Chuyên đề Dạy học âm nhạc theo hướng hiện đại

pptx 29 trang Giang Anh 20/03/2024 610
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Dạy học âm nhạc theo hướng hiện đại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxchuyen_de_day_hoc_am_nhac_theo_huong_hien_dai.pptx

Nội dung tóm tắt: Chuyên đề Dạy học âm nhạc theo hướng hiện đại

 1. PHềNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN Gề VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC Lấ HOÀN
 2. hầy cụ v ý t ề d qu ự g g n iờ ừ Âm nhạc 5 l m ớ GV thực hiện: p o à 5 / h PHẠM THỊ HẬU 1 C
 3. Lời 1: Nhúm 1: Hãy xua đen tối Nhúm 2: Để bầu màu xanh Nhúm 1: Hãy bay câu trắng Nhúm 2: Cho bầy .trời xanh Cả lớp : Lá lá lá la. Lời 2: Đổi lại: Dóy 2 hỏt cõu 1, dóy 1 hỏt cõu 2
 4. Đoạn a: ( 1hs hát) Hãy xua trời xanh Đoạn b: (Cả lớp hát) La la la la
 5. MẶT TRỜI LấN . Mặt trời vừa lờn chim ca hút khắp nơi. . Cất bước tới trường tiếng hỏt vang yờu đời
 6. Luyện CAO ĐỘ
 7. LUYỆN TIẾT TẤU (đọc theo hỡnh nốt) . X X X X (X) X X X X X (X X) (thể hiện bằng vỗ tay)
 8. Mặt trời lờn . Mặt trời vừa lờn chim ca hút khắp nơi. . Cất bước tới trường tiếng hỏt vang yờu đời
 9. Mặt trời lờn Cõu 1 . Cõu 2 .
 10. Mặt trời lờn Cả bài . Mặt trời vừa lờn chim ca hút khắp nơi. . Cất bước tới trường tiếng hỏt vang yờu đời
 11. ĐỌC NHẠC THEO “Kí HIỆU BÀN TAY” MẶT TRỜI LấN . Mặt trời vừa lờn chim ca hút khắp nơi. . Cất bước tới trường tiếng hỏt vang yờu đời
 12. Gế ĐỆM THEO BỘ Gế CƠ THỂ MẶT TRỜI LấN . Mặt trời vừa lờn chim ca hút khắp nơi. . Cất bước tới trường tiếng hỏt vang yờu đời
 13. Tinh thần đồng đội Thể lệ trũ chơi như sau: + Cỏc đội cựng trả lời 1 cõu hỏi. Cỏc em sẽ chọn đỏp ỏn A- B- C - D. Đội nào trả lời đỳng nhiều hơn thỡ thắng cuộc.
 14. TRề CHƠI Cõu 1: Bài TĐN số 2 “Mặt trời lờn” được viết ở nhịp? A. 2/4 BB. 3/4 C. 3/8 D. 6/8
 15. TRề CHƠI Cõu 2: Trong bài TĐN số 2 “ Mặt trời lờn”, nốt nhạc thấp nhất, nốt nhạc cao nhất lần lượt là: A. Đụ - Mi B. Đụ - Fa CC. Đụ - la D. Rờ - Son
 16. TRề CHƠI Cõu 3: Trong bài TĐN số 2 “ Mặt trời lờn”, cú cỏc loại hỡnh nốt: A.Hỡnh nốt đen, hỡnh nốt múc đơn, hỡnh nốt trắng chấm dụi. B. Hỡnh nốt đen, hỡnh nốt múc kộp, hỡnh nốt trắng chấm dụi. CC. Hỡnh nốt đen, hỡnh nốt trắng, hỡnh nốt trắng chấm dụi. D. Hỡnh nốt đen, đen chấm dụi, nốt trắng
 17. TRề CHƠI Cõu 4: Tớnh chất của nhịp 3/4 là: A. Phỏch đầu nhẹ, phỏch 2 mạnh, phỏch 3 hơn B. Ba phỏch nhẹ như nhau. CC. Phỏch đầu mạnh, phỏch 2 nhẹ, phỏch 3 nhẹ D. Ba phỏch mạnh như nhau
 18. Dặn dũ
 19. 3 4 . Nụ hồng đỏ thắm đang khoe sắc ngỏt hương. . Mỗi lỳc hoa nở thờm sắc hương cho đời.
 20. 3 4 . Cuộc đời đẹp sao khi em cất tiếng ca. . Những lỳc em cười tiếng hỏt thờm yờu đời.