Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tham mưu và định hướng xây dựng thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc

doc 21 trang trangle23 17/08/2023 950
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tham mưu và định hướng xây dựng thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docbao_cao_bien_phap_mot_so_kinh_nghiem_tham_muu_va_dinh_huong.doc

Nội dung tóm tắt: Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tham mưu và định hướng xây dựng thư viện trường học đạt thư viện xuất sắc

 1. II-Giải pháp 1-Tham mưu lập kế hoạch và chỉ đạo thư viện các trường hoạt động. Ngoài việc qui định tổ chức hoạt động của Bộ GD&ĐT và và thang điểm Sở GD&ĐT, nhằm giúp các đơn vị có kế hoạch phù hợp tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu của đơn vị và đảm theo theo qui định. Ngay đầu năm học, căn cứ tình hình hoạt động thư viện của các trường trong năm học trước, bản thân tôi đã tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch hoạt động thư viện-thiết bị trường học đến các trường, trong đó có định hướng một số hoạt động của thư viện và qui định số lượng tối thiểu về tổ chức chuyên đề trong đó có qui định số lần thi kể chuyện theo sách đối với thư viện đạt chuẩn, thư viện tiên tiến và thư viện xuất sắc để từ đó các đơn vị xây dựng kế hoạch phấn đấu cho đơn vị mình. Đồng thời trong kế hoạch có qui định thời gian phải hoàn thành việc bổ sung sách, tổ chức chuyên đề. 2/Nắm vững các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn về công nhận thư viện trường phổ thông. Do có một số cán bộ quản lý, cán bộ thư viện mới, muốn tổ chức hoạt động đúng qui định đòi hỏi phải nắm vững các văn bản qui định về tổ chức hoạt động thư viện như: Quyết định 61/QĐ-BGDĐT, Quyết định số: 01/2003/QĐ- BGDĐT của BGD&ĐT ban hành ngày 02/01/2003 và QĐ số 01/ 2004/ QĐ- BGD&ĐT ngày 29-1-2004 về sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2003/ QĐ- BGD&ĐT. Trong đó cần nắm vững Quyết định số: 647/QĐ-SGDĐT ngày /1/2005 của Sở Giao dục và Đào tạo, về việc ban hành Thang điểm thư viện Gồm có 5 tiêu chuẩn: + Tiêu chuẩn thứ nhất về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh, băng đĩa sách giáo khoa Có sách giáo khoa hiện hành, sách tham khảo, sách nghiệp vụ dùng cho giáo viên, ngoài ra còn có thêm sách giáo dục đạo đức và pháp luật 8
 2. + Tiêu chuẩn thứ hai về cơ sở vật chất: Phòng đọc đúng tiêu chuẩn của Quyết định 01/QĐ-BGDĐT, đảm bảo thoáng mát và đủ ánh sáng có tủ, kệ, giá chuyên dùng trong thư viện để đựng sách báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa. Có đầy đủ tiện nghi, ánh sáng cho phòng đọc và cán bộ thư viện làm việc. Có tủ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc. Có máy vi tính được nối mạng để thuận tiện cho việc khai thác các dữ liệu. Có bảng hướng dẫn tra cứu mục lục, có nội qui phòng đọc, phòng mượn, biểu đồ theo dõi sự phát triển của kho sách + Tiêu chuẩn thứ ba về nghiệp vụ: Tất cả các tài liệu, ấn phẩm trong thư viện phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện. + Tiêu chuẩn thứ tư về tổ chức hoạt động: Thành lập mạng lưới thư viện có phân chia tổ nghiệp vụ, tổ tuyên truyền và phân công cụ thể từng thành viên. Bên cạnh đó nhà trường đầu tư kinh phí để thư viện bổ sung cơ sở vật chất và tài liệu cho thư viện hoạt động phù hợp với nội dung giáo dục toàn diện, với công việc của giáo viên, với tâm lý học sinh, tổ chức tốt ngoại khóa, tuyên truyền giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới Các đơn vị đều có tổ chức việc biên sọan thư mục để thuận tiện rong việc tra cứu sách của bạn đọc khi đến thư viện tìm sách. + Tiêu chuẩn thứ năm về quản lý thư viện: Tất cả các tài liệu có trong thư viện phải được bảo quản tốt, đóng bọc và tu sửa thường xuyên liên tục để đảm bảo mỹ quan và thuận tiện cho việc sử dụng lâu dài. Có đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách đúng nghiệp vụ thư viện Từ những tiêu chuẩn qui định nêu trên, muốn thư viện đạt hiệu quả trước hết phải tổ chức tốt kho sách, nâng cấp trang thiết bị như bàn ghế, tủ, kệ, vốn tài liệu các loại phải phong phú, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, được phân chia theo từng khu vực, kệ riêng biệt (Sách giáo khoa- Sách tham khảo- Sách giáo viên- 9
 3. Sách thiếu nhi- Sách giáo dục đạo đức và sách pháp luật . . . .), huy động các nguồn kinh phí để bổ sung sách (từ ngân sách, xã hội hóa, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ). Với định hướng họat động của Phòng Giáo dục và Đào tạo và nổ lực của các trường các loại báo tạp chí được bổ sung thường xuyên và những loại báo, tạp chí phù hợp với nội dung của cấp học đồng thời các trường đều nhập dữ liệu và quản lý sách trên phần mềm thư viện, thực hiện tốt việc biên sọan thư mục đã giúp cho cán bộ thư viện, giáo viên và học sinh tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng. Từ những nhận thức nêu trên, trong những năm học qua ngay đầu năm học tôi đã tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch năm học có qui định các đơn vị phải tổ chức chuyên đề , sắp xếp các khu vực riêng biệt và trang trí thư viện đảm bảo vẽ mỹ quan nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện. 3/Lập kế hoạch hoạt động của thư viện trong năm học: Trong công việc gì đều hướng đến một mục đích cụ thể vì đó là kim chỉ nam để hoạt động và trong quá trình hoạt động phải làm việc một cách khoa học và theo một kế hoạch. Trong công tác hoạt động thư viện trường học cũng vậy muốn xây dựng thư viện đạt chuẩn, tiên tiến và tiên tiến xuất sắc thì ngay từ đầu mỗi năm học cũng phải xây dựng cho mình một kế hoạch cụ thể để hoạt động có hiệu quả. Do đó trong quá trình công tác bản thân đã định hướng cho các thư viện trường học những nội dung để xây dựng kế hoạch thư viện đạt chuẩn, tiến tiến và tiên tiến xuất sắc theo qui định trong đó đặc biệt quan tâm đến thư viện xuất sắc như sau : -Xây dựng cơ sở vật chất: bàn ghế đọc, máy tính nối mạng, trang trí thư viện sắp xếp thư viện khoa học, thẩm mỹ để thu hút bạn đọc đến đọc sách. -Ngay đầu mỗi năm học cán bộ thư viện phải rà soát các loại sách trong kho và so sánh đối chiếu các tiêu chuẩn qui định về sách, báo đồng thời phối 10
 4. hợp tổ mạng lưới và chuyên môn nhà trường để lên kế hoạch bổ sung phục vụ cho dạy và học nhất là các sách tham khảo. -Lập kế hoạch đưa sách về các điểm theo tình hình thực tế của trường sao cho phù hợp nhưng phải đảm bảo được tỉ lệ giáo viên và học sinh đọc sách, đồng thời tham mưu Hiệu trưởng để phối hợp các đoàn thể lên kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong năm, giới thiệu sách hàng tuần theo chủ đề, chuyên đề của nhà trường để từ đó giáo viên và học sinh biết để đến thư viện mượn sách và đọc. Trong việc lập kế hoạch phải có thời gian, hình thức và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong đơn vị cũng như của trường làm việc gì? Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ những gì để đảm bảo cuối năm đạt được kế hoạch. Xây dựng kế hoạch là công việc rất quan trọng trong quá trình hoạt động sau này của thư viện . Sau khi định hướng các thư viện xây dựng kế hoạch năm của đơn vị, bản thân tôi còn định hướng một số nội dung để thư viện hoạt động. 4/Không ngừng hoàn thiện và bổ sung cơ sở vật chất trong đó có một việc là bổ sung sách báo kịp thời. Công tác bổ sung sách báo phải thường xuyên liên tục vào đầu năm học, cuối học kỳ, đầu học kỳ hai. Nhưng muốn bổ sung sách phục vụ tốt việc dạy và học của nhà trường cán bộ thư viện phải có kế hoạch và biện pháp thăm dò nguyện vọng của giáo viên bằng cách theo đề xuất của tổ khối trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh đăng ký vào phiếu yêu cầu của mình cần mua những loại sách gì, tên sách và tên tác giả cụ thể. Dựa vào phiếu yêu cầu của bạn đọc, nhờ giáo viên chủ nhiệm điều tra giúp về yêu cầu đọc của học sinh, từ cơ sở đó mà tham mưu Hiệu trưởng bổ sung sách báo cho phù hợp với cấp học, chương trình soạn giảng của thầy, trình độ học tập của trò trong năm học. Ưu tiên bổ sung sách tham khảo phục vụ dạy và học trong đó đặc biệt bổ sung các loại sách 11
 5. tham khảo theo qui định của Bộ GD&ĐT, về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sách biển đảo. Đặc biệt là những em học sinh giỏi, cán bộ thư viện phải chủ động gặp gỡ trao đổi với giáo viên bồi dưỡng, trực tiếp giảng dạy, gặp các em để biết được các thầy cô và các em cần mua những loại sách gì cần thiết và phù hợp với lứa tuổi, trình độ chuyên môn. Mặt khác tôi còn thường xuyên liên hệ, dựa vào các danh mục hướng dẫn đặt mua sách mới của Bộ GD&ĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo để chọn mua theo yêu cầu của giáo viên và học sinh để giúp các đơn vị cập nhật được những tài liệu mới nhất vào thư viện. 5/Phối hợp của các đoàn thể, vận động các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng làm công tác thư viện. - Đó là sự kết hợp của các tổ chức trong và ngoài nhà trường. Ban giám hiệu, các đoàn thể coi công tác thư viện là một công tác quan trọng vì nó góp phần không nhỏ vào giáo dục toàn diện cho học sinh. Chi bộ Đảng giám sát chỉ đạo công tác thư viện trường học cho phù hợp với nội dung, nhiệm vụ năm học. Đoàn thanh niên, ban phụ trách đội luôn giúp đỡ, tạo điều kiện cho thư viện phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và nhiều hình thức phục vụ bạn đọc hấp dẫn. Nhắc nhở, đôn đốc các em thực hiện tốt lịch mượn trả sách, công tác tuyên truyền giới thiệu sách cũng như các chuyên đề mà thư viện đã làm. Phân công, chuẩn bị về con người, góp ý xây dựng chuyên đề, buổi tuyên truyền giới thiệu sách. Phát động cuộc vận động quyên góp sách trong toàn trường, . . . đạt được kết quả. 6/ Mở rộng các thành viên trong tổ thư viện. - Sử dụng tốt mạng lưới tổ thư viện trường học. Ngay từ đầu năm học mạng lưới thư viện trường học được thành lập do Hiệu trưởng làm tổ trưởng, thành viên mạng lưới gồm đại diện các đoàn thể, các tổ khối trưởng và đại diện học sinh. Nhiệm vụ tổ mạng lưới là tuyên truyền vận động giáo viên và học 12
 6. sinh đọc sách đồng thời hỗ trợ cán bộ thư viện trong việc bổ sung sách phù hợp đáp ứng nhu cầu dạy và học. Nhiệm vụ tổ mạng lưới thư viện hỗ trợ trong việc tổ chức các chuyên đề, tổ chức cuộc thi với các hình thức đa dạng phong phú như thi kể chuyện theo sách, đố vui đọc sách, theo chủ đề . . . . Ngoài việc hỗ trợ tổ chức chuyên đề, tổ thư viện còn tuyên truyền sách một cách thật tích cực. Thành viên tổ thư viện đọc trước những cuốn sách mới, sau đó tuyên truyền cho các bạn đọc khác. Hàng tuần học sinh các lớp trong tổ thư viện lên mượn sách mang về tận lớp cho các bạn đọc. Làm như vậy lượng sách được luân chuyển nhiều hơn, số bạn đọc được nhân lên rất đông. Hơn nữa tổ công tác thư viện còn là nơi tư vấn tin cậy cho bạn đọc mỗi khi mượn đọc sách, cho cán bộ thư viện mỗi khi bổ sung sách mới. Các giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ đạo lớp về các mặt phân phối, thu hồi, bảo quản và sử dụng sách . Các tổ trưởng (khối trưởng) chuyên môn chỉ đạo tổ tham gia công tác thư viện, có kế hoạch về sách, giới thiệu sách, tổ chức sưu tầm các bài báo. Xây dựng kho tư liệu, hướng dẫn học sinh đọc sách. Ngoài ra các thành viên trong tổ mạng lưới thư viện phát hiện, sưu tầm những sách, báo, tư liệu mới. Tổ chức giới thiệu, hướng dẫn phục vụ các nhu cầu dạy học theo mục tiêu đào tạo, nâng cao dân trí theo kế hoạch của tổ. Hiệu trưởng có trách nhiệm phối hợp với đoàn thanh niên, công đoàn cơ sở, hội cha mẹ học sinh của nhà trường và các tổ chức, đoàn thể địa phương, để tham gia việc xây dựng vững mạnh thư viện trường học của mình. Muốn tổ mạng lưới đạt được nhiệm vụ nêu trên, Hiệu trưởng nhà trường ngay đầu năm học phải phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên trong mạng lưới để thực hiện đạt kết quả góp phần xây dựng thư viện hoạt động đạt hiệu quả. 7-Một số kinh nghiệm trong định hướng hình thức, nội dung hoạt động của thư viện. 13
 7. Tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu sách Muốn giới thiệu sách đạt hiệu quả, trước tiên người làm công tác thư viện phải xác định được chủ đề của tháng, chuyên đề của hoạt động chuyên môn trong tháng từ đó lập kế hoạch và chọn sách giới thiệu phù hợp. Cách làm một bài giới thiệu sách theo chủ đề như sau: + Phải xác định được đề tài mà mình giới thiệu . + Tìm sách cho phù hợp với nội dung chủ đề giới thiệu, đảm bảo về chính trị, tính thời sự nóng hổi, có tính giáo dục cao và có giá trị về nghệ thuật sâu sắc. + Nêu vị trí, tầm quan trọng của vấn đề chính được trình bày trong tác phẩm. Nêu một số thông tin đặc điểm hình thức của sách: Gồm có lời nói đầu, tóm tắt giới thiệu về tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, khổ sách, giá tiền. Quyển sách gồm có bao nhiêu chương, phần, tập . . Phân tích từng chương phần đó, nêu bật cho độc giả hiểu rõ nội dung của tác phẩm. Từ đó sẽ gây cho họ sự tò mò, lòng say mê hứng thú, kích thích cho bạn đọc muốn tìm đọc ngay cuốn sách. + Giới thiệu, phân tích nội dung và nghệ thuật cuốn sách: Đây là phần chính của tác phẩm. +Phần kết của tác phẩm: Nêu bật được giá trị nghệ thuật, tính giáo dục. Hướng dẫn độc giả có thể tìm đọc sách ở đâu, thời gian nào. + Kết quả: Sau lần giới thiệu, cuốn sách sẽ có rất nhiều bạn đọc đến tìm và mượn đọc, thậm chí ngay sau buổi giới thiệu, sẽ có nhiều bạn đọc tìm mượn ngay. Số lượt người mượn đọc lần sau tăng dần lên so với lần trước đó. Công tác tuyên truyền giới thiệu sách phải phong phú, đa dạng bằng nhiều hình thức. Tuyên tuyền giới thiệu bằng miệng ở trong các buổi chào cờ đầu tuần, trong sinh hoạt tập thể, các cuộc họp của tổ chuyên môn, sinh hoạt chuyên 14
 8. đề, trong các cuộc họp hội đồng nhà trường, đọc trên loa phát thanh trong chương trình phát thanh măng non, trong những cuộc họp phụ huynh học sinh. -Tổ chức đọc sách: Do đặc điểm các trường trên địa bàn huyện đa số là nhiều điểm trường nên việc đến thư viện đọc sách rất khó, do đó trong việc tổ chức đọc sách trường phải thành lập mỗi điểm một túi sách để thường xuyên đưa sách về điểm cho giáo viên và học sinh mượn, trả sách cho thư viện đồng thời theo dõi việc đọc sách của giáo viên và học sinh của điểm trường. Việc đưa sách về điểm đa số các trường có thực hiện, nhưng không đảm bảo được số lượt mượn hoặc ở điểm phải thường xuyên đến thư viện để mượn và trả sách hàng tuần vì các trường cho mượn thường là cụ thể lớp nào bao nhiêu quyển thì đến hết một hoặc hai tuần phải trả. Từ tình hình trên nhằm giảm việc đi lại của giáo viên các điểm nhưng đảm bảo được số lượt người đọc, tôi đã hướng dẫn cán bộ thư viện các trường thực hiện như sau: Những trường địa bàn rộng có thể đưa sách về điểm mỗi tháng một lần, mỗi lần bình quân khoảng hai mươi quyển cho một lớp, giáo viên chủ nhiệm từng lớp có nhiệm vụ hướng dẫn và cho mượn xoay vòng trong lớp, sau mỗi tuần các lớp trả sách lại cho giáo viên phụ trách túi sách và đồng thời mượn lại số sách khác để về phát cho lớp, nhờ tăng cường số vòng quay sách trong điểm trường, từ đó hạn chế được việc đi lại của giáo viên các điểm về thư viện mà vẫn đảm bảo số lượt người đọc sách. Để thư viện các trường phục vụ đáp ứng nhu cầu đọc sách cho học sinh nhất là giờ ra chơi, các trường sân có bóng mát thì nên tổ chức thư viện xanh để phục vụ học sinh đọc sách trong giờ ra chơi, bằng cách làm những túi chứa khoảng 5-10 quyển sách đến giờ ra chơi treo vào các tán cây, kệ ở sân trường để học sinh đến đọc. 15
 9. Trong quá trình hoạt động của thư viện ngoài việc đưa sách về các điểm, thư viện xanh, muốn bạn đọc đến thư viện đọc sách thường xuyên và nhiều đòi hỏi người cán bộ thư viện phải biết cách tuyên truyền sách. Tổ chức các chuyên đề: Muốn đảm bảo chất lượng đọc sách của giáo viên và học sinh, đồng thời nhằm thúc đẩy phong trào đọc sách, thư viện cần kết hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề cho giáo viên và học sinh. Qua đó xây dựng được phong trào đọc sách mạnh trong giáo viên và học sinh. Ví dụ: tổ chức chuyên đề thi kể chuyện theo sách, thi kiến thức bằng hình thức đố em, tìm hiểu về Bác Hồ, ngày quốc tế phụ nữ . . Xây dựng kinh phí và bổ sung sách: Ngoài việc trích kinh phí từ ngân sách để bổ sung sách và báo, tạp chí hàng năm. Trường cần phải lập kế hoạch vận động kinh phí để bổ sung nguồn sách mới phục vụ nhu cầu có hiệu quả hơn. (trong đó có tiền, sách cũ giáo viên và học sinh tặng). Trường phải lập kế hoạch bổ sung sách trong năm là bao nhiêu bản, tên sách và ước kinh phí bao nhiêu để vận động các nguồn trong và ngoài nhà trường nhằm đạt kế hoạch đề ra. III-Kết quả: Trong những năm qua, phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đơn vị tham quan học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức hoạt động, sử dụng phần mềm quản lý thư viện và ngay đầu năm học ngành đã ban hành kế hoạch kịp thời đồng thời yêu cầu các đơn vị đăng ký danh hiệu thư viện. Từ đó trong năm học 2015-2016 các đơn vị đã bổ sung cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động, bổ sung tài liệu, máy tính nối mạng Internet . . . , đáp ứng nhu cầu và đảm bảo qui định theo hướng xây dựng thư viện đạt xuất sắc và đã đạt kết quả cụ thể như sau: 16
 10. 1-Tổ chức chuyên đề: đã tổ chức được 105 chuyên đề / 30 thư viện, trong đó thi kể chuyện theo sách là 57 lượt. 2-Bổ sung sách trong năm học là: Năm học 2015-2016 bổ sung sách là 14.247 bản, thành tiền là: 208.550.000 đồng trong đó nguồn xã hội hóa là: 89.194.000 đồng . 3-Kết quả xếp loại thư viện cuối năm: Năm học 2013-2014: có 30/30 đơn vị đạt chuẩn tỉ lệ 100 % +trong đó: đạt thư viện xuất sắc: 08 đạt thư viện tiên tiến: 17 đạt thư viện tiêu chuẩn: 05 Năm học 2014-2015: có 30/30 đơn vị đạt chuẩn tỉ lệ 100 % +trong đó: đạt thư viện xuất sắc: 09 đạt thư viện tiên tiến: 19 đạt thư viện tiêu chuẩn: 02 Năm học 2015-2016: có 30/30 đơn vị đạt chuẩn tỉ lệ 100 % +trong đó: đạt thư viện xuất sắc: 13 đạt thư viện tiên tiến: 16 đạt thư viện tiêu chuẩn: 01 17
 11. PHẦN KẾT LUẬN Nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường đòi hỏi phải xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ, trong đó thư viện là phòng chức năng không thể thiếu được. Vì qua hoạt động thư viện sẽ giúp giáo viên và học sinh đến thư viện đọc sách tìm ra những cái mới, cái hay để làm kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình dạy-học. Để các đơn vị có định hướng xây dựng thư viện và tổ chức hoạt động đạt hiệu quả người làm công tác của ngành phải tham mưu lãnh đạo kịp thời để ban hành kế hoạch hoạt động năm học trong đó phải có một số định hướng để các trường xây dựng và hoạt động. Bên cạnh đó đòi hỏi hiệu trưởng và cán bộ làm công tác thư viện của trường phải nắm vững từng tiêu chuẩn qui định từ đó rà soát, đối chiếu với thư viện mình để lập kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất cần thiết phục vụ hoạt động đạt theo qui định. Ngoài việc bổ sung cơ sở vật chất (bàn đọc, sách, báo . . .) đòi hỏi thư viện phải tổ chức hoạt động mang tính hiệu quả và thiết thực phục vụ dạy và học từ đó mới thu hút được bạn đọc: như đưa sách về điểm, giới thiệu sách phù hợp theo chủ đề tháng, chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường. Trong quá trình hoạt động đòi hỏi người quản lý thư viện phải biết tìm tòi và có những hình thức tổ chức đọc sách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường để tạo điều kiện giúp giáo viên và học sinh thông qua đọc sách tìm tòi kiến thức mới. Muốn thu hút được giáo viên và học sinh thường xuyên đến thư viện đọc sách đòi hỏi cán bộ thư viện phải có nhiều cách tuyên truyền sách và tận dụng tối đa mạng lưới để tuyên truyền đến tận giáo viên và học sinh. Có như vậy giáo viên và học sinh biết được nội dung các quyển sách có trong thư viện từ đó sẽ tìm đến thư viện đọc sách. Ngoài việc tuyên truyền sách bằng hình thức trực quan, miệng, phát thanh măng non giáo viên cần quan tâm đến việc tuyên 18
 12. truyền sách qua các sổ thư mục. Do vậy cán bộ thư viện phải thường xuyên bổ sung nội dung vào các thư mục một cách phù hợp và kịp thời. Để đảm bảo việc đọc sách của giáo viên và học sinh có chất lượng, trong quá trình hoạt động của thư viện cần phối hợp với các đoàn thể để sau mỗi chuyên đề đều có tổ chức thi: đố em, kể chuyện theo sách, chuyên đề an toàn giao thông, . . Ngoài việc tổ chức hoạt động của cán bộ thư viện nhằm đạt các tiêu chuẩn qui định còn vấn đề không thể thiếu được đó là việc quan tâm của người Hiệu trưởng nhà trường để bổ sung cơ sở vật chất cho thư viện ngày một hoàn thiện theo tiêu chuẩn qui định, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 19
 13. TÀI LIỆU THAM KHẢO ___ 1-Quyết định số 01/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT 2-Quyết định số 647/QĐ-SGD&ĐT của Sở GD&ĐT Long An 3-Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thư viện (03 quyển). 4-Các sách thư viện và nhà trường từ năm 2010 đến 2014. 5-Báo cáo hoạt động thư viện của phòng GD Tân Thạnh năm học 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 20
 14. MỤC LỤC Phần mở đầu trang 2-3 Phần nội dung trang 4-15 I-Thực trạng trang 4-6 II-Giải pháp 1-Tham mưu lập kế hoạch và chỉ đạo thư viện hoạt động trang 6 2-Nắm vững văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các tiêu chuẩn về công nhận thư viện trường phổ thông trang 6-8 3-Lập kế hoạch hoạt động thư viện trang 8-9 4-Hoàn thiện và bổ sung cơ sở vật chất. trang 9-10 5-Phối hợp các đoàn thể trang 10 6-Mở rộng các thành viên mạng lưới thư viện trang 10-11 7-Một số định hướng, hình thức và nội dung hoạt động trang 11-14 III-Kết quả trang 15 Phần kết luận trang 16-17 Tài liệu tham khảo trang 18 Mục lục trang 19 21