Chuyên đề Giáo dục đạo đức học sinh thông qua các sự kiện và thay đổi ngữ liệu SGK trong dạy học môn khoa học

docx 6 trang Giang Anh 20/03/2024 740
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề Giáo dục đạo đức học sinh thông qua các sự kiện và thay đổi ngữ liệu SGK trong dạy học môn khoa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxchuyen_de_giao_duc_dao_duc_hoc_sinh_thong_qua_cac_su_kien_va.docx

Nội dung tóm tắt: Chuyên đề Giáo dục đạo đức học sinh thông qua các sự kiện và thay đổi ngữ liệu SGK trong dạy học môn khoa học

  1. CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH THÔNG QUA CÁC SỰ KIỆN VÀ THAY ĐỔI NGỮ LIỆU SGK TRONG DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC Hình thức: Tham luận kết hợp tiết dạy Môn: Khoa học 4 Tên bài dạy: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa. Báo cáo viên (GV lên tiết): Nguyễn Hoàng Anh Thư Thông qua việc tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng đọc cá nhân Một số hình ảnh hoạt động: của học sinh qua môn Khoa học. Đồng thời rèn cho học sinh mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp cũng như trong học tập để nâng cao chất lượng dạy và học môn Khoa học ngày càng tốt hơn. Trong sự đổi mới này không phải chúng ta loại bỏ phương pháp truyền thống mà cần tìm ra những yếu tố tích cực, sáng tạo trong từng phương pháp để thừa kế và phát triển nhưng phương pháp đó cần sử dụng sáng tạo các phương pháp dạy học phù hợp, thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại, giảng giải, trong dạy học khoa học việc tăng cường sử dung phương pháp nghiên cứu kết hợp với thi nghiệm khoa học và hình ảnh trực quan cũng là phương hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học.
  2. Đổi mới phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp học, bậc học, kết hợp tốt học với hành học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm và nghiên cứu khoa học, gắn nhà trường và xã hội, áp dụng phương pháp GD hiện đại để bồi dưỡng cho HS năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, do đó đặt ra nhiệm vụ cho ngành giáo dục phải đổi mới phương pháp dạy học để đào tạo con người có đủ khả năng sống và làm việc theo yêu cầu của cuộc Cách mạng lớn thời đại. Cách mạng truyền thông, công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ. Một trong những sự đổi mới giáo dục là đổi mới phương pháp dạy học theo hướng. hoạt động hóa người học, trong việc tổ chức quá trình lĩnh hội tri thức thì lấy HS làm trung tâm, theo hướng này GV đóng vai trò tổ chức và điều khiển HS chiếm lĩnh tri thức , tự lực hoạt động tìm tòi để dành kiến thức mới .