Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở

doc 22 trang Giang Anh 21/03/2024 620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_nham_nang_cao_hieu_qu.doc

Nội dung tóm tắt: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở

 1. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định ban nghành đoàn thể, xã hội hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho CB,GV, NV để anh, chị em an tâm công tác, đã vận động công đoàn viên tại cơ sở và hỗ trợ 01 trường hợp giáo viên khó khăn với số tiền 5.000.000 đồng. Phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” đã động viên được hầu hết nữ cán bộ giáo viên tham gia và không ngừng đổi mới nâng cao về chất lượng hoạt động nhằm thực hiện tốt việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa. Mỗi năm, công đoàn nhà trường đều khen thưởng những cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần, hoạt động công đoàn luôn chú ý đến công tác chăm lo đến chế độ chính sách nữ, lao động nữ, cải thiện đời sống vật chất tạo điều kiện để chị em được học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Quán triệt sâu sắc chức năng tham gia quản lý và vai trò vận động, giám sát, công đoàn đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến công đoàn viên. Đã phối hợp và tham mưu với chính quyền thực hiện nghiêm các chế độ chính sách và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Thực hiện chức năng công đoàn là người đaị diện bảo vệ quyền lợi chính đáng , hợp pháp cho người lao động, hầu hết các cuộc họp giải quyết vấn đề liên quan đến CB, GV, NV đều có công đoàn tham gia phối hợp cùng chính quyền giải quyết kịp thời. Tổ chức các tổ công đoàn tham gia sân chơi tập thể của trường nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 20/10, 20/11 với hình thức tuyên truyền, họp mặt, thi quay số bóc thăm câu hỏi trả lời, Công đoàn luôn tích cực tham gia các hội thi cấp trên tổ chức như: Công đoàn đón tết, tham gia hội thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm hình thành và phát triển Đảng Công Sản Việt Nam”, cuối năm học có tổ chức tham quan học tập trong hè nhằm giúp Công đoàn viên tạo sự gần gũi chia sẻ tăng thêm sự đoàn kết và gắn bó với tập thể, yêu mến trường nhiều hơn. Page 9
 2. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định Tổ chức các hoạt động tương thân, tương ái trong nhà trường như: Thăm viếng tứ thân Phụ mẫu bệnh, tang chế. Hỗ trợ giáo viên gặp khó khăn, có phản ánh kịp thời về trên hỗ trợ, vận động tham gia quỹ tương trợ do công đoàn ngành phát động. 2.5.4. Công tác tuyên truyền Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra công đoàn. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết hội nghi cán bộ công chức, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phân công BCH giám sát chế độ lương, phụ cấp, kê qui mô thêm giờ cho các GV có kiêm nhiệm chính xác. Xét nâng lương trước hạn kịp thời. Tham gia BHXH, BH y tế đầy đủ, đề xuất chế độ chính sách cho CB, GV, NV tham gia học trên chuẩn đạt 100% . Động viên công đoàn viên tham gia công tác xã hội như hiến máu nhân đạo: 10 suất/ 1năm, trong năm học qua công đoàn có hỗ trợ tinh thần và vật chất cho 10 CĐV hiến máu với số tiền là 2.600 000đ. Trong công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghiệp vụ của cán bộ đoàn viên công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn luôn phối hợp với chuyên môn quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Chỉ thị 32 của Chính phủ về chống bệnh thành tích trong giáo dục và nhiều văn bản chỉ đạo khác của ngành và công đoàn cấp trên. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không và chống bệnh thành tích trong giáo dục” được tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên trong nhà trường. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn ký cam kết thực hiện “Hai không” ngay từ đầu năm học. Tổ chức các hội thi, giao lưu văn nghệ, TDTT nhằm chào mừng các ngày kỷ Page 10
 3. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định niệm, ngày lễ như: Thi nấu ăn nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên và người lao động, nhằm tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo. Với tinh thần “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên như thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ Thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, giáo viên nhà trường. Phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ, chính sách cho cán bộ giáo viên. Làm tốt công tác tuyên truyền trong công đoàn viên trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh để chung tay cùng toàn xã hội ứng phó với bệnh viêm hô hấp cấp do virut Corona gây ra. 2.5.5.Tổ chức tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động Phối hợp BCH CĐ cùng chính quyền xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc và Chủ tịch công đoàn là Phó Ban công tác thi đua của đơn vị. Hàng năm trước khi đưa ra kế hoạch thi đua và ký kết giao ước thi đua được lấy ý kiến công đoàn viên và tổ chuyên môn, sau đó tổ chức Hội nghị trù bị đưa đến thống nhất trong Hội nghị cán bộ công chức, có thay đổi, góp ý cho hoàn thiện và phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học. Nghị quyết Hội nghị sẽ được quán triệt và thực hiện tốt dưới sự giám sát của các bộ phận. Công đoàn sẽ thực hiện chức năng đôn đốc nhắc nhở từng thành viên của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo bảng đăng ký thi đua của mỗi cá nhân. Hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung được 100% CB,GV,NV đăng ký tham gia, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xãy ra trường hợp tiêu cực nào, không có khiếu nại, khiếu tố vượt cấp. Page 11
 4. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định Các cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” và “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”: Kết quả 100% CB,GV, NV thực hiện tốt. Có 02 CB,GV được nhận giấy khen của Đảng Ủy. 2.5.6. Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và chính quyền trong đơn vị. Đầu năm Ban chấp hành xây dựng chương trình công tác trọng tâm trong năm học và từng học kỳ thông qua chi bộ xét duyệt, góp ý để lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Tham mưu với chi ủy và chính quyền xây dựng “Quy chế dân chủ”, phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và vận động CB,GV, NV tham gia học tập. Thông qua các phong trào và các hoạt động do Công đoàn tổ chức, phát động đã theo dõi, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng, kết nạp theo qui định của điều lệ Đảng, góp phần trong công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu, xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị vững mạnh. Cử ủy viên Ban chấp hành là đảng viên nằm trong các tổ công đoàn có nhiệm vụ phát hiện và giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Trong việc tổ chức các phong trào vui chơi, sinh hoạt tại trường vào các ngày lễ 20/10, 20/11, 08/03 tổ chức tham quan du lịch cuối năm Ban chấp hàng đều họp bàn lên kế hoạch liên tịch với Ban giám hiệu sau đó thông qua Chi bộ để được sự góp ý, đồng ý mới tiến hành thực hiện. Ngoài ra Ban chấp hành đều xin ý kiến với chi ủy trong giải quyết và thực hiện các công việc đột xuất của công đoàn. Công đoàn có nhiệm vụ tham gia phối hợp nhiều mặt như xây dựng tiêu chuẩn thi đua, quy chế phối hợp giữa nhà trường - Công đoàn, Chuyên Page 12
 5. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định môn - công đoàn . tổ chức hội nghị CB - CC; tổ chức chỉ đạo các hoạt động của ban thanh tra nhân dân; tổ chức phong trào thi đua trong đơn vị 2.5.7. BCH CĐ đã xây dựng được tiêu chí đánh giá công tác phối hợp của CĐV Công đoàn làm cơ sở giúp BGH đánh giá công chức, xây dựng các tiêu chí công đoàn cũng xin ý kiến từ các công đoàn viên trong tổ chuyên môn và thống nhất trong buổi họp hội đồng trường. Trong tiêu chí công đoàn đưa vào cụ thể hóa tinh thần tham gia các phong trào thi đua của của các cấp có thang điểm cụ thể, để công đoàn viên thực hiện. Phong trào thi đua “ Hai giỏi”, GV – CĐV tham gia đạt từng cấp sẽ được thưởng cuối năm và được thưởng khích lệ bằng hiện vật (Đạt giáo viên dạy giỏi, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác, khuyến khích giáo viên dạy ứng dụng công nghệ thông tin ). Cuối tháng họp Công đoàn tổ Công đoàn chấm điểm thi đua theo Quý, tiếp đến họp Ban thi đua xét và công bố công khai để mỗi cá nhân biết. Vào cuối học kỳ và cuối năm BCH CĐ sẽ cộng điểm bình quân các tháng chia ra cả năm và dựa vào thang điểm để xét thi đua, khen thưởng. BCH Công đoàn Họp cùng hội đồng thi đua xếp theo thứ tự từ cao đến thấp và làm cơ sở đánh giá công chức viên chức cuối năm học. Vì thế công tác thi đua đảm bảo khách quan dân chủ và phát huy giá trị của công tác thi đua. 2.5.8. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp sinh hoạt công đoàn cơ sở BCH Công đoàn cơ sở có vững mạnh thì tổ chức công đoàn nơi ấy mới mạnh.Vị trí, vai trò của công đoàn cao hay thấp là phụ thuộc vào những gì BCH công đoàn đem lại cho CNVC-LĐ. Để phát huy được vai trò đó, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên là yếu tố rất cần thiết. Và đó cũng là một trong các điều kiện để đánh giá công đoàn vững mạnh. Vì vậy, BCH công đoàn cơ sở cần mạnh dạn đổi mới từ cách thức sinh hoạt công đoàn đến nội dung sinh Page 13
 6. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định hoạt và cả về đổi mới thường xuyên cách thức tổ chức các hoạt động phong trào. Mỗi kì sinh hoạt, Công đoàn cơ sở nên tập trung vào một hai nội dung cơ bản, không nên dàn trãi nhiều hoặc rập khuôn cứng nhắc. Trong sinh hoạt lấy CNVC-LĐ làm trung tâm nhằm phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập thể. Đó là điều cốt lõi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Trước khi tổ chức sinh hoạt BCH CĐ nhất thiết phải hợp trước để bàn kĩ nội dung của cuộc hợp, điều hành linh hoạt rõ ràng. Trong sinh hoạt cần tạo không khí cởi mở, dân chủ để Đoàn viên gắn kết với tổ chức Công đoàn. Thực tế cho thấy Công đoàn cơ sở nào có nội dung sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn thì Công đoàn nơi đó có phong trào CNVC-LĐ sôi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ được phát huy. Ngược lại, những Công đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt lấy lệ qua loa đại khái, ít người quan tâm bàn bạc, thảo luận đến nội dung sinh hoạt thì ở những nơi đó, hoạt động Công đoàn rất mờ nhạt và kém hiệu quả. 2.5.9. Tính tiên phong, gương mẫu của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Chấp hành luôn gương mẫu, tiên phong trong công tác, phong trào thi đua của ngành và địa phương. Tổ chức giám sát việc các Tổ Công đoàn họp định kỳ đầy đủ vì đây là một tập thể nhỏ rất thuận lợi cho những đoàn viên giải bày những thắc mắc cũng như những nguyện vọng của bản thân từ đó Ban Chấp hành tổng hợp những đề xuất từ các Tổ Công đoàn kịp thời giải quyết những vướng mắc cũng như kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra. 2.6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC -100% Cán bộ - Giáo viên - nhân viên tham gia học tập nghị quyết, các chuyên đề chính trị do ngành tổ chức. -100% CB- GV- NV đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Page 14
 7. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định -100% GV nữ đăng kí danh hiệu: Giỏi việc trường - Đảm việc nhà và đạt kết quả 41/41 GV nữ đạt danh hiệu. -100% CBGV-NV của trường đều được trả lương, phụ cấp, công tác phí theo đúng qui định. - Nâng lương đúng hạn cho 10 CB- GV đạt 100%, nâng lương trước hạn cho 02 CB- GV. - Tổ chức họp mặt, hái hóa dân chủ, quay số trả lời câu hỏi nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 20-10, 20-11. - Vận động CB - GV-CNV ủng hộ Quỹ “ Vì biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “ Quận 2 nhân ái, nghĩa tình” với tổng số tiền 2.020.000 đồng. - Công đoàn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc ốm đau cho CBGV, tang lễ gia đình thân nhân kịp thời. Vận động CB - GV-CNV đóng góp 5.000.000 đồng tặng cho 01 công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể trong năm học 2019 – 2020, Công đoàn đạt một số kết quả: + Giải khuyến khích “Hội thi làm bánh mứt Tết năm 2019” + Giải khuyến khích “Tiếng hát thanh niên công nhân” năm 2019. + Giải Ba phần thi “Tự giới thiệu” Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi”- năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) + Giải khuyến khích ” Hội thi “Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi”- năm 2019 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) + Giải Nhì Hội thi vẽ tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). + Giải khuyến khích phong trào “Hương vị ngày Tết” năm 2020. Page 15
 8. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định - Vận động 100% công đoàn viên tham gia các hoạt động do Liên đoàn cấp trên tổ chức. Ngoài ra, từ quyền và lợi ích hợp pháp của GV được thực hiện đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần của CB-GV-NV được nâng lên. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đoàn kết và cùng nhau xây dựng tập thể sư phạm nhà trường ngày càng gắn bó và đoàn kết, cùng nhau vươn lên trong công tác. Từ đó mà chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành công đoàn không ngừng được nâng lên PHẦN III. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 3.1. Kết luận: - Ban giám hiệu và BCH CĐ phải phối hợp chặt chẽ, phải nhiệt tình và có trách nhiệm. Thường xuyên gần gũi với Cán bộ - Giáo viên để nắm bắt kịp thời những khó khăn, những tâm tư nguyện vọng của CB-GV từ đó có kế hoạch hỗ trợ kịp thời kịp lúc. - Việc tổ chức các phong trào phải đi sâu vào chất lượng, được duy trì lâu dài và đảm bảo tính công bằng để tạo lòng tin cho CB-GV, tránh việc tổ chức qua loa chỉ mang tính hình thức. - Các khoản đóng góp của CB- GV cho phong trào đều phải được vận động công khai, được đưa ra bàn bạc thống nhất trong CB-GV và phải được tập thể nhất trí cao. - Cần vận động được đông đảo CB- GV tham gia phong trào và sử dụng nhiều người, nhiều lực lượng trong quá trình thực hiện. Không nên chỉ sử dụng một ít người làm việc quá nhiều lần. - Phải tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào. Biểu dương và nhân rộng những cá nhân, tập thể làm tốt. Rút kinh nghiệm, động viên những cá nhân và tập thể làm chưa tốt để thực hiện tốt hơn trong những lần sau. Page 16
 9. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định - Ban giám hiệu, BCH Công đoàn cơ sở, tập thể GV phải luôn luôn đoàn kết, vì có đoàn kết mới phát huy sức mạnh nội lực, mới hoàn thành tốt các phong trào đưa ra. - Công đoàn cơ sở phải thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động phong trào nhằm nâng cao sức khoẻ, tăng cường sự đoàn kết trong tập thể CB- GV. - BCH Công đoàn cơ sở luôn tạo điều kiện và phản ánh những tâm tư nguyện vọng của CB- GV để giúp họ an tâm công tác, chăm lo về vật chất và tinh thần cho họ. - BCH Công đoàn cơ sở phải có nhận thức chính trị đúng đắn, phải đặt mối quan hệ Công đoàn với Đảng, với chính quyền, có những qui hoạch và chiến lược để Đoàn viên thực hiện tốt đường lối đổi mới của Đảng cũng như của sự nghiệp phát triển giáo dục. - BCH Công đoàn cơ sở phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ Ban chấp hành phải đoàn kết, nhất trí cao, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy tinh thần trách nhiệm nhiệt tình trong công tác, phải mạnh dạn thẳng thắn phê và tự phê để không ngừng tiến bộ. 3.2. Bài học kinh nghiệm - Trước khi tổ chức sinh hoạt, BCH công đoàn nhất thiết phải họp trước để bàn kỹ nội dung của cuộc họp, điều chỉnh linh hoạt rõ ràng. Trong sinh hoạt cần tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ để đoàn viên gắn bó với tổ chức công đoàn. Có như vậy, công đoàn cơ sở mới phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên. - Ngoài ra BCH công đoàn cần phải không ngừng học tâp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, phương pháp giao tiếp, hiểu biết chính sách pháp luật. Trong công tác phải nhiệt tình sáng tạo để hướng CĐCS hoạt động sát với thực tế. Page 17
 10. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định - Thực tế cho thấy, CĐCS nào có nội dung sinh hoạt đa dạng hấp dẫn thì công đoàn nơi đó có phong trào CNVC,LĐ sôi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ được phát huy. Ngược lại những CĐCS tổ chức sinh hoạt lấy lệ qua loa đại khái, ít người quan tâm bàn bạc, thảo luận nội sinh hoạt thì ở những nơi đó hoạt dộng công đoàn rất mờ nhạt, kém hiệu quả. - BCH công đoàn cơ sở phải nhiệt tình, tâm huyết với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, có lòng say mê đối với hoạt động xã hội và hoạt động công đoàn. Đặc biệt phải có uy tín với CNVCLĐ và đoàn viên, có khả năng tuyên truyền vận động thuyết phục CNVCLĐ tham gia vào tổ chức và các hoạt động thực tiễn của công đoàn. - Phải xây dựng được đội ngũ BCH công đoàn thật sự có trình độ năng lực. Bên cạnh đó, phải có sự đam mê, sở thích và có năng khiếu về hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao, điều đó rất thuận lợi trong việc tổ chức các hoạt động phong trào. - Quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao; thường xuyên tự trao dồi học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ năng lực, nhất là học tập từ thực tiễn công tác. - BCH công đoàn phải là người có phong cách quần chúng, thường xuyên gần gũi, nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động; có bản lĩnh để quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám hành động và chịu trách nhiệm trước mọi công việc; mạnh dạn tranh thủ đề xuất và kiến nghị với cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên đối với hoạt động công đoàn. - Thường xuyên nghiên cứu để đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn hay nói cách khác phải biết lựa chọn phương pháp hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế, biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hành động. Page 18
 11. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định 3.3. Những kiến nghị, đề xuất 3.3.1. Đối với Ban giám hiệu. - Cần có sự phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong mọi hoạt động, có sự quan tâm hỗ trợ kịp thời kịp lúc. - Tác động đến tập thể CB - GV để họ tham gia các phong trào một cách tích cực và sôi nổi. - Tăng cường hơn nữa các hoạt động phong trào, các cuộc giao lưu để Công đoàn có dịp trao đổi thêm kinh nghiệm. 3.3.2. Đối với Liên đoàn Lao động - Thường xuyên quan tâm đến các Công đoàn cơ sở, động viên, khuyến khích và giúp đỡ để CĐV an tâm công tác. - Tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng cho Cán bộ công đoàn cơ sở. - Cập nhật các chủ trương, chính sách, các chế độ đãi ngộ để Công đoàn cơ sở nắm bắt kịp thời kịp lúc. Trên đây là một số giải pháp và kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường THCS Nguyễn Thị Định. Trong hoạt đông công đoàn cơ sở tuỳ theo đặc điểm của mỗi đơn vị mà ban chấp hành công đoàn cần có kế hoạch chỉ đạo và phương pháp hoạt động sát đúng với đơn vị mình. Nhưng theo tôi sáng kiến "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở" mà tôi đã nêu ở trên là những biện pháp chung nhất đã thực nghiệm và đạt một số kết quả. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Rất mong sự góp ý của hội đồng khoa học các cấp, để trong thời gian tới bản thân sẽ rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế đồng thời phát huy những mặt tích cực để Ban chấp hành công đoàn công Page 19
 12. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định đoàn cơ sở hoạt động đạt được hiệu quả cao nhất góp phần thực hiện thành công để xây dựng CĐCS THCS Nguyễn Thị Định nói riêng và LĐLĐ Quận, Thành phố nói chung mà đại hội XII công đoàn Viêt Nam đã đề ra. Quận 2, ngày 03 tháng 02 năm 2020 Người viết Nguyễn Thụy Thúy Page 20
 13. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hướng dẫn 1931/HD - TLĐ hướng dẫn xây dựng công đoàn cơ sở. 2. Thông tri 01/TTr- TLĐ hướng dẫn xây dựng Công đoàn cơ sở. 3. Hướng dẫn 187/HD-TLĐ xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 4. Sổ tay công tác Nữ công năm 2018 – Nhà xuất Bản lao động. 5. Những quy định mới về quản lý tài chính, giải quyết các tranh chấp lao động, kinh tế, giám sát, khen thưởng và xử lý kỷ luật trong hoạt động Công đoàn – Nhà xuất bản Hồng Đức. Page 21
 14. Giáo viên: Nguyễn Thụy Thúy – THCS Nguyễn Thị Định MỤC LỤC Trang PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: 01 2. Mục đích nghiên cứu: 02 3. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: 02 PHẦN 2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Cơ sở lý luận: 03 2. Cơ sở thực tiễn: . 03 3. Điểm mới trong quá trình nghiên cứu: 04 4. Thực trạng của vấn đề: .05 5. Các biện pháp tiến hành: 06 6. Kết quả đạt được: 14 PHẦN 3. KẾT THÚC VẤN ĐỀ 1. Kết luận: 16 2. Bài học kinh nghiệm: 17 3. Đề xuất, kiến nghị: 19 Page 22