bệnh thành tích, . Hiện nay ngành Giáo dục đang tích cực triển khai thực hiện nghiêm các cuộc vận động lớn như “Hai không”, cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Do ngành giáo dục phát động, nhằm mục đích để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để đạt được mục tiêu nêu trên, cần áp dụng thực hiện một số giải pháp như sau: - Trước tiên, phải có sự đồng thuận cao và đóng góp tích cực của toàn xã hội để giúp các địa phương xây dựng được môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, chất lượng cao; các bậc cha mẹ học sinh cần phải đặc biệt chú trọng giáo dục con em về thái độ học tập đúng đắn, kỹ năng sống, trung thực trong kiểm tra, thi cử, - Khơi dậy và phát huy tinh thần tự hào, tự trọng, đạo đức nghề nghiệp; không thoả hiệp với các biểu hiện tiêu cực. - Trong công tác lãnh chỉ đạo, các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục cần xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, chống các biểu hiện tiêu cực và bệnh thành tích, chú ý không áp đặt chỉ tiêu một cách máy móc, mang nặng tính hình thức. - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng; tăng cường công tác thanh kiểm tra công tác giáo dục ở các cấp học; hoàn thiện cơ chế quản lý, các chính sách đãi ngộ, khen thưởng, xử phạt theo đúng Nghị định số 138 của Chính phủ. “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 8
 4. Cụ thể là : “Dạy thực chất, học thực chất, thi thực chất, đánh giá đúng thực chất” là nhiệm vụ mà tất cả các cấp quản lý giáo dục, giáo viên cần triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục. Thực hiện tốt chủ đề năm học 2015-2016 theo Nghị quyết số 29-NQ-TW là: “Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục”. Đầu năm ngành giáo dục đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 01/03/2016 thực hiện công tác phối hợp ba môi trường giáo dục năm học 2015-2016, có những biện pháp để khắc phục tình trạng học sinh có học lực yếu kém, bỏ học, phải xây dựng kế hoạch phụ đạo cụ thể cho từng đối tượng học sinh, kịp thời giúp đỡ khi các em gặp khó khăn trong học tập của Hội Khuyến học các cấp, báo cáo nhà trường kết quả chuyển biến của học sinh, lãnh đạo các trường thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu và việc thực hiện quy chế chuyên môn. Hiện nay đối tượng học sinh yếu cơ bản được giải quyết, học sinh bỏ học ở các cấp có chiều hướng giảm. Nhà trường tạo mọi điều kiện tốt nhất như xây dựng hình ảnh ngôi trường thân thiện “Xanh, Sạch, Đẹp”, trường đạt chuẩn quốc gia, với hình ảnh người giáo viên thật sự gần gủi, thân thiện, đáng kính, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo về phẩm chất đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh phân công công đoàn viên, đoàn viên, đội viên bằng những việc làm thiết thực tận tình giúp đỡ cho các em học sinh yếu có thể nắm bắt những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình. Kết hợp cùng với nhà trường tổ chức hội thi “Đổi mới phương pháp” các cấp, đặc biệt khuyến khích giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, được đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả cao. Qua đó chọn cá nhân tiêu biểu tham gia hội thi cấp trên. Thường xuyên đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm xác định đúng thực chất kết quả giáo dục hiện tại. Ở cơ sở có những đổi mới như: Trong các đề kiểm tra, tăng cường hệ thống câu hỏi trắc nghiệm: Trắc nghiệm khách quan, điền khuyết, nối đôi, trả lời ngắn, ; Câu hỏi tự luận. Nhằm phát huy tư duy; khả năng suy luận, phân tích, so sánh, tính toán, của học sinh trước khi đưa ra câu trả lời chính xác, đầy đủ nội dung theo yêu cầu của câu hỏi. Một trong số những yếu tố có tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục là đội ngũ nhà giáo. Đảng và Nhà nước đã có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua các lớp nâng cao “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 9
 5. trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tự học bồi dưỡng thường xuyên qua mạng internet, trường học kết nối, Các cuộc vận động : “3 xây, 3 chống” ; “4 xây, 4 chống” ; “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” ; phong trào thi đua “ Hai tốt” do ngành phát động đã được Chuyên môn, Công đoàn, Chi đoàn và toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên hưởng ứng, duy trì và phát triển nâng dần về chất lượng, đi vào chiều sâu, thể hiện cụ thể qua kết quả thi đua hàng năm. Ngoài ra, về phía nhà trường cần phát huy tốt hơn nữa về công tác chủ nhiệm, phối kết hợp phụ huynh, ban ngành đoàn thể, nhằm hỗ trợ cho cha mẹ học sinh trong các hoạt động giáo dục con em ở xã hội và ở gia đình, cụ thể ở gia đình là: * Gia đình Nếu nói rằng nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong các hoạt động giáo dục thì gia đình là nơi hình thành và bồi dưỡng nhân cách, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Ngoài thời gian học ở trường thì hầu hết quỹ thời gian còn lại trong ngày của học sinh là ở gia đình, do gia đình quản lý. Đa số các bậc cha mẹ học sinh đều có sự quan tâm đến sức khoẻ, việc học tập, rèn luyện, của học sinh nên kết quả học tập và rèn luyện của các em đều có chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, cũng vẫn còn có một số ít bậc cha mẹ học sinh do điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên chỉ tập trung lo cho con cái ăn, cái mặc hoặc chỉ tạo điều kiện cho con đến trường mà ít quan tâm đến việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên, ở nhà làm cho trẻ không có ý thức tự giác, tích cực trong học tập sẽ dẫn đến ham chơi, lười học, học lực sa sút, yếu kém chán học rồi dẫn đến bỏ học. Ngoài ra, cũng có một phần nữa do trình độ học vấn, chưa tìm hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi, đối tượng hoặc nhận thức còn hạn chế nên cha mẹ học sinh chưa có những giải pháp thích hợp để giáo dục con em. Do vậy, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng và cũng rất nặng nề, ngoài việc điều tra nắm bắt các thông tin có liên quan đến học sinh như: họ và tên cha mẹ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, năng lực, sở thích của học sinh, điều kiện sinh sống, mối quan hệ với cộng đồng, để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, giáo viên phải thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh. Ví dụ: Giúp cha mẹ học sinh, học sinh xây dựng thời gian biểu trong ngày, định hướng những công việc cần làm trong ngày, sắp xếp thời gian, công việc khoa học. Sao cho vừa đảm bảo thời gian cho việc học, còn tham gia lao động giúp đỡ gia đình và sinh hoạt vui chơi giải trí; Phối kết hợp cùng gia đình “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 10
 6. trong việc giáo dục văn hoá, đạo đức học sinh, thăm hỏi gia đình học sinh, bàn bạc một số biện pháp, phương pháp giáo dục trong nhà trường, Đặc biệt chú ý đối tượng học sinh có gia cảnh khó khăn, năng lực học tập yếu kém, để kịp thời cùng với GVCN bồi dưỡng, rèn luyện, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp học sinh chán học dẫn đến bỏ học. Qua đó cha mẹ học sinh có thể giám sát và kiểm tra được quá trình tự học của học sinh ở gia đình, có thể giúp đỡ con em khi gặp khó khăn trong học tập, phối kết hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì sỉ số, giúp việc giữ vững và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục. Do vậy, để duy trì và nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục tại địa phương thì chính đội ngũ thầy cô chủ nhiệm đóng vai trò quyết định vấn đề này, và cũng là đầu mối liên hệ với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, các cá nhân, tổ chức, để thực hiện việc xã hội hoá giáo dục. * Xã hội hoá giáo dục Xã hội hoá giáo dục là toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục toàn diện. Xã hội hoá không chỉ về mặt vật chất mà còn cả về mặt tinh thần, thái độ, những việc làm cụ thể, hết sức thiết thực giúp ích cho quá trình phát triển công tác giáo dục nói chung và công tác giáo dục của mỗi địa phương nói riêng. Chủ trương Đảng và nhà nước ta đã xác định: “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”; “Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và là của toàn xã hội”. Xã hội hoá giáo dục là một chủ trương và cũng là nhiệm vụ hết sức cần thiết và đúng đắn nhằm huy động toàn lực, toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, như thế hiệu quả sẽ đạt được như mong muốn. Nếu được toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục qua những mặt yếu kém, hạn chế, tồn tại thì sẽ được cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo. Điển hình như ở các lần Chính phủ phát hành công trái giáo dục kết quả đạt được rất khả quan, cơ sở vật chất trường lớp được xây dựng mới khang trang hơn, tốt đẹp hơn; nhiều đồ dùng dạy học được đầu tư, đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò trong các nhà trường phổ thông. Lãnh đạo địa phương luôn luôn quan tâm, có những định hướng phát triển sự nghiệp giáo dục như: phấn đấu đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia; kiểm định đánh giá ngoài, kịp thời lãnh chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong suốt quá trình tổ chức điều hành; các ban ngành, đoàn thể cần có kế hoạch cụ thể về phối kết hợp với nhà trường trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục gia đình và đặc biệt là công tác vận động, huy động, duy trì sỉ số học sinh, học viên. “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 11
 7. Nhà trường là thành viên của hội đồng Giáo dục, Hội Khuyến học các cấp nên có những tác động tích cực đến các tổ chức này, chăm lo cho các hoạt động giáo dục như: xúc tiến việc đo đạc xác định khuôn viên, tính toán định hướng quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, có sự tính toán quy mô, điều kiện phát triển, có hướng xây dựng các trường theo hướng đạt Chuẩn Quốc gia đúng quy định của ngành. Thường xuyên triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Xã hội học tập, mà cụ thể là gia đình học tập, dòng họ học tập, góp phần nâng cao trình độ dân trí. Bên cạnh đó, Hội cha mẹ học sinh nếu được củng cố hằng năm, có kế hoạch và nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương thì sẽ góp một phần lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trong những lần sinh hoạt Hội, cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên thường xuyên tuyên truyền rộng rãi đến các bậc cha mẹ học sinh nhận biết những Chủ trương, Nghị quyết, kế hoạch, nội dung chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá xếp loại học sinh, các kỳ thi chung, Từ đó các Hội có những hình thức hỗ trợ thiết thực hơn, quý báu cho các hoạt động giáo dục tại địa phương như: Xây dựng cột cờ, khuôn viên, làm sân chơi, lối đi vào trường, hỗ trợ kinh phí dự thi học sinh giỏi các cấp, các phong trào do nhà trường phát động, 4. Kết quả chuyển biến của đối tượng * Tỷ lệ thanh thiếu niên 18-21 tuổi tốt nghiệp THPT ( 2 hệ) và TCCN, TCN hàng năm: Năm học Năm học 18-21 tuổi TNTHPT Ghi chú 2013-2014 2014-2015 Huyện 73.53% 77.02% * Tỷ lệ học sinh bỏ học qua các năm: 2013-2014 2014-2015 Năm học SL % SL % THCS 35/2893 1.17 27/3138 0.86 THPT 59/1398 4.22 50/1289 3.87 “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 12
 8. * Kết quả PCGDTrH qua các năm: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 đều được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn theo đúng lộ trình đề ra. Đến tháng 12/2015 có 07/11 đạt tỷ lệ 63.64%. Năm 2016: có một xã đạt chuẩn ( xã Thạnh Phước hoặc xã Thuỷ Đông). * Ở các lớp phổ cập giáo dục trung học số học viên được công nhận, số được huy động qua các năm là: Năm 2012: 27 Năm 2013: 32 Năm 2014: 49 Năm 2015: 20 Tổng cộng: 128 * Số học viên có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT năm qua là 11. Trên cơ sở các kết quả đạt được cộng với các nội dung, biện pháp, giải pháp trong đề tài; Duy trì tốt kết quả giáo dục và các chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp, thực hiện tốt “ ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” thì kết quả sẽ được duy trì, nâng cao và đạt đúng lộ trình đề ra. Chú ý: Cần thực hiện thêm hợp đồng PCGDTrH cho một số đối tượng bỏ học hằng năm để nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn. * Dự kiến kết quả PCGDTrH các năm 2016, 2017, 2018 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Các chuẩn quy định (%) (%) (%) Tuyển sinh 10, 90.0 92.7 95.0 TTN tốt nghiệp THPT, năm qua 98.0 98.5 99.0 TTN 18-21 tuổi có bằng TNTHPT, 77.5 78.0 78.5 “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 13
 9. III. Kết luận 1. Tóm lược giải pháp Nhằm giữ vững duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn Phổ cập giáo dục T rung học ở địa phương cần đòi hỏi: Cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục. Giáo viên chuyên trách Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ phải là người tham mưu giúp việc một cách tận tuỵ, có tâm huyết với công việc, biết học hỏi, tìm hiểu, rút kinh nghiệm trong công tác để tìm ra những giải pháp thích hợp nhằm hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao. Với các số liệu, đối tượng cụ thể, chính xác phải nhanh chóng cập nhật vào hồ sơ, sổ sách, hệ thống thông tin điện tử, thống kê tổng hợp, tính toán số liệu, xây dựng kế hoạch, vạch ra lộ trình cụ thể theo từng năm và giai đoạn. Trên cơ sở đó làm tốt tham mưu với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, lãnh đạo các trường và UBND xã để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất, kịp thời có những ý kiến đề xuất giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch đặt ra. Để củng cố vững chắc kết quả Phổ cập giáo dục Trung học cần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông. Một trong những giải pháp hiệu quả nhất là sự phối kết hợp tốt “ Ba môi trường giáo dục” một cách đầy đủ, nhịp nhàng trên tinh thần hợp tác, xây dựng, giúp đỡ nhau vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả đào tạo. Trong đó nhiệm vụ của Ngành giáo dục là hết sức quan trọng, Kế tiếp là giáo dục trong gia đình và giáo dục ngoài xã hội góp phần hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục được thuận lợi hơn, đạt hiệu quả cao hơn. Nếu kết quả giáo dục trong nhà trường được duy trì, củng cố và phát triển theo chiều hướng tích cực nhất thì các tiêu chuẩn, tỉ lệ về Phổ cập giáo dục nói chung và Phổ cập giáo dục Trung học nói riêng sẽ được duy trì và phát triển một cách bền vững sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Tóm lại: Sự phối kết hợp “Ba môi trường giáo dục” được thực hiện thành công và duy trì tốt thì hiệu quả của quá trình giáo dục sẽ đạt được và ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ-TW, góp phần rất lớn vào việc thực hiện “ công nghiệp hoá - hiện đại hoá” đất nước vào năm 2020. 2. Phạm vi đối tượng áp dụng Đề tài này có thể áp dụng đối với các xã, thị trấn trên địa bàn, trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường nhằm củng cố, duy trì và nâng cao các tỷ lệ, tiêu chuẩn về Phổ cập giáo dục Trung học một cách bền vững. Tuy nhiên vẫn phải thực hiện thêm các hợp đồng giảng dạy cho một số học viên phổ “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 14
 10. cập giáo dục Trung học, học sinh bỏ học, thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, để củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học ở tại địa phương. Nếu được sự đóng góp nhiệt tình của các cấp lãnh đạo và các anh, chị đồng nghiệp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành thì đề tài này sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, phạm vi áp dụng sẽ rộng rãi hơn. 3. Kiến nghị: Không 4. Danh mục tài liệu tham khảo Luật Giáo dục năm 2005; Tài liệu học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban tư tưởng - văn hoá Trung Ương (biên soạn). Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, HN.2003,2014,2015./. Thạnh Hoá, ngày 15 tháng 4 năm 2016 Người viết Trần Văn Chắc “ Giải pháp nâng cao kết quả đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Trung học” 15