SKKN Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản "Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy"

pdf 50 trang Hoàng Trang 13/05/2023 180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản "Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfskkn_phat_trien_nang_luc_cho_hoc_sinh_bang_cach_to_chuc_mot.pdf

Nội dung tóm tắt: SKKN Phát triển năng lực cho học sinh bằng cách tổ chức một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo qua văn bản "Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy"

 1. 3.5. Kết quả thực nghiệm Bảng đánh giá các năng lực đạt được của học sinh trường THPT Cờ Đỏ Số học sinh đạt được các năng lực (Số HS đạt/Tổng số HS) TT Các năng lực Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 10C6 10C7 10C4 10C5 (42HS) (40HS) (42HS) (40HS) 39/42 38/40 17/42 15/40 1 Năng lực hợp tác (93%) (95%) (40,5%) (37,5%) 32/42 30/40 15/42 14/40 2 Năng lực tự học (76,2%) (75%) (35,7%) (35%) 30/42 29/40 13/42 11/40 3 Năng lực sáng tạo (71,4%) (72,5%) (31%) (27,5%) 33/42 30/40 12/42 10/40 4 Năng lực giải quyết vấn đề (76,2%) (75%) (28,6%) (25%) 33/42 29/40 11/42 8/40 5 Năng lực tự quản lý (78,6%) (72,5%) (26,2%) (20%) Năng lực sử dụng công nghệ 34/42 31/40 13/42 10/40 6 thông tin và truyền thông (81%) (77,5%) (31%) (25%) 37/42 35/40 19/42 18/40 7 Năng lực giao tiếp tiếng Việt (88%) (87,5%) (45%) (45%) 35/42 34/40 18/42 16/40 8 Năng lực cảm thụ thẩm mỹ (83,3%) (85%) (42,9%) (40%) 3.6. Nhận xét kết quả thực nghiệm Với việc tổ chức các HĐTNST trong việc dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” đã đem lại nhiều kết quả khả quan. Qua quá trình thực nghiệm có thể nhận thấy giờ dạy học ở lớp thực nghiệm diễn ra rất sôi nổi, HS tích cực, hăng say và sáng tạo trong suốt tiến trình dạy học văn bản. Giờ dạy học không còn là quá trình truyền thụ kiến thức một chiều của giáo viên mà hầu hết tri thức văn bản đã được HS tự tìm hiểu, lĩnh hội và khám phá qua sự tổ chức các hoạt động học tập của GV. Đặc biệt, qua quá trình thực nghiệm có thể nhận thấy, việc dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị 28
 2. Châu - Trọng Thủy” bằng cách tổ chức các HĐTNST cùng với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực khác đã hình thành và phát triển được nhiều năng lực cho học sinh. Từ bảng thống kê đánh giá kết quả đã cho thấy, ở lớp thực nghiệm sau khi tiến hành dạy học văn bản theo đúng tinh thần của đề tài thì tất cả các tiêu chí đánh giá năng lực của HS đều có tỷ lệ cao, tỷ lệ HS chưa đạt còn rất ít. Ngược lại, ở những lớp đối chứng không tổ chức các HĐTNST mà đề tài đã đưa ra trong quá trình dạy học văn bản thì tỷ lệ học sinh đạt được ở tất cả các tiêu chí về năng lực là còn thấp. Như vậy, từ kết quả thống kê, phân tích và đánh giá đã cho thấy được hiệu quả của việc hình thành và phát triển năng lực cho học sinh bằng phương pháp, cách thức tổ chức các HĐTNST. 29
 3. PHẦN III. KẾT LUẬN 1. Quá trình nghiên cứu Nhằm đáp ứng mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, bản thân đã tìm hiểu, nghiên cứu để tìm ra các phương pháp tối ưu trong quá trình tổ chức dạy học môn Ngữ văn nói chung và các bài đọc - hiểu văn bản văn học nói riêng. Trong quá trình nghiên cứu, bản thân nhận thấy một trong những phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động học tập để phát huy được năng lực của học sinh đó chính là việc tổ chức các HĐTNST. Đối với văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”, khi tiến hành nghiên cứu để vận dụng các HĐTNST trong việc tổ chức dạy học, bản thân đã tìm hiểu những đặc trưng của văn bản, lựa chọn những HĐTNST phù hợp nhất để phát triển được tốt nhất năng lực của học sinh. Trong quá trình thực hiện đề tài, bản thân đã nghiên cứu kĩ các cơ sở lí luận về việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực, về cách thức tổ chức các HĐTNST, để từ đó có những hiểu biết khoa học khi áp dụng các HĐTNST trong dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”. Xuất phát từ thực trạng dạy học theo định hướng phát triển năng lực qua việc tổ chức các HĐTNST trong môn Ngữ văn ở trường THPT Cờ Đỏ nói riêng và các trường THPT trên địa bàn nói chung. Xuất phát từ những hạn chế của những đề tài trước đó đã nghiên cứu để áp dụng các HĐTNST trong dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”, bản thân đã đưa ra được một cách hệ thống các HĐTNST phù hợp để tổ chức dạy học văn bản. Vấn đề mà đề tài nghiên cứu đã được bản thân và các đồng nghiệp trong cũng như ngoài trường áp dụng và nhận thấy hiệu quả thực sự mà đề tài mang lại. 2. Ý nghĩa của đề tài Với việc tổ chức các HĐTNST nhằm hình thành và phát triển năng lực cho HS vào quá trình dạy học văn bản “Truyện An Dương và Mị Châu - Trọng Thủy” trong nhiều năm qua trên địa bàn trường THPT Cờ Đỏ, bản thân tôi nhận thấy hiệu quả mang lại rất cao, kết quả rất tích cực. Từ đó, tôi đã mạnh dạn chia sẻ phương pháp này với các đồng nghiệp trong trường và một số đồng nghiệp đang giảng dạy ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An (Trường THPT 1-5) và một số trường THPT trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (Trường THPT Thái Hòa, trường THPT Tây Hiếu, trường THPT Đông Hiếu). Qua việc áp dụng giáo án và tiến hành tổ chức các HĐTNST, hầu hết các đồng nghiệp trong và ngoài trường đều nhận thấy đây là phương pháp rất phù hợp và mang lại hiệu quả cao trong việc hình thành và phát triển năng lực cho HS. Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình thực tế của mỗi trường để các đồng 30
 4. nghiệp áp dụng giáo án văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” có tổ chức các HĐTNST nhằm hình thành và phát triển năng lực cho HS. Hầu hết các đồng nghiệp trên địa bàn đều khẳng định rằng đây là phương pháp có thể áp dụng một cách rộng rãi, chi phí phù hợp, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Hiệu quả trước nhất ở các lớp được áp dụng giáo án này mang lại theo phản ánh của các đồng nghiệp là học sinh học tập rất sôi nổi, hăng say, chủ động và rất sáng tạo. Dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên các em đã tự giác, tự tin khám phá và tìm hiểu văn bản. Thông qua các hoạt động học tập, HS đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến, đưa ra các cách giải quyết vấn đề dựa trên những cơ sở phù hợp, không còn tình trạng HS ngồi chờ kiến thức của giáo viên đưa ra để tiếp nhận một cách thụ động, máy móc. Để từ đó, những năng lực chung cũng như năng lực đặc thù của môn Ngữ văn đã được hình thành và phát triển một cách rõ ràng cho HS, đáp ứng được những nhu cầu phức hợp mà thực tiễn cuộc sống hiện đại đang đặt ra. Từ kết quả này có thể khẳng định việc hình thành và phát triển những năng lực cần thiết cho HS trong văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” nói riêng và môn Ngữ văn nói chung bằng cách tổ chức các HĐTNST là rất cần thiết và phù hợp. Trong định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực, môn Ngữ văn đóng một vài trò rất quan trọng. Bên cạnh việc đáp ứng những nhu cầu về kiến thức, kĩ năng, tư tưởng thái độ của người học môn Ngữ văn còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách, bồi dưỡng tâm hồn và đặc biệt là hình thành và phát triển năng lực cho học sinh, nhằm đáp ứng những nhu cầu, đòi hỏi và những tình huống phức tạp mà cuộc sống hiện đại đang đặt ra. Để hướng tới và thực hiện được chiến lược đổi mới giáo dục phổ thông theo định hướng nói trên, môn Ngữ văn nói riêng và tất cả các môn học khác nói chung đều phải đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Trong những phương pháp dạy học tích cực mang lại hiệu quả cao mà toàn ngành giáo dục đang tìm hiểu và áp dụng thì việc tổ chức các HĐTNST nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh là phương pháp rất cần thiết, phù hợp với xu thế hiện nay, phù hợp với tính chất môn học và đem lại kết quả cao. Việc dạy học thông qua tổ chức các HĐTNST không chỉ góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy khả năng sáng tạo, niềm đam mê cho học sinh trong các giờ học tập môn Ngữ văn mà còn giúp giáo viên vỡ ra nhiều điều trong quá trình dạy học. Để từ đó, người dạy biết rút kinh nghiệm trong cách vận dụng phương pháp, nâng cao năng lực sư phạm và mở rộng tầm hiểu biết về chuyên môn của bản thân nhằm đáp ứng được những yêu cầu bức thiết của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. 31
 5. 3. Phạm vi ứng dụng của đề tài Đề tài có thể triển khai rộng rãi cho các đối tượng là giáo viên và học sinh lớp 10 khi tổ chức dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”. Có thể vận dụng cho tất cả các trường THPT trong quá trình dạy học môn Ngữ văn khối 10 ở văn bản này, đặc biệt là các trường THPT ở tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, những HĐTNST mà đề tài đã áp dụng cho việc dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” để góp phần phát triển năng lực cho học sinh có thể được áp dụng khi dạy học các văn bản Văn học khác. 4. Hướng phát triển của đề tài Đối với văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”, ngoài những HĐTNST mà đề tài đã áp dụng để phát triển năng lực cho học sinh trong quá trình tổ chức dạy học, GV có thể áp dụng những HĐTNST khác để phát triển toàn diện hơn nữa năng lực của người học. Trên cơ sở những HĐTNST mà đề tài đã đưa ra, GV có thể khai thác sâu hơn, tổ chức ở quy mô lớn hơn, cho nhiều đối tượng HS hơn trong quá trình dạy học nội khóa và ngoại khóa về văn bản. Bản thiết kế hoạt động dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy” có thể có nhiều cách tối ưu hơn nữa để hiện thực hóa các hoạt động của giáo viên, đa dạng hóa các hoạt động của học sinh, nhằm phát triển năng lực cho người học một cách hiệu quả và toàn diện. 5. Đề xuất, kiến nghị 5.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo nên tăng cường tổ chức các buổi tập huấn về kiến thức, cách thức tổ chức và cách áp dụng các HĐTNST trong môn Ngữ văn nói riêng và các môn học khác nói chung cho giáo viên THPT. Để từ đó giáo viên được nâng cao nhận thức cũng như những kĩ năng cần thiết trong việc tổ chức các HĐTNST nhằm hình thành và phát triển năng lực cho học sinh. 5.2. Đối với nhà trường - Nhà trường cần quan tâm và chú trọng hơn nữa đến việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh. Xem dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực là yếu tố cơ bản của việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. - Nhà trường cần kết hợp với gia đình, các cá nhân và các tổ chức xã hội tạo điều kiện cũng như hỗ trợ nguồn kinh phí, trang thiết bị như máy tính, máy chiếu để giáo viên và học sinh có thể tổ chức các HĐTNST trong quá trình dạy học. 32
 6. - Để các HĐTNST được tổ chức một cách đa dạng, phong phú, phổ biến và có hiệu quả hơn nữa rất cần có sự phối hợp giữa các tổ chức như đoàn thanh niên, công đoàn với các tổ nhóm chuyên môn ở trường THPT. 5.3. Đối với giáo viên - Để các HĐTNST được áp dụng tổ chức vào bài học một cách hiệu quả, giúp học sinh hình thành và phát triển được các năng lực giáo viên phải đặc biệt chú ý đến việc lên ý tưởng, lựa chọn hoạt động phù hợp, chuẩn bị kĩ càng, phân công nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn chi tiết cho học sinh trong các hoạt động học sinh trực tiếp trải nghiệm. - Việc tổ chức các HĐTNST cần phải được giáo viên áp dụng rộng rãi, thường xuyên và đa dạng. Đặc biệt cần có sự kết hợp giữa hình thức HĐTNST trong lớp học với các HĐTNST ngoài lớp học như tham quan, dã ngoại. Những hoạt động đó cần được tổ chức với quy mô rộng hơn, HS được tham gia đầy đủ hơn, từ đó việc hình thành và phát triển năng lực sẽ có hiệu quả cao hơn. - Bên cạnh các HĐTNST, giáo viên cần chú ý sử dụng kết hợp với các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực khác để hình thành và phát triển năng lực cho học sinh một cách toàn diện hơn. 33
 7. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách giáo viên Ngữ văn lớp 10 tập 1, Nxb Giáo dục, 2006. 2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn lớp 10, Nxb giáo dục Việt Nam, 2010. 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010. 4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỷ yếu hội thảo “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào điều kiện Việt Nam”, Hà Nội ngày 10 - 12, tháng 12 năm 2012. 5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đề án Đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015. 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu tập huấn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Nxb Giáo dục, 2015. 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu tập huấn kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học, Nxb Giáo dục, 2015. 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2018. 9. Đặng Vũ Hoạt, Hà Nhật Thăng, Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục, 1998. 10. Một số trang web có nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 11. Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển Giáo dục 2011 - 2020 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt ngày 13 tháng 6 năm 2012 (Quyết định số 711/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 34
 8. PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG MÔN NGỮ VĂN Họ và tên giáo viên: Trường: Để giúp cho việc tìm hiểu, nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST) góp phần nâng cao hiệu quả phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn hiện nay, xin quý thầy (cô) cho biết một số thông tin sau (đánh dấu X vào ý kiến đồng ý) 1. Theo thầy (cô), dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh hiện nay là việc làm: a. Rất cần thiết b. Cần thiết c. Không cần thiết 2. Thầy (cô) đã tiếp xúc với cụm từ “HĐTNST” bao giờ chưa? a. Rất lâu rồi b. Chưa bao giờ c. Mới gần đây 3. Theo thầy (cô), cơ hội để phát triển năng lực cho học sinh thông qua tổ chức HĐTNST trong dạy học môn Ngữ văn là: a. Rất nhiều b. Nhiều c. Không có cơ hội 4. Thầy (cô) đã tiến hành dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh thông qua dạy học môn Ngữ văn ở mức độ: a. Rất thường xuyên b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Chưa bao giờ 5. Thầy (cô) đã tiến hành tổ chức các HĐTNST để phát triển năng lực cho học 35
 9. sinh thông qua dạy học môn Ngữ văn ở mức độ: a. Rất thường xuyên b. Thường xuyên c. Thỉnh thoảng d. Chưa bao giờ 6. Những thuận lợi để tổ chức các HĐTNST trong dạy học Ngữ văn góp phần phát triển năng lực cho học sinh hiện nay theo thầy (cô) là: a. Giáo viên có hiểu biết, nhiệt tình, tâm huyết b. Học sinh có cảm hứng, đam mê c. Sự quan tâm, phối hợp giữa nhà trường và các tổ chức xã hội khác d. Tất cả các ý kiến trên 7. Theo thầy (cô) khó khăn thường gặp hiện nay khi tiến hành dạy học phát triển năng lực cho học sinh thông qua tổ chức các HĐTNST trong môn Ngữ văn là: a. Thiếu các hướng dẫn cụ thể b. Thiếu thời gian, Thiếu CSVT, kinh phí và phương tiện dạy học c. Thiếu các địa chỉ để tổ chức tham quan, khảo sát, học tập d. Thiếu sự quan tâm, phối hợp của các lực lượng xã hội khác 8. Để tổ chức có hiệu quả các HĐTNST trong quá trình dạy học, theo quý thầy (cô) chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề: a. Sắp xếp thời gian hợp lý b. Kinh phí tổ chức c. Cơ sở vật chất lớp học d. Sự góp sức của nhà trường và các tổ chức xã hội khác e. Tất cả các vấn đề trên 36
 10. Phụ lục 2: PHIẾU THU THẬP KẾT QUẢ CÁC NĂNG LỰC ĐẠT ĐƯỢC CỦA HỌC SINH Tên bài học: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy Tên học sinh: Lớp: Để thu thập kết quả các năng lực đạt được của học sinh thông qua việc tổ chức các HĐTNST trong dạy học văn bản “Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy”, các em hãy cho biết kết quả sau khi học xong văn bản (đánh dấu X vào ô: Đạt hoặc không đạt) Kết quả TT Các năng lực Yêu cầu cần đạt của các năng lực Không Đạt đạt - Xác định được nhiệm vụ học tập, lên kế hoạch và tự tìm hiểu bài học. Năng lực 1 tự học - Đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập, hình thành được cách học tập riêng của bản thân. - Phát hiện, nêu và phân tích được tình huống - Thu thập và làm rõ các thông tin có Năng lực giải liên quan đến vấn đề, đề xuất và lựa 2 quyết vấn đề chọn được giải pháp giải quyết vấn đề phù hợp. - Thực hiện và suy nghĩ về cách thức tiến hành, điều chỉnh giải pháp. - Tự nhận trách nhiệm và vai trò của mình trong hoạt động chung của nhóm, hoàn thành nhiệm vụ đạt được mục đích chung. Năng lực - Theo dõi tiến độ hoàn thành công 3 hợp tác việc của từng thành viên và cả nhóm để điều hòa hoạt động phối hợp. - Tiếp thu, chia sẻ, hỗ trợ các thành viên khác và tổng kết kết quả đạt được. 37
 11. - Xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới - Xem xét vấn đề dưới nhiều góc nhìn khác nhau, hình thành và kết nối Năng lực các ý tưởng. 4 sáng tạo - Lập luận về quá trình suy nghĩ, nhận ra yếu tố sáng tạo trong những quan điểm trái chiều, áp dụng được điều đã biết trong hoàn cảnh mới và suy nghĩ không theo lối mòn. - Khai thác được các dịch vụ trên Năng lực sử mạng, xác định được thông tin cần dụng công thiết và xây dựng được các tiêu chí 5 nghệ thông tin lựa chọn. và truyền thông - Sử dụng kĩ thuật để lưu trữ, xử lý thông tin hỗ trợ giải quyết vấn đề. - Làm chủ được cảm xúc của bản thân, bước đầu biết độc lập làm việc Năng lực 6 theo thời gian biểu. tự quản lý - Nhận ra và điều chỉnh được một số hạn chế của bản thân. - Xác định được mục đích giao tiếp, có ứng xử phù hợp - Biết sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt ý tưởng của cá nhân, của nhóm một Năng lực giao 7 cách tự tin trong từng bối cảnh và đối tiếp tiếng Việt tượng - Thể hiện được thái độ biểu cảm phù hợp với đối tượng và bối cảnh giao tiếp. - Nhận thức và làm chủ được các cảm xúc của bản thân. - Nhận biết được cảm xúc của người Năng lực cảm 8 khác và những biểu hiện mang tính thụ thẩm mỹ thẩm mỹ. - Làm chủ và liên hệ được những giá trị của con người và cuộc sống. 38
 12. Phụ lục 3: NHỮNG BỨC ẢNH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRÒ CHƠI GHÉP TRANH Tranh 1 (Nguồn Internet) Tranh 2 (Nguồn Internet) 39
 13. Tranh 3 (Nguồn Internet) Tranh 4 (Nguồn Internet) 40
 14. Phụ lục 4: NỘI DUNG TÌNH HUỐNG TRONG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM ĐÓNG VAI Phiên toà giả định xét xử về một nhân vật văn học GV hướng dẫn học sinh mở một phiên tòa giả định để tranh luận và giải quyết vấn đề về nhân vật Mị Châu. GV nêu vấn đề để dẫn vào hoạt động trải nghiệm cho học sinh đóng vai trong phiên tòa giả định. Những học sinh được nhóm giao nhiệm vụ vào vai ra chào cả lớp và bắt đầu hoạt động trải nghiệm. Mở đầu phiên tòa Thẩm phán giới thiệu về Mị Châu và khái quát lại những việc làm, hành động của Mị Châu dẫn đến việc Mị Châu bị Rùa Vàng kết tội và bị vua An Dương Vương chém đầu. Sau đó Thẩm phán tuyên bố lý do của việc mở phiên tòa: Việc làm, hành động và kết cục cuộc đời của Mị Châu để lại nhiều tranh luận, nhiều suy nghĩ trái chiều. Vì vậy chúng ta sẽ làm rõ vấn đề trong phiên tòa này (Phiên tòa xét xử vắng mặt Mị Châu) Thẩm phán mời Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng: Kiểm sát viên là người sẽ kết tội Mị Châu. Bằng những lí lẽ và dẫn chứng Kiểm sát viên đọc bản cáo trạng kết tội Mị Châu. Sau phần luận tội của Kiểm sát viên, Thẩm phán sẽ mời Luật sư bào chữa cho Mị Châu. Bằng những lí lẽ, dẫn chứng, Luật sư sẽ bào chữa cho Mị Châu. Sau khi nghe hai bên trình bày, Thẩm phán sẽ đưa ra kết luận cuối cùng bằng những căn cứ, cơ sở xác đáng: Toàn tuyên án Mị Châu. Học sinh lớp 10C6 trải nghiệm đóng vai tình huống, tiết 5 ngày 18/09/2019) 41
 15. Phụ lục 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH TRỰC TIẾP THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGIỆM (Lớp 10C7 trình bày sản phẩm trò chơi ghép tranh vào tiết 2 ngày 18/09/2019) (Học sinh lớp 10C7 trải nghiệm làm biên tập viên, trình bày nội dung trên phần mềm power point về Lễ hội đền Cổ Loa vào tiết 2 ngày 18/09/2019) 42
 16. (Học sinh lớp 10C6 trải nghiệm làm biên tập viên, trình bày nội dung trên phần mềm power point về kiến trúc đền Cuông vào tiết 4 ngày 18/09/2019) (Lớp 10C6 trải nghiệm làm biên tập viên, thống nhất nội dung và hình thức cho phần trình chiếu trên phần mềm power point) 43
 17. (Lớp 10C7 trải nghiệm làm phóng viên trong hoạt động tham quan tại đền Cuông - Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An) (Học sinh lớp 10C6 vào vai nhân vật An Dương Vương nói lên suy nghĩ của mình và gửi lại bài học cho hậu thế vào tiết 5 ngày 18/09/2019) 44
 18. (Học sinh lớp 10C7 tham quan di tích đền Cuông Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An) (Học sinh lớp 10C6 tham quan di tích đền Cuông - Diễn An - Diễn Châu - Nghệ An) 45